Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt grozījumus un papildinājumus šādos kodeksos:

I. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā:

1. Izteikt 90., 91., 104., 109., 110., .116., 534., 136., 138., 215., 216., 217., 223. un 236. pantu šādā redakcija:

«90. pants. Darba drošības un elektroiekārtu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšana

Par darba drošības noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti Latvijas Republikas Ministru Padomes Galvenās tehniskās uzraudzības pārvaldes un tās iestāžu kontrolei, -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par elektroiekārtu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti valsts energokontroles iestāžu kontrolei, -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz diviem tūkstošiem rubļu.

91. pants. Sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšana

Par sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti Latvijas Republikas Ministru Padomes Galvenās tehniskās uzraudzības pārvaldes un tās iestāžu kontrolei, -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trim tūkstošiem rubļu.»

«104. pants. Traktoru, mašīnu un iekārtu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšana

Par traktoru un citu pašgājēju mašīnu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestāžu kontrolei, -

uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu vai atņem tiesības vadīt šos traktorus vai mašīnas uz laiku līdz trim mēnešiem.

Par iekārtu un stacionāru mašīnu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestāžu kontrolei, -

uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu.»

«109. pants. Kustības drošības noteikumu pārkāpšana dzelzceļa transportā

Par sliežu ceļu, meža aizsargstādījumu, sniega aizsargu vai citu ceļa objektu, kā arī signalizācijas vai sakaru būvju vai iekārtu bojāšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par noteikumu pārkāpšanu, kādi noteikti pajūgu braukšanai vai lopu dzīšanai pāri sliežu ceļiem, kā arī par lopu ganīšanu dzelzceļa tuvumā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pilsoņiem no piecsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no viena tūkstoša līdz diviem tūkstošiem rubļu.

Par noteikto gabarītu neievērošanu kravas iekraušana vai izkraušanā -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz vienam tūkstotim rubļu. Par tādu priekšmetu likšanu uz sliežu ceļiem, kuri var traucēt vilcienu kustību, -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu, Par iešanu pa sliežu ceļiem ārpus norādītajām vietām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt rubļiem.

110. pants. Dzelzceļa transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par pasažieru vagonu iekšējā aprīkojuma, lokomotīvju vai vagonu logu stiklu bojāšanu -

uzliek naudas sodu no diviem tūkstošiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par vilciena sastāvā ietilpstošu vagonu bremžu maģistrāles gala krāna patvaļīgu aiztaisīšanu vai vilciena patvaļīgu apturēšanu ar trauksmes bremzi, atvienojot bremžu gaisa maģistrāli vai citādā veidā bez vajadzības, -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par smēķēšanu dzelzceļa transporta objektos, kur tas ir aizliegts, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no trīssimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

Par atkritumu, taras, iepakojuma materiālu vai citu priekšmetu izmešanu no dzelzceļa transporta līdzekļiem -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

Par patvaļīgu braukšanu kravas vilcienā, par iekāpšanu vai izkāpšanu vilciena kustības laikā, kā arī par braukšanu uz vagonu kāpšļiem vai jumtiem -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem.»

«116. pants. Jūras transporta noteikumu pārkāpšana

Par jūras transporta noteikumu pārkāpšanu:

1) kuģa dokumentos noteiktā kuģošanas (zvejas) rajona robežu pārkāpšanu

2) lielāka pasažieru skaita uzņemšanu, nekā atļauts kuģa dokumentos;

3) kuģa dokumentu neuzrādīšanu;

4) atteikšanos dot paskaidrojumus ostas kapteiņdienestam;

5) kuģa dziļāku piekraušanu, nekā atļauj kravas marka;

6) kuģa apkalpes nepareizu sakomplektēšanu;

7) neapmierinošu kuģa ārējo izskatu;

8) karoga pacelšanas noteikumu pārkāpšanu;

9) kravas markas un kuģa dūmeņa zīmes neapmierinošu noformējumu;

10) ostas akvatorijas vai teritorijas piesārņošanu;

11) par citiem jūras transporta noteikumu pārkāpumiem, kas apdraud cilvēku vai kuģu drošību, -

uzliek naudas sodu kuģa kapteinim, kuģa īpašniekam vai kuģa fraktētajam līdz astoņiem tūkstošiem rubļu.

Par tām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu kuģa kapteinim, kuģa īpašniekam vai kuģa fraktētajam no astoņiem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu, uz laiku līdz trim gadiem kuģa īpašniekam vai kuģa fraktētajam atņemot tiesības nodarboties ar jūras satiksmes pakalpojumiem un kuģa kapteinim uz laiku līdz trim gadiem atņemot tiesības ieņemt kapteiņa amatu.»

