Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.05.2005. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.322

Rīgā 2003.gada 21.maijā (prot. Nr.29 22.§)
Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” nodot Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai privatizācijai valsts dzīvojamās mājas kopā ar valstij piekrītošajiem zemesgabaliem, kā arī valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu (pielikums).

2. Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai šī rīkojuma pielikuma 7., 8. un 9.punktā minētās valsts dzīvojamās mājas un dzīvokļa īpašumu kopā ar valstij piekrītošajiem zemesgabaliem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas personā.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 21.maija rīkojumam Nr.322
Privatizācijai nododamās valsts dzīvojamās mājas un valsts īpašumā esošais dzīvokļa īpašums

(Pielikums grozīts ar MK 11.05.2005. rīkojumu Nr.304)

Nr. p.k.

Adrese

Kadastra numurs

Institūcija, uzņēmējsabiedrība vai fiziskā persona, kas nodod nekustamo īpašumu

1

2

3

4

1.

Gulbenes rajons Daukstu pagasts “Dzintari”

5048 004 0306

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

2.

Tukuma rajons Irlavas pagasts “Eglītes”

9054 002 0241

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

3.

Tukuma rajons Irlavas pagasts “Braslas”

9054 002 0240

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

4.

Tukuma rajons Irlavas pagasts “Bebri”

9054 002 0242

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

5.

Tukuma rajons Engures pagasts “Ezernieki”

9050 004 0195

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

6.

Valkas rajons Trikātas pagasts “Ūdriņas 2”

9484 001 0040

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

7.

(Svītrots ar MK 11.05.2005. rīkojumu Nr.304)    

8.

Rīga Kvēles iela 15/9 55.dzīvoklis

0100 124 2142

Valsts ieņēmumu dienests

9.

Rīga Bajāru iela 5

0100 089 0223

Valsts nekustamā īpašuma aģentūra

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
11.05.2005