Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 17.05.2003. - 18.05.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.590

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60, 16.§)
Noteikumi par valsts uzņēmuma direktora, valsts (pašvaldību) statūtsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja vietnieka darba samaksu un valsts (pašvaldību) statūtsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši valsts uzņēmumu un valsts (pašvaldību) statūtsabiedrību iedalījumam
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma par valsts uzņēmumu
18.panta pirmo daļu un likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu
pārveidošanu statūtsabiedrībās
7.panta  piekto daļu, 30.panta septīto daļu
un 49.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts uzņēmuma direktora, valsts (pašvaldību) statūtsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja vietnieka darba samaksu un valsts (pašvaldību) statūtsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši valsts uzņēmuma un valsts (pašvaldību) statūtsabiedrības lielumu raksturojošajiem kritērijiem.

2. Lai noteiktu valsts uzņēmuma direktora, valsts (pašvaldību) statūtsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja vietnieka mēneša darba algu (atalgojumu) un valdes un padomes locekļu skaitu, valsts uzņēmumus un valsts (pašvaldību) statūtsabiedrības iedala četrās grupās (pielikums):

2.1. mazs;

2.2. vidējs,

2.3. liels;

2.4. īpaši liels.

3. Valsts uzņēmuma un valsts (pašvaldību) statūtsabiedrības lielumu raksturojošie kritēriji ir šādi:

3.1. vidējais darbinieku skaits. To nosaka, saskaitot valsts uzņēmumā vai valsts (pašvaldību) statūtsabiedrībā uz darba līguma pamata strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā (turpmāk — vidējais darbinieku skaits);

3.2. bilances kopsumma;

3.3. neto apgrozījums pēc pēdējā apstiprinātā gada pārskata, atskaitot valsts budžeta dotāciju (turpmāk – neto apgrozījums).

4. Izvērtējot vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu), valsts uzņēmumus un valsts (pašvaldību) statūtsabiedrības iedala attiecīgajā grupā:

4.1. pēc vidējā darbinieku skaita, ja vismaz viens no finanšu rādītājiem ir vienā grupā ar vidējo darbinieku skaitu;

4.2. pēc vidējā darbinieku skaita, ja abi finanšu rādītāji ir augstākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu;

4.3. pēc vidējā darbinieku skaita, ja viens no finanšu rādītājiem ir zemākā grupā, bet otrs — augstākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu;

4.4. pēc lielākā finanšu rādītāja, ja abi finanšu rādītāji ir zemākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu.

5. Valsts uzņēmuma direktora mēneša darba algu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Direktora mēneša darba algas apmēru pārskata reizi gadā pēc valsts uzņēmuma gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā uzņēmuma darbības efektivitāti salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

6. Valsts uzņēmuma direktors var saņemt prēmiju, ja ir bijusi peļņa (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem) un nav nodokļu parādu valsts budžetam. Prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tā nedrīkst pārsniegt direktora triju mēnešu darba algas apmēru.

7. Statūtsabiedrības valdes priekšsēdētājam nosaka vienotu mēneša atalgojumu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi statūtsabiedrībā saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

8. Statūtsabiedrības valdes priekšsēdētāja vietniekam nosaka vienotu mēneša atalgojumu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi statūtsabiedrībā ( līdz 90 % apmēram no valdes priekšsēdētāja mēneša atalgojuma.

9. Statūtsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja vietnieka mēneša atalgojumu pārskata reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā statūtsabiedrības darbības efektivitāti salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

10. Statūtsabiedrības valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks var saņemt prēmiju, ja ir bijusi peļņa (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem) un nav nodokļu parādu valsts budžetam. Prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgi statūtsabiedrības valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka triju mēnešu atalgojuma apmēru.

11. Valsts (pašvaldību) statūtsabiedrības padomes un valdes locekļu skaitu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” padomē ir vienpadsmit locekļu.

(Grozīts ar MK 21.01.2003. noteikumiem Nr. 38; MK 13.05.2003. noteikumiem Nr. 249)

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumus Nr.81 “Noteikumi par valsts akciju sabiedrību padomes locekļu skaitu un valsts statūtsabiedrību vadītāju darba samaksu” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 38., 56.nr.).

13. Noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 590
Valsts uzņēmuma direktora un valsts (pašvaldību) statūtsabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša darba alga (atalgojums) un valsts (pašvaldību) statūtsabiedrības valdes un padomes locekļu skaits atbilstoši valsts uzņēmumu un valsts (pašvaldību) statūtsabiedrību iedalījumam

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
17.05.2003