Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 19.04.2013. - 30.06.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.72

Rīgā 2003.gada 11.februārī (prot. Nr.8 22.§)
Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu
Izdoti saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas iestādes (turpmāk — iestāde) anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

2. Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (turpmāk — lēmums).

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.201)

2.1 Šo noteikumu 2.punktā minēto iesniegumu attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresētā persona ir tiesīga iesniegt, nosūtot pa pastu, klātienē iestādē, elektroniska dokumenta formā, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai izmantojot tiešsaistes formu, kas pieejama vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.201 redakcijā)

3. Līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ja persona, pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, vēlreiz iesniedz dzīvesvietas deklarāciju, iestāde neanulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

4. Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, iestāde konstatē, ka deklarācijas iesniegšanas laikā personai nebija deklarācijā norādītā tiesiskā pamata apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu.

5. Ja iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, tā:

5.1. pievieno lēmumu personas deklarācijai;

5.2. triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo attiecīgajai personai, ka tās sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu;

5.3. pēc lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā.

6. Anulējot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, iestāde anulē arī personas deklarācijā iekļautās ziņas par tās nepilngadīgo bērnu deklarētajām dzīvesvietām un deklarācijā minēto papildu adresi (adresēm) un paziņo par to bāriņtiesai.

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
19.04.2013