Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

 

Ministru kabineta rīkojums Nr.314

Rīgā 2003.gada 21.maijā (prot. Nr.29, 13.§)

Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu pārdošanu Rīgā

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.pantu un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 9.pantu un pārejas noteikumu 20.punktu atļaut Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai pārdot izsolē šādas valsts nekustamās mantas domājamās daļas, kas ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. pusi domājamās daļas no piecstāvu dzīvojamās ēkas un zemesgabala 1251 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 028 0045) Rīgā, Brīvības ielā 102;

1.2. zemesgabalu 600 m2 platībā (zemes kadastra Nr.0100 082 0123) un vienu trešo domājamo daļu no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 082 0123 001) un palīgceltnēm (kadastra apzīmējumi 0100 082 0123 002, 003, 004) (kadastra Nr. 0100 582 0065) Rīgā, Jūrmalas gatvē 140.

2. Līgumā paredzēt, ka:

2.1. pircējs - saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 20.punktu izveidota dzīvokļu īrnieku grupa - par šī rīkojuma 1.punktā minētās valsts nekustamās mantas domājamo daļu, kas atbilst dzīvokļu īrnieku grupas īrēto telpu kopējai platībai, izsoles sākotnējo cenu pilnā apmērā maksā privatizācijas sertifikātos, bet par domājamo daļu, kas pārsniedz dzīvokļu īrnieku grupas īrēto telpu kopējo platību, - pilnā apmērā latos. Starpību starp nosolīto un sākotnējo izsoles cenu par attiecīgās ēkas domājamo daļu pircējs maksā latos, bet par attiecīgā zemesgabala domājamo daļu 80 procentu apmērā maksā īpašuma kompensācijas sertifikātos un 20 procentu apmērā - latos;

2.2. pircējs - kopīpašnieks vai cita persona - par šī rīkojuma 1.punktā minētās attiecīgās nosolītās ēkas domājamo daļu maksā latos, bet par attiecīgā zemesgabala domājamo daļu norēķinās, izmantojot vienu no šādām maksāšanas iespējām:

2.2.1. 80 procentu apmērā īpašuma kompensācijas sertifikātos un 20 procentu apmērā - latos;

2.2.2. saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 2.punkta 4.apakšpunkta nosacījumiem.

3. Iegūtos naudas līdzekļus pēc pārdošanas izdevumu segšanas ieskaitīt valsts budžetā.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

21.05.2003