Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iestāde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā."

2. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minēto funkciju veikšanas iestāde aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu, kā arī papildu adresi (adresēm) un izsniedz dzīvesvietas deklarētājam, viņa likumiskajam pārstāvim vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotai personai dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu."

3. Aizstāt 10.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu "iekļauj" ar vārdu "aktualizē".

4. 12.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "iekļauj" ar vārdu "aktualizē";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "Iedzīvotāju reģistrā".

5. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Informāciju par personas deklarēto dzīvesvietu vai papildu adresi (adresēm) fiziskajām un juridiskajām personām sniedz Pārvalde Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā. Šādu informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var sniegt arī iestāde, kurai ir tiešsaistes datu pārraide ar Iedzīvotāju reģistru."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūnijam nosaka kārtību, kādā iestāde, kurai ir tiešsaistes datu pārraide ar Iedzīvotāju reģistru, sniedz informāciju fiziskajām un juridiskajām personām par personas deklarēto dzīvesvietu vai papildu adresi (adresēm).

7. Līdz brīdim, kamēr attiecīgajai pašvaldībai tiek nodrošināta tiešsaistes datu pārraide ar Iedzīvotāju reģistru, pēc pašvaldības pieprasījuma Pārvalde reizi mēnesī datorizēti sagatavo ziņas par personām, kuras ir mainījušas dzīvesvietu, deklarējot to citas pašvaldības administratīvajā teritorijā."

7. Izteikt norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

"Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.563 "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 3.aprīlī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2003.gada 17.aprīlī

01.05.2003