Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.155

Rīgā 2003.gada 8.aprīlī (prot. Nr.19, 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumos Nr.51 "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
4.panta ceturto daļu un 10.panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumos Nr.51 "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 44./46.nr.; 2001, 38.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta ceturto daļu un 10.panta otro un ceturto daļu".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

3. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "industrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "rūpniecība" (attiecīgā locījumā).

5. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumi nosaka ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves kārtību Latvijas Republikas teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kā arī maksu par zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci) un maksāšanas kārtību."

6. Aizstāt II nodaļas nosaukumā vārdus "teritoriālajos ūdeņos" ar vārdu "teritorijā".

7. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Atļaujas (licences) izsniedz konkursa kārtībā."

8. Aizstāt 15.punkta otrajā teikumā vārdu "Seklurbumu" ar vārdu "Urbumu".

9. Papildināt 16.punktu aiz vārdiem "Veicot seismisko izpēti" ar vārdu "jūrā".

10. Izteikt 31.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumā tiek atklāti kādi citi dabas resursi un turpmākās darbības to izstrādāšanai nevar veikt, netraucējot naftas izpētes un ieguves darbus, ko veic licenciāts saskaņā ar atļauju (licenci), Ekonomikas ministrija sadarbībā ar ieinteresētajām valsts pārvaldes institūcijām un zemes īpašnieku nolemj, kuri darbi un, ja tas ir nepieciešams, kādā apjomā apturami vai atliekami uz vēlāku laiku."

11. Papildināt noteikumus ar 45.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.1.1 ar zemes īpašniekiem saskaņots aprēķins par krājumu apjomu un to daļām katra zemes īpašnieka īpašuma robežās, ja izpētes darbos noskaidrots, ka iespējamā naftas atradne pārsniedz viena zemes īpašnieka īpašuma robežas;".

12. Izteikt 45.2.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajā plāna daļā ietveramas norādes par plānoto urbumu skaitu, naftas un gāzes kvantitatīvo un kvalitatīvo mērījumu metodiku, mērījumu iekārtām un vietām, kā arī par ieguves un uzglabāšanas, un citām iekārtām;".

13. Izteikt 58.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Licenciāts sadarbojas ar personām, kuras veic kontroli un pārbaudi, kā arī jūrā plānoto pārbaužu laikā nodrošina attiecīgo personu transportēšanu un izvietošanu uz naftas platformām."

14. Papildināt 69.punktu aiz vārdiem "kā arī" ar vārdiem "zemes īpašnieku un".

15. Izteikt 72.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"72. Valstij vai zemes īpašniekam ir tiesības pārņemt licenciāta pastāvīgi izvietotās iekārtas (ja licenciāts tam piekrīt) šādos gadījumos:".

16. Izteikt 73.punktu šādā redakcijā:

"73. Ministru kabinets pēc ekonomikas ministra priekšlikuma pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu licenciātam par valsts pārņemtajām iekārtām."

17. Aizstāt 75.punktā vārdu "valsts" ar vārdiem "zemes īpašnieks vai valsts".

18. Izteikt XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII. Maksa par atļauju (licenci)

76. Maksa par atļauju (licenci) ogļūdeņražu meklēšanai ir 2000 latu. Maksa par atļauju (licenci) samaksājama pirms atļaujas (licences) saņemšanas, un tā ir ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

77. Maksa par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā ir 75000 latu. Maksa par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei sauszemē ir 1000 latu par vienu kvadrātkilometru, bet ne mazāk kā 2000 latu par vienu licenci. Maksa par atļauju (licenci) samaksājama pirms atļaujas (licences) saņemšanas, un tā ir ieskaitāma valsts pamatbudžetā."

19. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 94/22/EC."

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

 

16.04.2003