«134. pants. Bīstamu kravu vai īpašu kategoriju kravu, vielu vai priekšmetu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana dzelzceļa, jūras un upju transportā, autotransportā un elektrotransportā

Par bīstamu kravu vai īpašu kategoriju kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par sprāgstvielu, ugunsnedrošu, indīgu, viegli uzliesmojošu vai citādi bīstamu vielu vai priekšmetu pārvadāšanu ar dzelzceļa, jūras vai upju transportu, autotransportu vai elektrotransportu vai par šādu kravu, vielu vai priekšmetu atstāšanu bez uzraudzības transporta līdzekļos, kā arī nodošanu bagāžā vai bagāžas glabātavās -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu un amatpersonām - no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

Šā panta pirmajā daļā minēto kravu, vielu un priekšmetu sarakstu nosaka attiecīgajos transporta veidos spēkā esošie noteikumi.»

«136. pants. Braukšana bez biļetes

Pasažieriem par lidošanu bez biļetes -

uzliek naudas sodu piecsimt rubļu apmērā.

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par desmit līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes:

1) piepilsētas vilcienos -

uzliek naudas sodu simt piecdesmit rubļu apmērā;

2) vietējos un tālsatiksmes vilcienos-

uzliek naudas sodu trīssimt rubļu apmērā;

3) jūras transporta piepilsētas līniju kuģos un upju transporta piepilsētas un pilsētas satiksmes kuģos -

uzliek naudas sodu divsimt rubļu apmērā;

4) jūras un upju transporta vietējo un tālsatiksmes līniju kuģos -

uzliek naudas sodu trīssimt rubļu apmērā;

5) upju transporta kuģos pārcelšanai -

uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā.

Par piecu līdz desmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes dzelzceļa, jūras un upju transportā:

1) piepilsētas vilcienos-

uzliek naudas sodu piecdesmit rubļu apmērā;

2) vietējos un tālsatiksmes vilcienos -

uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā;

3) jūras transporta piepilsētas līniju kuģos un upju transporta piepilsētas un pilsētas satiksmes kuģos-

uzliek naudas sodu piecdesmit rubļu apmērā;

4) jūras un upju transporta vietējo un tālsatiksmes līniju kuģos -

uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā;

5) upju transporta kuģos pārcelšanai -

uzliek naudas sodu trīsdesmit rubļu apmērā.

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par desmit līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes:

1) trolejbusā, tramvajā, pilsētas, piepilsētas maršruta autobusā, maršruta taksometrā vai taksobusā -

uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā;

2) starppilsētu vai starpvalstu maršruta autobusā -

uzliek naudas sodu trīssimt rubļu apmērā.

Par septiņu līdz desmit gadu, vecu bērnu vešanu bez biļetes trolejbusā, tramvajā, pilsētas, piepilsētas maršruta autobusā, maršruta taksometrā vai taksobusā -

uzliek naudas sodu piecdesmit rubļu apmērā.

Par piecu līdz desmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes starppilsētu vai starpvalstu maršruta autobusā -

uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā.

Naudas soda samaksāšana neatbrīvo pasažieri no maksas par braucienu.

Par pasažieru pārvadāšanu bez biļetes vai noteiktā tarifa neievērošanu pilsētas, piepilsētas, starppilsētu vai starpvalstu maršruta autobusos, taksometros vai taksobusos, ko izdara satiksmes līdzekļu vadītāji-konduktori, taksometru vadītāji vai ko pieļauj konduktori, -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.»

«138. pants. Kravu saglabāšanas nodrošināšanas noteikumu pārkāpšana dzelzceļa, jūras, upju un automobiļu transportā

Par ritošā sastāva, konteineru, peldošo vai citu kravu pārvadāšanai paredzēto transporta līdzekļu, kā arī pārvadāšanas ierīču bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

Par preču laukumu, dzelzceļa staciju, kravas automobiļu staciju, konteineru punktu (laukumu), ostu (piestātņu), noliktavu, kā arī citu ar kravas pārvadājumu operācijām saistītu teritoriju vai objektu iežogojumu bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par preču vagonu, automobiļu, automobiļu piekabju, konteineru, tilpņu vai peldošo līdzekļu, kā arī citu kravas telpu plombu vai slēgierīci bojāšanu, plombu noraušanu no tām, atsevišķu kravas vietu vai to iesaiņojuma vai pakešu bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.»

«215. pants. Valsts ugunsdrošības uzraudzības iestādes

Valsts ugunsdrošības uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 120. un 179. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts ugunsdrošības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki - naudas sodu pilsoņiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz pieciem tūkstošiem rubļu;

2) vecākie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori - naudas sodu pilsoņiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - līdz trim tūkstošiem rubļu;

3) valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori - naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz diviem tūkstošiem rubļu.

