Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Reabilitēt visas personas, kuras, pamatojoties uz KPFSR kriminālkodeksu, represētas bez tiesu nolēmumiem, notiesātas vai pret kurām krimināllietas izbeigtas, pamatojoties uz nereabilitējošiem apstākļiem:

1) par darbībām Latvijas teritorijā līdz KPFSR kriminālkodeksa ieviešanai 1940. gada 26. novembrī, kas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nebija atzītas par noziegumiem;

2) par darbībām, kas paredzētas KPFSR kriminālkodeksa 58.1 58.14 pantā, izņemot personas, kuras starptautiski tiesiskajā izpratnē vainīgas noziegumos pret mieru, genocīda noziegumos, noziegumos pret cilvēci, kara noziegumos un kriminālnoziegumos pret nekombatantiem, kā arī personas, kuras vainīgas krimināllietu viltošanā;

3) par darbībām, kas paredzētas KPFSR kriminālkodeksa 59.459.6 ,60.62., 64., 66., 68.70., 79.179.4, 84.a, 87.a, 122., 192.a pantā, 193.7 panta «d» punktā, 193.10.a. pantā;

4) par darbībām, kas paredzētas KPFSR kriminālkodeksa 59.10, 59.13, 81., 84., 121. pantā, 182. panta pirmajā un ceturtajā daļā, ja tās ir saistītas ar tādu darbību izdarīšanu, par kurām ir paredzēta reabilitācija.

2. Personas, kuras reabilitētas saskaņā ar šo vai citiem likumdošanas aktiem un kuras tika sauktas pie kriminālatbildības par darbībām, kas paredzētas KPFSR kriminālkodeksa 82. pantā, tiek reabilitētas arī pēc šā panta.

3. Reabilitēt visas personas, kuras notiesātas vai pret kurām krimināllietas izbeigtas, pamatojoties uz nereabilitējošiem apstākļiem, par darbībām, kas bija paredzētas PSRS 1958. gada 25. decembra likuma «Par kriminālatbildību par valsts noziegumiem» 7. pantā un Latvijas PSR kriminālkodeksa 65. pantā (Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1961. gada 6. janvāra un 21. augusta, kā arī 1984. gada 23. februāra dekrētu redakcijā) un 183.1 pantā.

4. Šā likuma 1., 2. un 3. pantā norādītajos gadījumos reabilitējamas arī visas personas, kurām ar tiesas lēmumu piemēroti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi.

5. Šā likuma 1., 2., 3. un 4. pants attiecas uz Latvijas iedzīvotājiem, kuri notiesāti, represēti bez tiesu nolēmumiem vai pret kuriem krimināllietas izbeigtas, pamatojoties uz nereabilitējošiem apstākļiem, Latvijas teritorijā par darbībām, kas izdarītas Latvijas teritorijā vai ārpus tās, kā arī uz Latvijas iedzīvotājiem, kuri represēti ārpus Latvijas teritorijas pēc 1940. gada 17. jūnija.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 3. augustā
03.08.1990