Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.69

Rīgā 2003.gada 4.februārī (prot. Nr.7 46.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.jūlija noteikumos Nr.323 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai"
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 8.punktu
un likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 7.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 17.jūlija noteikumos Nr.323 "Prasī­bas atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 110., 154.nr.; 2002, 119.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pielikuma tabulas 2.punktu šādā redakcijā:

"

2.

Slāpekļa dioksīds

20 %

".

2. Papildināt 2.pielikuma 5.punktu aiz vārda "pārvalde" ar vārdiem "līdz 2010.gada 1.janvārim iekārtām ar nominālo jaudu no 6 līdz 16 tonnām stundā".

3. Izteikt 2.pielikuma 3.tabulu šādā redakcijā:

"3.tabula

Nr.
p.k.

Smagie metāli un to savienojumi

Pusstundu ilgu līdz 8 stundas ilgu mērījumu vidējās emisijas robežvērtības

iekārtās, kurās tiek sadedzināti visi atkritumi

iekārtās, kurās tiek sadedzināti tikai bīstamie atkritumi

1

2

3

4

1.

Kadmijs un tā savienojumi, izteikti kā kadmijs (Cd)

kopā 0,05 mg/m3

kopā 0,1 mg/m3

2.

Tallijs un tā savienojumi, izteikti kā tallijs (Tl)

3.

Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izteikti kā dzīvsudrabs (Hg)

0,05 mg/m3

0,1 mg/m3

4.

Antimons un tā savienojumi, izteikti kā antimons (Sb)

kopā 0,5 mg/m3

kopā 1 mg/m3

5.

Arsēns un tā savienojumi, izteikti kā arsēns (As)

6.

Svins un tā savienojumi, izteikti kā svins (Pb)

7.

Hroms un tā savienojumi, izteikti kā hroms (Cr)

8.

Kobalts un tā savienojumi, izteikti kā kobalts (Co)

9.

Varš un tā savienojumi, izteikti kā varš (Cu)

10.

Mangāns un tā savienojumi, izteikti kā mangāns (Mn)

11.

Niķelis un tā savienojumi, izteikti kā niķelis (Ni)

12.

Vanādijs un tā savienojumi, izteikti kā vanādijs (V)

4. Papildināt 2.pielikuma III nodaļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pielikuma 3.tabulas 3.ailē minētās robežvērtības attiecas uz iekārtām, kurām atļauja darboties ir izsniegta pēc 1996.gada 31.decembra. Pielikuma 3.tabulas 4.ailē minētās robežvērtības attiecas uz iekārtām, kurām atļauja darbo­ties ir izsniegta līdz 1996.gada 31.decembrim, un ir piemērojamas līdz 2007.ga­da 1.janvārim."

5. Izteikt 3.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

Nr.
p.k.

Dibenzo-p-dioksīni un dibenzofurāni

Toksiskās ekvivalences faktors

1.

2,3,7,8

- tetrahlordibenzodioksīns (THDD)

1

2.

1,2,3,7,8

- pentahlordibenzodioksīns (PeHDD)

0,5

3.

1,2,3,4,7,8

- heksahlordibenzodioksīns (HxHDD)

0,1

4.

1,2,3,6,7,8

- heksahlordibenzodioksīns (HxHDD)

0,1

5.

1,2,3,7,8,9

- heksahlordibenzodioksīns (HxHDD)

0,1

6.

1,2,3,4,6,7,8

- heptahlordibenzodioksīns (HpHDD)

0,01

7.

- oktahlordibenzodioksīns (OHDD)

0,001

8.

2,3,7,8

- tetrahlordibenzofurāns (THDF)

0,1

9.

2,3,4,7,8

- pentahlordibenzofurāns (PeHDF)

0,5

10.

1,2,3,7,8

- pentahlordibenzofurāns (PeHDF)

0,05

11.

1,2,3,4,7,8

- heksahlordibenzofurāns (HxHDF)

0,1

12.

1,2,3,6,7,8

- heksahlordibenzofurāns (HxHDF)

0,1

13.

1,2,3,7,8,9

- heksahlordibenzofurāns (HxHDF)

0,1

14.

2,3,4,6,7,8

- heksahlordibenzofurāns (HxHDF)

0,1

15.

1,2,3,4,6,7,8

- heptahlordibenzofurāns (HpHDF)

0,01

16.

1,2,3,4,7,8,9

- heptahlordibenzofurāns (HpHDF)

0,01

17.

- oktahlordibenzofurāns (OHDF)

0,001

6. Izteikt 4.pielikuma 1.tabulas 5.punktu šādā redakcijā:

"

5.

NOx jaunām iekārtām

500 mg/m3

".

7. Papildināt 4.pielikuma 5.punktu aiz vārda "noteiktās" ar apzīmējumu "NOx".

8. Aizstāt 4.pielikuma 3., 4. un 5.tabulā vārdu "Jauda" ar vārdiem "Nomi­nālā ievadītā siltuma jauda".

9. Izteikt 4.pielikuma 3.tabulas 1.punktu šādā redakcijā:

"

1.

SO2 (vispārīgā gadījumā)

-

850 mg/m3

850-200 mg/m3 (robežvērtība lineāri samazinās, pieaugot nominālajai ievadītajai siltuma jaudai no100 līdz 300 MW)

200 mg/m3

".

10. Izteikt 4.pielikuma 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Pielikuma 3.tabulā noteiktās NOx emisijas robežvērtības līdz 2007.gada 1.janvārim neattiecas uz līdzsadedzināšanas iekārtām, kurās sadedzi­na tikai bīstamos atkritumus.

13. Reģionālā vides pārvalde līdz 2008.gada 1.janvārim var noteikt atkā­pes no 3.tabulā noteiktajām SO2 vai NOx emisijas robežvērtībām līdzsadedzinā­šanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu no 100 līdz 300 MW, ja tiek izmantota virstošā slāņa tehnoloģija un atļaujā noteiktā emisijas robežvērtība Cproc nepārsniedz 350 mg/Nm3 attiecībā uz NOx un 850 līdz 400 mg/Nm3 attiecī­bā uz SO2 (robežvērtība lineāri samazinās, pieaugot nominālajai ievadītajai siltuma jaudai no 100 līdz 300 MW)."

11. Izteikt 4.pielikuma 4.tabulas 3.punktu šādā redakcijā:

"

3.

Putekļi

50 mg/m3

50 mg/m3

30 mg/m3

30 mg/m3

".

12. Izteikt 4.pielikuma 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Reģionālā vides pārvalde līdz 2008.gada 1.janvārim var noteikt atkā­pes no 4.tabulā noteiktajām NOx emisijas robežvērtībām līdzsadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu no 100 līdz 300 MW, kurās sade­dzina biomasu, ja tiek izmantota virstošā slāņa tehnoloģija un atļaujā noteiktā emisijas robežvērtība Cproc nepārsniedz 350 mg/Nm3."

13. Izteikt 4.pielikuma 5.tabulas 1.punktu šādā redakcijā:

"

1.

SO2

-

850 mg/m3

850-200 mg/m3 (robežvērtība lineāri samazinās, pieaugot nominālajai ievadītajai siltuma jaudai no 100 līdz 300 MW)

200 mg/m3

".

14. Izteikt 4.pielikuma 5.tabulas 3.punktu šādā redakcijā:

"

3.

Putekļi

50 mg/m3

50 mg/m3

30 mg/m3

30 mg/m3

".

15. Aizstāt 4.pielikuma 19.punktā apzīmējumu "ng/m3" ar apzīmējumu "ng/Nm3".

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis
08.02.2003