216. pants. Dzelzceļa transporta institūcijas

Dzelzceļa transporta institūcijas izskata šā kodeksa 43. pantā pirmajā daļā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā), 109., 110. pantā, 120. panta pirmajā daļā, 134. panta pirmajā daļā, 135. panta pirmajā daļa, 136. un 138. pantā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus dzelzceļa transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, pasažieru stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, lokomotīvju (vagonu) depo priekšnieks un viņa vietnieks, mehanizētās iekraušanas un izkraušanas distances priekšnieks, ceļa distances priekšnieks, valsts uzņēmuma «Latvijas dzelzceļš» apsardzes daļas priekšnieks un viņa vietnieks - brīdinājumu vai naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu;

2) ugunsdzēsības komandas daļas (sardzes) priekšnieks, nodaļas (vienības, komandas, ugunsdzēsības vilciena) priekšnieks un viņa vietnieks, ugunsdzēsības profilakses vecākais instruktors, vecākais ceļu meistars - brīdinājumu vai naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu;

3) pasažieru vilciena priekšnieks (pasažieru vilciena mehāniķis brigadieris), pasažieru vilciena kontrolieris revidents, pasažieru vilciena revidents instruktors, ceļu meistars - brīdinājumu vai naudas sodu līdz trīssimt rubļiem.

Sājā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz trīssimt rubļiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.

217. pants. Jūras un upju transporta institūcijas.

Jūras un upju transporta institūcijas izskata šā kodeksa 43. panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem jūras un upju transportā), 115. pantā, 116. panta pirmajā daļā, 117., 119. pantā, 120. panta pirmajā daļā, 134. panta pirmajā daļā, 135. panta pirmajā daļā, 136. un 138. pantā (par pārkāpumiem jūras un upju transportā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus jūras un upju transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas ostu galvenais kapteinis un viņa vietnieks - naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu;

2) ostas kapteinis un viņa vietnieks - naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu;

3) ostas administrācijas pārvaldnieks un viņa vietnieks - naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu;

4) kuģa kapteinis - naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz trīssimt rubļiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu.»

«223. pants. Valsts tehniskās uzraudzības iestādes

Valsts tehniskās uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 41. pantā, 90. panta pirmajā daļā un 91. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts tehniskās uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Ministru Padomes Galvenās tehniskās uzraudzības pārvaldes priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu;

2) Latvijas Republikas Ministru Padomes Galvenās tehniskās uzraudzības pārvaldes inspekciju priekšnieki un viņu vietnieki - naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu;

3) Latvijas Republikas Ministru Padomes Galvenās tehniskās uzraudzības pārvaldes inspekciju galvenie valsts tehniskie inspektori - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu;

4) Latvijas Republikas Ministru Padomes Galvenās tehniskās uzraudzības pārvaldes inspekciju galvenie valsts darba tiesību inspektori - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.»

«236. pants. Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestādes

Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 104. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Valsts tehniskā: uzraudzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki, sektoru vadītāji, rajonu valsts tehniskās uzraudzības inspekciju priekšnieki un viņu vietnieki

- naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu vai atņemt tiesības vadi traktorus un citas pašgājējas mašīnas;

2) Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas galvenie speciālisti, speciālisti, rajonu valsts tehniskās uzraudzības inspekciju speciālisti un vadošie valsts inspektori - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.»

2. Papildināt kodeksu ar šāda satura 53.1, 66.1, 84.1, 90.1, 103.3, 103.1, 103.5, 103.6, 105.1, 152.2, 152.3, 190.7, 190.8, 190.9, 223.1, 223.2, 230.1, 230.2, 230.3, 230.4, 230.5, 230.6 un 236.2 pantu:

«53.1 pants. Patvaļīga atkāpšanās no zemes reformas īstenošanas

Par prettiesisku darbību vai bezdarbību, kas ierobežo personu tiesības realizēt zemes lietošanas vai zemes īpašuma tiesības, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un zemes komisiju amatpersonām - līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par zemes robežu ierādīšanu dabā, neievērojot vai pārkāpjot zemes ierīcības projektu, -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz vienam tūkstotim rubļu.»

«66.1 pants. Meliorācijas sistēmu un būvju saglabāšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par meliorācijas sistēmu un būvju saglabāšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, savlaicīga remonta vai kopšanas neveikšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz diviem tūkstošiem rubļu.»

