Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada28. decembra likumā «Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 28. decembra likumā «Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3/4) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Papildināt 3. pantu pēc vārdiem «ja likumā» ar vārdiem «vai starpvalstu līgumā».

2. Papildināt 3. pantu ar otro dalu šādā redakcijā:

«Ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, kā ari to darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, nodokļu un nodevu maksājumi tiek noteikti atbilstoši prasībām, kas izvirzītas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijā par diplomātiskajiem sakariem un 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā par konsulārajiem sakariem.»

3. Papildināt 1. nodaļu ar 7.1 pantu šādā redakcijā: «7.1 pants. Starpvalstu nodokļu konvencijas (līgumus) ir tiesīga slēgt Latvijas Republikas Ministru Padomes pilnvarota amatpersona.»

4. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

«11. pants. Instrukcijas par nodokļu un nodevu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību un uzskaiti, kā ari nodokļu deklarāciju aizpildīšanas metodiku izstrādā un publicē Valsts finansu inspekcija.»

5. Papildināt 12. panta 1. punkta tekstu pēc vārdiem «kārtējo periodu» ar vārdiem «noteiktā kārtībā stāties uzskaitē un».

6. 17. pantā:

aizstāt vārdus «slēpis (samazinājis)» ar vārdiem «samazinājis (slēpis)»;

izslēgt trešo un ceturto daļu.

7. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

«18. pants. Par peļņas vai cita ar nodokli apliekamā objekta samazināšanu (slēpšanu) aprēķinātās soda naudas summas iemaksājamas budžetā desmit dienu laikā pēc Valsts finansu inspekcijas vai pašvaldības lēmuma pieņemšanas.»

8. Aizstāt 19. pantā vārdu «pieprasījumu» ar vārdu «lēmumu».

9. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:

«24. pants. Strīdi, kas rodas par nodokļu un nodevu aprēķināšanu vai maksāšanu, izskatāmi Latvijas Republikas likumos vai starpvalstu līgumos noteiktajā kārtībā. Ja starpvalstu līgumos paredzēti citādi nodokļu un nodevu aprēķināšanas un maksāšanas noteikumi nekā Latvijas Republikas likumos, piemēro starpvalstu līguma noteikumus.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 17. jūnijā

30.06.1992