Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.12.2004. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.319

Rīgā 2003.gada 21.maijā (prot. Nr.29 19.§)
Par valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mehānisma izstrādi

1. Lai izstrādātu valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mehānismu, Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2003.gada 4.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par attiecīgās darba grupas izveidi, iekļaujot darba grupā Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts kancelejas un Valsts kontroles pārstāvjus.

2. Šī rīkojuma 1.punktā minētajām institūcijām līdz 2003.gada 28.maijam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par darba grupas sastāvu.

3. Darba grupai ir šādi galvenie uzdevumi:

3.1. apkopot un izvērtēt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pieredzi, tai skaitā ārvalstu pieredzi;

3.2. iepazīties ar vadības grupas (izveidota ar Ministru prezidenta 2001.gada 7.maija rīkojumu Nr.163 “Par vadības grupu valsts īpašuma pārvaldes un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai”) darbības rezultātiem un izvērtēt Valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas (apstiprināta 1999.gada 14.decembrī) piemērošanas iespēju pēc vienotas valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mehānisma izstrādes;

3.3. izvērtēt valsts institūciju darbības nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma iegādes (pirkšanas, nomas) pašreizējo kārtību un izstrādāt konceptuālus priekšlikumus, paredzot, ka telpu iegāde no privātpersonām ir pieļaujama tikai tad, ja valsts īpašumā (tajā skaitā Valsts nekustamā īpašuma aģentūras apsaimniekošanā) nav piemērotu telpu attiecīgo valsts institūciju izvietošanai un šādas telpas nav iespējams izveidot 18 mēnešu laikā no valsts institūcijas rakstiska tehniskā pieprasījuma iesniegšanas brīža. Vienlaikus sagatavot priekšlikumus normatīvu (kritēriju) izstrādei, pēc kuriem varētu izvērtēt valsts institūciju prasību pamatotību konkrētu telpu iegādei;

3.4. izstrādāt valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas organizāciju struktūru un sagatavot priekšlikumus par esošo uzņēmējsabiedrību un valsts aģentūru turpmāko darbību, reorganizāciju vai likvidāciju;

3.5. izvērtēt iespēju izstrādāt valsts institūciju darbības nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas normatīvus (piemēram, vienam strādājošajam nepieciešamā platība (m2));

3.6. izstrādāt kritērijus un kārtību, kādā valsts nekustamie īpašumi nododami apsaimniekošanā specializētām valsts aģentūrām un neprivatizējamai valsts uzņēmējsabiedrībai;

3.7. izstrādāt valsts institūciju darbības nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas finansēšanas normatīvus;

3.8. sagatavot prognozes par valsts aģentūru pārvaldīšanā nodoto valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem, kā arī par šķērssubsīdiju izmantošanas iespējām neprivatizējamās valsts uzņēmējsabiedrības vajadzībām;

3.9. izstrādāt priekšlikumus par valsts nekustamo īpašumu rezerves fonda izveides nepieciešamību, fonda apjomu un uzturēšanas kārtību, lai nodrošinātu jaunu valsts institūciju izvietošanu vai esošo pārvietošanu uz ēku renovācijas laiku;

3.10. izstrādāt konceptuālus priekšlikumus par valsts zemes pārvaldīšanu un apsaimniekošanu laukos un pilsētās pēc zemes reformas pabeigšanas;

3.11. izvērtēt, kādi nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu regulējoši tiesību akti ir izstrādājami un kādos nepieciešami grozījumi;

3.12. izstrādāt priekšlikumus par vienotas valsts nekustamo īpašumu datu bāzes izveidi, lai apvienotu datus par nomas līgumiem, brīvajām telpām, ieņēmumiem un izdevumiem no katra atsevišķa īpašuma.

4. Darba grupai izstrādāt valsts nekustamo īpašumu vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mehānismu un līdz 2005.gada 1.aprīlim attiecīgos dokumentus un tiesību aktu projektus noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.

(Grozīts ar MK 18.12.2003. rīkojumu Nr.793; MK 28.04.2004. rīkojumu Nr.275; MK 22.12.2004. rīkojumu Nr.1010)

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru prezidenta 2001.gada 7.maija rīkojumu Nr.163 “Par vadības grupu valsts īpašuma pārvaldes un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai”.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
22.12.2004