«84.1 pants. Neziņošana par avārijām tautsaimniecības nozarēs vai šādu avāriju slēpšana

Par neziņošanu par cilvēkiem vai apkārtējai videi bīstamu avāriju rūpniecībā, transportā, lauksaimniecībā vai citās tautsaimniecības nozarēs vai par šādas avārijas slēpšanu, ko izdarījusi amatpersona vai cita persona, kuras pienākums ir šādas ziņas sniegt, -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par tām pašām darbībām, ja avārija notikusi, pārvadājot indīgas, eksplozīvas, bīstamas vielas vai priekšmetus, kā arī ja avārija nodarījusi zaudējumus cilvēkiem vai apkārtējai videi, -

uzliek naudas sodu no diviem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu.» «90.1 pants. Valsts tehniskas uzraudzības, valsts ugunsdrošības uzraudzības un valsts energokontroles iestāžu amatpersonu norādījumu nepildīšana

Par Latvijas Republikas Ministru Padomes Galvenās tehniskās uzraudzības pārvaldes vai tās iestāžu, valsts ugunsdrošības uzraudzības iestāžu vai valsts energokontroles iestāžu amatpersonu kompetencē esošajos jautājumos doto rakstveida norādījumu nepildīšanu, kā arī par šo amatpersonu kavēšanu realizēt to likumīgās tiesības -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz trim tūkstošiem rubļu.»

«103.3 pants. Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes noteikumu pārkāpšana

Par noteiktajām prasībām neatbilstošas lauksaimniecības produkcijas ražošanu pārdošanai un tās realizāciju, kā arī par neatbilstošu iepērkamās lauksaimniecības produkcijas kvalitātes vērtējumu -

uzliek naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

103.4 pants. Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes valsts uzraudzības iestāžu amatpersonu norādījumu nepildīšana

Par lauksaimniecības produkcijas kvalitātes valsts uzraudzības iestāžu amatpersonu kompetencē esošajos jautājumos doto rakstveida norādījumu nepildīšanu, kā arī par šo amatpersonu kavēšanu realizēt to likumīgās tiesības -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz trim tūkstošiem rubļu.

103.5 pants. Sēklkopības noteikumu pārkāpšana

Par sēklu standartu, sēklu audzēšanas, sagatavošanas, glabāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.

103.6 pants. Graudu un labības produktu uzglabāšanas un uzskaites noteikumu pārkāpšana

Par iepērkamo vai izsniedzamo graudu vai labības produktu kvalitātes vai svara nepareizu noteikšanu, nesavlaicīgu vai nepareizu norēķinā-šanos par tiem uzņēmumos vai organizācijās, kas īsteno operācijas ar graudiem vai labības produktiem, -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trim tūkstošiem rubļu.»

«105.1 pants. Ciltsdarba noteikumu pārkāpšana

Par pārraudzības darba vai cilts dokumentu noformēšanas noteikumu pārkāpšanu, ciltsdarba tehnoloģijas neievērošanu vai mazvērtīga vaislas materiāla izmantošanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz trim tūkstošiem rubļu.».

«152.2 pants. Darba drošības noteikumu un būvnormatīvu pārkāpšana celtniecības objektos un būvindustrijas uzņēmumos.

Par darba drošības noteikumu vai būvnormatīvu pārkāpšanu celtniecības objektos vai būvindustrijas uzņēmumos, kuri pakļauti valsts celtniecības inspekciju kontrolei, -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trim tūkstošiem rubļu.

152.3 pants. Valsts celtniecības inspekciju amatpersonu norādījumu nepildīšana

Par to, ka netiek pildīti valsts celtniecības inspekciju amatpersonu norādījumi apturēt vai ierobežot ēku vai būvju celtniecību vai ekspluatāciju, celtniecības produkcijas izlaidi, ka arī par šo amatpersonu kavēšanu; realizēt to likumīgās tiesības -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz trim tūkstošiem rubļu.»

«190.7 pants. Legalizēto dokumentu kopiju izvešana ārpus Latvijas Republikas, pārkāpjot Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu noteikto kārtību

Par legalizēto dokumentu kopiju izvešanu ārpus Latvijas Republikas, pārkāpjot Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu noteikto kārtību, -

uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.

190.8 pants. Arhīvu fondu uzskaitīšanas, saglabāšanas un izmantošanas kārtības nenodrošināšana

Par valsts, sabiedrisko, kooperatīvo vai konfesionālo organizāciju vai citu juridisko personu arhīvu fondu uzskaitīšanas, saglabāšanas vai izmantošanas kārtības nenodrošināšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.

190.9 pants. Arhīvu fondu dokumentu iznīcināšana bez Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu atļaujas. Dokumentu iznīcināšanas kārtības pārkāpšana

Par valsts arhīvu fondu dokumentu, sabiedrisko, kooperatīvo vai konfesionālo organizāciju vai citu juridisko personu arhīvu fondu dokumentu iznīcināšanu bez Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu atļaujas -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu.

Par Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu noteiktās arhīvu fondu dokumentu iznīcināšanas kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu.»

«223.1 pants. Valsts celtniecības darbu drošības un būvnormatīvu uzraudzības iestādes

Valsts celtniecības darbu drošības un būvnormatīvu uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 99. panta 1., 2., 3. un 4. punktā, 152. (ja tie ir būvnormatīvu pārkāpumi) un 152.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts celtniecības darbu drošības un būvnormatīvu uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Valsts celtniecības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieks - naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu;

2) rajonu, pilsētu valsts celtniecības inspekciju priekšnieki - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu;

3) valsts celtniecības inspektori - naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.

