Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus papildinājumus un grozījumus:

1. Papildināt kodeksu ar šāda satura 160.1 pantu:

«160.1 pants. Atteikšanās pieņemt oficiālajā apgrozībā esošās naudaszīmes

Par atteikšanos pieņemt oficiālajā apgrozībā esošās naudaszīmes kā likumīgus maksāšanas līdzekļus maksājumiem valsts un vietējos budžetos, samaksai par precēm un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti nosaka citus maksāšanas līdzekļus, kā ari par oficiālajā apgrozībā esošās naudas noteiktās savstarpējās attiecības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz septiņiem tūkstošiem rubļu.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai atņemot tiesības uz zināma veida uzņēmējdarbību vai bez tā.»

2. Izteikt 166.1 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no viena tūkstoša rubļu līdz desmit tūkstošiem rubļu».

3. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa «160.» ar skaitli un vārdiem «160.1 panta otrajā daļā».

4. 215.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa «159.» ar skaitli un vārdiem «160.1 panta pirmajā daļā»;

izteikt otrās dalās 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

«1) Galvenās valsts finansu inspekcijas priekšnieks, viņa vietnieks, pārvalžu un nodalu priekšnieki, galvenie valsts finansu inspektori, rajonu un pilsētu valsts finansu inspekciju priekšnieki, viņu vietnieki - naudas sodu līdz septiņiem tūkstošiem rubļu;

2) Valsts finansu inspekcijas inspektori - naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.»

5. Papildināt 287. panta pirmo daļu pēc skaitļa «160.» ar skaitli un vārdiem «160.1 panta otrajā daļā».

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 18. jūnijā

18.06.1992