Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.; 2001, 7., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ar nodokli apliekamie naftas produkti, kuri ietverti Latvijas kombinētās nomenklatūras 27., 29. un 38.grupā, noteikti šā likuma pielikumā. Ar nodokli apliekami arī citi produkti (neatkarīgi no tā, kādā Latvijas kombinētās nomenklatūras grupā tie ietverti), kurus:

1) realizē kā degvielu, tās aizstājējproduktu vai komponentu;

2) izmanto par degvielu, tās aizstājējproduktu vai komponentu;

3) izmanto naftas produktu ražošanā.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likuma pielikumā minēto produktu klasifikāciju apstiprina finanšu ministrs."

2. Papildināt 16.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Par citām darbībām, kuras ar naftas produktiem veiktas, neievērojot šā likuma nosacījumus, akcīzes preču noliktavas turētājs atbild saskaņā ar šā likuma 17.panta septīto daļu."

3. Izteikt 17.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja persona veic jebkuras darbības ar naftas produktiem, neievērojot šā likuma nosacījumus [arī naftas produktu nedeklarētu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgās muitas procedūras; naftas produktu nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauta naftas produktu ražošana; naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu), piegādi vai izmantošanu, neievērojot šajā likumā vai normatīvajos aktos noteikto kārtību; jebkuras citas darbības ar naftas produktiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu], Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā par labu valsts budžetam piedzen atbilstoši šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajām likmēm nesamaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām"."

4. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"
pielikums

Preces, kurām piemērojams likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" noteiktais akcīzes nodoklis

1. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

1.1. benzols;

1.2. toluols;

1.3. ksilols;

1.4. aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru tilpuma ne mazāk par 65% (ieskaitot zudumus) destilē 250°C (ASTM D 86 metode):

1.4.1. izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo,

1.4.2. izmantošanai citām vajadzībām;

1.5. neattīrītās vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90% vai vairāk pārtvaicējami līdz 200°C, un pārējās;

1.6. dabiskais gāzes kondensāts;

1.7. vieglās eļļas un preparāti:

1.7.1. specifiskiem pārstrādes procesiem,

1.7.2. ķīmiskām pārvērtībām procesos (izņemot specifiskus pārstrādes procesus),

1.7.3. citām vajadzībām:

1.7.3.1. speciālie benzīni [lakbenzīns (baltais spirts) un pārējie],

1.7.3.2. motorbenzīni (izņemot aviācijas benzīnu) ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l,

1.7.3.3. spirta tipa reaktīvā degviela,

1.7.3.4. pārējās vieglās eļļas,

1.7.3.5. naftas produkti ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l, kuriem muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām, dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts (turpmāk  -  etilspirts), vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu);

1.8. metanols (metilspirts);

1.9. zemākie alkil-trešbutilēteri [metil-trešbutilēteris (MTBE) un etil-trešbutilēteris (ETBE)];

1.10. antidetonācijas sastāvi (izņemot sastāvus, kas veidoti uz svina savienojumu pamata);

1.11. organiskie saliktie šķīdinātāji un atšķaidītāji, gatavi krāsu un laku noņemšanas sastāvi (izņemot sastāvus, kas veidoti uz butilacetāta pamata);

1.12. pārējās gatavās piedevas bezsvina benzīniem.

2. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

2.1. motorbenzīni:

2.1.1. aviācijas benzīns,

2.1.2. pārējie motorbenzīni, kuros svina saturs ir vairāk nekā 0,013 g/l,

2.1.3. naftas produkti, kuros svina saturs ir vairāk nekā 0,013 g/l un kuriem muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām, dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts (turpmāk - etilspirts), vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu);

2.2. antidetonācijas sastāvi, kas veidoti uz svina savienojumu pamata;

2.3. pārējās gatavās piedevas svinu saturošiem benzīniem.

3. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

3.1. vidējās eļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

3.2. vidējās eļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

3.3. vidējās eļļas citām vajadzībām.

4. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

4.1. gaistošās eļļas (gāzeļļas) specifiskiem pārstrādes procesiem;

4.2. gaistošās eļļas (gāzeļļas) ķīmiskām pārvērtībām procesos;

4.3. gaistošās eļļas (gāzeļļas) citām vajadzībām;

4.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt;

4.5. dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienota biodīzeļdegviela;

4.6. pārējās gatavās piedevas dīzeļdegvielām.

5. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

5.1. degvieleļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

5.2. degvieleļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

5.3. degvieleļļas citām vajadzībām;

5.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka.

6. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts naftas gāzēm un citiem gāzveida ogļūdeņražiem:

6.1. sašķidrinātas naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži:

6.1.1. propāns,

6.1.2. butāni,

6.1.3. etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns,

6.1.4. pārējie (izņemot dabasgāzi);

6.2. naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži gāzveida stāvoklī (izņemot dabasgāzi);

6.3. acikliskie ogļūdeņraži:

6.3.1. piesātinātie ogļūdeņraži, kas paredzēti izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo,

6.3.2. nepiesātinātais butēns (butilēns) un tā izomēri, kas paredzēti izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo."

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 28.februārī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003.gada 12.martā

26.03.2003