223.2 pants. Valsts energokontroles iestādes

Valsts energokontroles iestādes izskata šā kodeksa 90. panta otrajā daļā, 92. pantā, 95. panta otrajā daļā un 197. pantā (lietās par gadījumiem, kad zīmogu vai plombu uzlikusi valsts energokontroles iestādes amatpersona) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts energokontroles iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts energokontroles direktors un viņa vietnieki, Valsts energoinspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu;

2) Valsts energoinspekcijas nodaļu priekšnieki un vecākie inspektori - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu;

3) Valsts energoinspekcijas inspektori - naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.»

«230.1 pants. Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes valsts uzraudzības iestādes

Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes valsts uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 103.3 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus lauksaimniecības produkcijas kvalitātes valsts uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Produkcijas kvalitātes valsts inspekcijas priekšnieks - naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu;

2) Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Produkcijas kvalitātes valsts inspekcijas inspektori un rajonu lauksaimniecības pārvalžu (departamentu) produkcijas kvalitātes valsts inspektori - naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu.

230.2 pants. Sēklu kvalitātes valsts uzraudzības iestādes

Sēklu kvalitātes valsts uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 103.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus sēklu kvalitātes valsts uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts sēklu inspekcijas priekšnieks, viņa vietnieki un inspektori - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu;

2) rajonu sēklu kvalitātes uzraudzības agronomi inspektori un inspektori - naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.

230.3 pants. Ciltsdarba noteikumu ievērošanas valsts kontroles un uzraudzības iestādes

Ciltsdarba noteikumu ievērošanas valsts kontroles un uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 105.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus ciltsdarba noteikumu ievērošanas valsts kontroles un uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks un inspektori - naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu;

2) rajonu lauksaimniecības pārvalžu (departamentu) ciltsdarba valsts inspektori - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.

230.4 pants. Valsts labības inspekcija

Valsts labības inspekcija izskata šā kodeksa 103.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts labības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts labības inspekcijas priekšnieks - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu;

2) Valsts labības inspekcijas galvenie speciālisti inspektori un speciālisti inspektori - naudas sodu līdz vienam tūkstotim piecsimt rubļiem.

230.5 pants. Augu aizsardzības valsts iestādes

Augu aizsardzības valsts iestādes izskata šā kodeksa 103. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus augu aizsardzības valsts iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts augu aizsardzības stacijas priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu;

2) rajonu augu aizsardzības agronomi inspektori - naudas sodu līdz vienam tūkstotim piecsimt rubļiem.

230.6 pants. Meliorācijas sistēmu un būvju valsts kontroles un uzraudzības iestādes

Meliorācijas sistēmu un būvju valsts kontroles un uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 66.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus meliorācijas sistēmu un būvju valsts kontroles un uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Meliorācijas pārvaldes (departamenta) vadītājs, meliorācijas sistēmu ekspluatācijas valsts uzņēmumu (iestāžu, organizāciju) vadītāji un viņu vietnieki - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.»

«236.2 pants. Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes

Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 190.8 pantā un 190.9 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas inspekcijas priekšnieks un valsts arhīvu direktori - brīdinājumu vai naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu;

2) Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas inspekcijas inspektori - brīdinājumu vai naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.»

3. 1. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus «Latvijas PSR»;

izslēgt panta tekstā vārdus «Latvijas PSR», «sociālistisko», «sociālistiskās», bet vārdus «Latvijas PSR Konstitūcijas un padomju likumu» aizstāt ar vārdu «likumu».

4. Izslēgt 2. panta nosaukumā un tekstā vārdus «Latvijas PSR», bet vārdus «Latvijas PSR teritorijā» aizstāt ar vārdiem «Latvijas teritorijā».

5. Aizstāt 6. pantā vārdus «padomju likumu» ar vārdu «likumu», bet vārdus «saskaņā ar Latvijas PSR Konstitūciju» izslēgt.

6. 7. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus «Sociālistiskās likumības» ar vārdu «Likumības»;

izslēgt otrajā daļā vārdu «sociālistisko».

7. Izslēgt 9. panta pirmajā daļā vārdu «sociālistisko».

8. Izslēgt 17. pantā vārdu «sociālistiskajam».9. Izslēgt 18. panta vardu «sociālistisko».

10. Aizstāt 22. pantā vārdus «padomju likumu» ar vārdu «likumu», bet vārdu «sociālistiskās» izslēgt.

11. Izslēgt 27. pantā vārdus «Latvijas PSR».

12. Izslēgt 28. panta otrajā daļā vārdus «Latvijas PSR».

13. Izslēgt 29. panta otrajā daļā vārdus «PSRS un Latvijas PSR».

14. Izslēgt 30. panta otrajā daļā vārdus «Latvijas PSR».

15. Izslēgt 33. panta otrajā daļā vārdus «Latvijas PSR».

16. Izteikt 41. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu».

17. Izteikt 42. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecsimt rubļiem un amatpersonām - līdz vienam tūkstotim rubļu».

