Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 59.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;".

2. Aizstāt pārejas noteikumu 4.punktā skaitli "2003" ar skaitli "2004".

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.575 "Grozījums Veterinārmedicīnas likumā" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 30.janvārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003.gada 7.februārī

21.02.2003