Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 172

Par kartogrāfisko materiālu izdošanas kārtību

Lai labāk nodrošinātu republikas iedzīvotājus un uzņēmumus ar kartogrāfiskajiem materiāliem un radikāli mainītu šo materiālu izdošanas kārtību, Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt, ka uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām neatkarīgi no to pakļautības ir tiesības brīvi un bez ierobežojumiem izgatavot kartogrāfiskos materiālus dienesta vajadzībām.

2. Noteikt, ka Ģeoloģijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas departaments apstiprina pārdošanai paredzēto kartogrāfisko materiālu līniju paraugnovilkumus, krāsu paraugnovilkumus un signāleksemplārus.

Ģeoloģijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas departamentā apstiprināšanai jāiesniedz:

2. 1. republikas uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām - visi kartogrāfiskie materiāli;

2.2. republikas teritorijā esošajiem ārvalstu (arī PSRS) uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām - kartogrāfiskie materiāli, kuros pilnīgi vai daļēji attēlota Latvijas Republikas teritorija.

3. Tematiskie kartogrāfiskie materiāli papildus saskaņojami ar iestādēm, kuru rīcībā ir speciālā informācija, vai norādāmi oficiāli avoti, no kuriem iegūta speciālā informācija.

Iestādēm, kuru rīcībā ir nepieciešamā speciālā informācija, pēc kartogrāfiskā materiāla izdevēja lūguma attiecīgie materiāli mēneša laikā jāsaskaņo vai jādod pamatots atteikums.

4. Uzdot Ģeoloģijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas departamentam pastāvīgi precizēt kartogrāfisko pamatinformāciju (reljefs, hidrogrāfija, apdzīvoto vietu un ceļu tīkls, administratīvi teritoriālais iedalījums (robežas), mežu un meliorācijas būvju kontūras) Latvijas Republikas teritorijā un ietvert to dežūrkartē (mērogs 1:100 000).

Par detalizētākām izmaiņām, kuras nav iespējams fiksēt mērogā 1:100 000, kartogrāfisko pamatinformāciju neprecizē.

5. Uzdot uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kuru darbības rezultātā radušās izmaiņas ir nepieciešams fiksēt Latvijas Republikas kartogrāfiskajā pamatinformācijā, par šīm izmaiņām nekavējoties sniegt ziņas Ģeoloģijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas departamentam mērogā 1:100 000.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas valdības lietu ministrs K. LĪCIS

Rīgā 1991. gada 1. jūlijā

01.07.1991