18. 43. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecsimt rubļiem un amatpersonām - līdz vienam tūkstotim rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz vienam tūkstotim piecsimt rubļiem».

19. 44. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu»;

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu».

20. Izteikt 92. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām līdz vienam tūkstotim rubļu».

21. Izteikt 93. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz diviem tūkstošiem rubļu».

22. 94. pantā:

izslēgt dispozīcijā vārdus «PSRS Ministru Padomes apstiprināto»;

izteikt sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz trim tūkstošiem rubļu».

23. 95. pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda «gāzes» ar vārdiem «un elektroenerģijas»;

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus «līdz simt rubļiem» ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim rubļu»;

papildināt pantu ar šāda satura otro daļu:

«Par patērētāju patvaļīgu pieslēgšanu pie elektriskā tīkla bez valsts energokontroles iestāžu atļaujas vai pievienotās jaudas palielināšanu virs līgumā uzrādītā lieluma, par noteiktā elektropatēriņa režīma neievērošanu, patērētāju pieslēgšanu bez uzskaites aparātiem vai patvaļīgu elektroenerģijas uzskaites aparātu shēmas grozīšanu -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz vienam tūkstotim rubļu.» -

24. Aizstāt 96. panta sankcijā vārdus «līdz simt rubļiem» ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim rubļu».

25. Aizstāt 97. panta sankcijā vārdus «līdz simt rubļiem» ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim rubļu».

26. Aizstāt 98. panta sankcijā vārdus «no divdesmit līdz piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim rubļu».

27. Aizstāt 98.1 panta sankcija vārdus «līdz piecdesmit rubļiem;-vārdiem «līdz piecsimt rubļiem».

28. Izteikt 98.2 panta sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecsimt rubļiem un amatpersonām - līdz vienam tūkstotim rubļu».

29. Izteikt 99. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām līdz diviem tūkstošiem rubļu».

30. 103. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecsimt rubļiem un amatpersonām - līdz vienam tūkstotim rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz diviem tūkstošiem rubļu».

31. 111. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz trim tūkstošiem rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - līdz trim tūkstošiem rubļu»;

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā: 

«uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu»;

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu».

32. Aizstāt 112. panta pirmās daļas sankcijā vārdus «no desmit līdi piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem. rubļu», vārdus «no divdesmit līdz piecdesmit rubļiem» - ar vārdiem «n; viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem rubļu».

33. 113. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt rubļiem konfiscējot filmu».

34. Izteikt 114. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem rubļu

35. 115. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no trim tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz astoņiem tūkstošiem rubļu».

36. 117. pantā: 

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no trim tūkstošiem līdz pieciem tūkstošie: rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu».

37. 118. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu «Mazmēra» ar vārdu «Mazo»;

aizstāt pirmās daļas dispozīcijā vārdus «Latvijas PSR Valsts mazmēra kuģu inspekcijas» ar vārdiem «Latvijas mazo kuģu inspekcijas»;

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubli»;

aizstāt otrās daļas dispozīcijā vārdu «mazmēra» ar vārdu «mazo»;

izteikt otras daļas sankciju šāda redakcija:

«uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz trim tūkstošiem rubļu».

38. 119. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu».

39. 120. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu»; .

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - no trīssimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu».

40. 133. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem vai amatpersonām, kuras atbildīgas par transporta līdzekļu glabāšanu un izmantošanu, no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām, kuras atbildīgas par transporta līdzekļu ekspluatāciju, no viena tūkstoša līdz diviem tūkstošiem rubļu».

41. 135. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu piecdesmit rubļu apmērā»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu desmit rubļus par katru bagāžas vietu, bet ne vairāk kā piecdesmit rubļus»;

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu divdesmit rubļus par katru bagāžas vietu, bet ne vairāk kā simt rubļus».

42. Izteikt 137. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz simt rubļiem».

43. 139. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu».

44. 147. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām līdz diviem tūkstošiem rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trim tūkstošiem rubļu».

45. Papildināt vienpadsmitās nodaļas nosaukumu pēc vārdiem «Administratīvie pārkāpumi» ar vārdu «celtniecībā».

46. Aizstāt 163.1 panta sankcijā vārdus «līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «līdz trim tūkstošiem rubļu».

47. 179. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - no trīssimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu»;

izteikt otras daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem rubļu».

48. Izslēgt 192., 193. un 218. pantu.

49. Izteikt 197. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu».

50. Izslēgt 208. panta trešajā daļā vārdus «Latvijas PSR».

51. 210. pantā:

pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc skaitļa «45.» ar skaitli un vārdiem «53.1 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījis pilsonis)», aizstāt skaitļus «92.-103.2» ar skaitļiem un vārdiem «93., 94. pantā, 95. panta pirmajā daļā, 96., 97. 98., 98.1, 98.2 pantā, 99. panta 5., 6. un 7. punktā, 100., 101., 102., 102.1, 103.2, 103.6 pantā», papildināt daļu pēc skaitļa «152.» ar vārdiem «(izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem)», pēc skaitļa «197.» - ar vārdiem «(izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts energokontroles iestādes amatpersona)», izslēgt skaitļus «199.2-199.6»; aizstāt vārdus «Civilās aviācijas ministrijai» ar vārdiem «Satiksmes ministrijas attiecīgajām institūcijām»;

otrajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem «kuri paredzēti šā kodeksa» ar skaitli un vārdiem «53.1 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījis pilsonis)», papildināt daļu pēc skaitļa «152.» ar vārdiem «(izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem)», pēc skaitļa «197.» - ar vārdiem «pantā (izņemot lietai par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts energokontroles iestādes amatpersona)», izslēgt vārdus un skaitļus «un 199.2-199.6 pantā».

52. 211. pantā:

izslēgt skaitli «103.», papildināt pantu pēc skaitļa «152.» ar vārdiem «(izņemot lietas par būvnormatīvu pārkāpumiem)».

53. 213. pantā:

papildināt panta pirmo daļu pēc skaitļa «50.1» ar skaitļiem un vārdiem «53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1», pēc skaitļa «88.3» - ar skaitļiem un vārdiem «90.1, 103.4 pantā, 116. panta otrajā daļā», pēc skaitļa «150.1» - ar skaitli «152.3», pēc skaitļiem «190.2-190.6» - ar skaitli un vārdiem «190.9 panta pirmajā daļā».

54. 219. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

«Latvijas Mazo kuģu inspekcija»;

aizstāt pirmajā daļā vārdus «Latvijas PSR Valsts mazmēra kuģu» ar vārdiem «Latvijas Mazo kuģu»;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

«Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Mazo kuģu inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Mazo kuģu inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu;

2) Latvijas Mazo kuģu inspekcijas inspektori - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.»

55. 220. pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu «orgāni» ar vārdu «institūcijas»; aizstāt pirmajā daļā vārdus «Civilās aviācijas ministrijai ar vārdiem «Satiksmes ministrijas attiecīgajām institūcijām»;

izteikt otro daļu šādā redakcijā: «Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus gaisa transporta institūciju vārdā ir tiesīgas amatpersonas, kuru sarakstu nosaka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija»;

izslēgt trešo, ceturto un piekto daļu.

56. 221. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus «134. panta trešajā daļa» ar skaitli un vārdiem «134. panta pirmajā daļā»;

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus «līdz piecsimt rubļiem» ar vārdiem «līdz pieciem tūkstošiem rubļu»;

aizstāt otrās daļas 2., 3. un 4. punktā vārdus «līdz trīsdesmit rubļiem» ar vārdiem «līdz vienam tūkstotim rubļu»;

aizstāt trešajā daļā vārdus «līdz trīsdesmit rubļiem» ar vārdiem «līdz trīssimt rubļiem».

57. Izslēgt 222., 224. un 225. pantu.

58. 226. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem «Muitas iestādes izskata šā kodeksa» ar skaitli «190.7»;

papildināt otrās daļas 2. un 3. punktu pirms skaitļa «201.14» ar skaitli un vārdu «190.7 pantā».

59. Izslēgt 227. un 229. pantu.

60. Aizstāt 231. panta otrajā daļā vārdus «uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz diviem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu».

61. Papildināt 232. panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem «80.2 pantā» ar skaitli un vārdiem «116. panta pirmajā daļā (par zvejas rajona robežu pārkāpšanu)».

62. 235. pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus «PSRS Sakaru ministrijas» ar vārdiem «Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas»;

izslēgt otrajā daļā vārdus «PSRS Sakaru ministrijas Valsts elektrosakaru inspekcijas priekšnieks un», bet vārdus «Latvijas PSR Sakaru ministrijas» aizstāt ar vārdiem «Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas».

63. 236.1 pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu «orgāni» ar vārdu «institūcijas»;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

«Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts proviskās uzraudzības institūciju vārdā ir tiesīgi Latvijas Republikas Finansu ministrijas Dārgmetālu pārvaldes priekšnieks un Valsts proviskās uzraudzības inspekcijas priekšnieks.»

64. Izslēgt 237. pantā vārdu «sociālistisko».

65. Izslēgt 238. pantā vārdus «Latvijas PSR».

66. Izslēgt 244. pantā vārdu «sociālistiskās».

67. Izslēgt 247. pantā vārdus «Latvijas PSR».

68. 250. pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus «90.-91.», bet skaitļus «109.-110.» aizstāt ar skaitļiem un vārdiem «109. panta pirmajā un otrajā daļā (izņemot lietas par gadījumiem, kad pārkāpumu izdarījusi amatpersona), trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 110. panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā»; skaitļus «134.-137.» aizstāt ar skaitļiem «136.-137.»; vārdus «nepārsniedz piecdesmit rubļus» aizstāt ar vārdiem «nepārsniedz trīssimt rubļus».

69. Izslēgt 252. panta vārdus «Latvijas PSR».

70. 254. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «Latvijas PSR» un «PSRS»;

izslēgt 4. punktu;

uzskatīt 5. punktu par 4. punktu, bet punktu, kas nosaka vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonu tiesības, - par 5. punktu.

71. Izslēgt 255. panta pirmajā daļā vārdus «PSRS un Latvijas PSR» un otrajā daļā vārdu «PSRS».

72. Izslēgt 256. panta otrajā un trešajā daļā vārdus «PSRS un Latvijas PSR».

73. Aizstāt 257. panta otrajā daļā vārdus «PSRS teritorijā» ar vārdiem «Latvijas teritorijā».

74. 258. pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus «mazmēra kuģu» ar vārdiem «mazo kuģu»;

izslēgt otrajā daļā vārdus «PSRS», «Latvijas PSR», aizstāt vārdus «PSRS Veselības aizsardzības ministrija», «Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrija» ar vārdiem «Labklājības ministrija», vārdus «Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrija» - ar vārdiem «Satiksme ministrija».

75. Izslēgt 260. panta trešajā daļā vārdus «PSRS un Latvijas PSR».

76. Izslēgt 270. panta pirmajā daļā vārdus «PSRS un Latvijas PSR».

77. Izslēgt 274. panta septītajā daļā vārdus «Latvijas PSR».

78. Izslēgt 279. panta otrajā daļā vārdus «PSRS un Latvijas PSR».

79. Izslēgt 280. panta otrajā daļā vārdus «Latvijas PSR».

80. 287. pantā:

papildināt panta pirmo dalu pēc skaitļa «50.1» ar skaitļiem un vārdiem «53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1, 90.1, 103.4 panti. 116. panta otrajā daļā», pēc skaitļa «150.1» - ar skaitli «152.3», pēc skaitļiem «190.2-190.6» - ar skaitli un vārdiem «190.9 panta pirmajā daļā».

81. Izslēgt 291. panta pirmajā daļā vārdus «Latvijas PSR».

82. Izslēgt 292. panta pirmajā daļā vārdus «Latvijas PSR».

83. Izslēgt 296. panta otrajā daļā vārdus «Latvijas PSR».

84. Izslēgt 298. panta trešajā daļā vārdu «PSRS».

85. Izslēgt 299. panta trešajā daļā vārdus «PSRS», «PSRS un Latvijas PSR».

86. Izslēgt 300. panta pirmajā un trešajā daļā vārdus «Latvijas PSR»

87. Izslēgt 303. panta ceturtajā daļā vārdus «PSRS un Latvijas PSR»,

88. Izslēgt 304. panta otrajā rindkopā vārdus «panta pirmajā daļā (izņemot lietas par medību, zvejas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem)».

89. Izslēgt 306. pantā vārdus «Latvijas PSR».

90. 309. pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus «mazmēra kuģu» ar vārdiem «mazo kuģu»;

izslēgt trešajā daļā vārdu «PSRS», bet vārdus «Latvijas PSR Mazmēra kuģu valsts inspekcija» aizstāt ar vārdiem «Latvijas Mazo kuģu inspekcija».

II. Latvijas kriminālkodeksā:

1. Papildināt kodeksu ar šāda satura 188.1 pantu:

«188.1 pants. Valsts arhīvu fondu, sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fondu dokumentu vai tos aizstājošo kopiju neatļauta izvešana ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Par valsts arhīvu fondu, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo vai konfesionālo organizāciju vai citu juridisko personu arhīvu fondu dokumentu vai tos aizstājošo kopiju neatļautu izvešanu ārpus Latvijas Republikas teritorijas -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

2. Papildināt 134. panta pirmo daļu pēc vārdiem «varēja izraisīt» ar vārdiem «avāriju vai».

3. Aizstāt 188. panta sankcijā vārdus «līdz vienam simtam rubļu» ar

vārdiem «līdz divdesmit tūkstošiem rubļu».

III. Latvijas kriminālprocesa kodeksā:

Papildināt 127. panta trešo daļu pēc skaitļiem «184.-186.1» ar skaitli «188.1».

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 11. jūlijā

11.07.1992