Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 558

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60, 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumos Nr.374 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
8.panta piekto daļu un 17.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumos Nr.374 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 125.nr.; 2002, 79.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

1.2. papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Par apliekamiem darījumiem nav uzskatāmi maksājumi, kurus apliekamās personas saņem no saviem darbiniekiem vai citām personām kā kompensāciju par citu apliekamo personu sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātajām precēm, kas daļēji tiek izmantotas apliekamās personas darbinieku vai citu personu personīgām vajadzībām (piemēram, par virslimita patērēto degvielu, virslimita tālruņa sarunām).";

1.3. papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja likuma 2.panta trīspadsmitajā daļā minētā persona, sniedzot starpniecības pakalpojumus, piedalās tādā preču piegādē un pakalpojumu sniegšanā, kas saskaņā ar likuma 6.1 pantu apliekami ar nodokļa 9 procentu likmi, nodokļa 9 procentu likmi piemēro arī starpniecības pakalpojuma vērtībai (piemēram, tirdzniecības uzcenojumam).";

1.4. svītrot 31.punktu;

1.5. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Likuma 4.panta sestā daļa ir piemērojama arī kurjerpasta sniegtajiem pakalpojumiem.";

1.6. svītrot 90.punktā skaitļus "15., 18.";

1.7. svītrot 96.punktu;

1.8. papildināt noteikumus ar 102.1, 102.2, 102.3 un 102.4 punktu šādā redakcijā:

"102.1 Piemērojot likuma 6.1 panta 5.punktu, nodokļa 9 procentu likme piemērojama arī:

102.1 1. komerciālo televīziju un komerciālo radio abonentmaksai;

102.1 2. audiovizuālajiem ierakstiem un programmām, kas paredzētas publiskai izplatīšanai;

102.1 3. informācijas aģentūru paziņojumiem;

102.1 4. žurnālu pielikumiem elektroniskā kompaktdiska formātā, kas tiek pievienoti žurnāliem bez papildu maksas un ir žurnālu neatņemama sastāvdaļa, jo diskā ievietotā informācija papildina žurnālos sniegto informāciju.

102.2 Nodokļa 9 procentu likmi piemēro viesu izmitināšanas pakalpojumiem, kurus sniedz likuma 6.1 panta 6.punktā minētās viesu izmitināšanas mītnes. Nodokļa 9 procentu likmi piemēro arī tad, ja šī pakalpojuma vērtībā ir iekļauti citi pakalpojumi un tie nodokļa rēķinā netiek izdalīti atsevišķi (piemēram, brokastis, autostāvvietas izmantošana).

102.3 Nodokļa 9 procentu likmi nepiemēro tiem viesu izmitināšanas pakalpojumiem, kuri nodokļa rēķinā tiek izdalīti atsevišķi vai par kuriem tiek izrakstīts atsevišķs nodokļa rēķins. Šiem pakalpojumiem piemēro nodokļa 18 procentu likmi (tai skaitā par minibāra, maksas televīzijas kanālu un telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanu).

102.4 Piemērojot likuma 6.1 panta 7., 8. un 9.punktu, nodokļa 9 procentu likmi attiecina uz precēm, kas piegādātas, un pakalpojumiem, kas sniegti gan iedzīvotājiem, gan pārējām personām.";

1.9. papildināt noteikumus ar 104.2 punktu šādā redakcijā:

"104.2 Ja, veicot dzelzceļa tranzīta kravas pārvadājumu Latvijas Republikas muitas teritorijā, tiek mainīts dzelzceļa tranzīta kravas pārvadātājs, likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkts ir piemērojams tikai tad, ja dzelzceļa tranzīta kravu no viena pārvadātāja otram nodod muitas kontrolē.";

1.10. papildināt noteikumus ar 110.1 punktu šādā redakcijā:

"110.1 Piemērojot noteikumu 104.2 punktu, nodokļa 0 procentu likmes piemērošanu dzelzceļa tranzīta kravu pārvadājumam apstiprina starptautiskā dzelzceļa transporta pavadzīme vai tās kopija, kurā norādīta dzelzceļa tranzīta kravas iekraušanas vieta ārvalstī un tās izkraušanas vieta Latvijas Republikas muitas teritorijā, kā arī muitas iestādes apstiprināta iekšējā dzelzceļa transporta pavadzīme, kurā norādīta kravas pārvadātāja maiņas vieta Latvijas Republikas muitas teritorijā un pārējā informācija atbilstoši Dzelzceļa pārvadājumu likumā noteiktajām prasībām (tai skaitā tranzīta kravas iekraušanas un izkraušanas vieta, dzelzceļa vagona identifikācijas dati, tranzīta kravas preču kods un tās daudzums).";

1.11. papildināt noteikumus ar 139.3 punktu šādā redakcijā:

"139.3 Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, kā priekšnodoklis nav atskaitāma nodokļa rēķinā norādītā nodokļa summas daļa par tām saņemtajām precēm un samaksātā nodokļa summas daļa par saņemtajiem pakalpojumiem, kuri izmantoti apliekamās personas darbinieku personīgajām vajadzībām (tai skaitā transporta pakalpojumi, degvielas iegāde un telekomunikāciju pakalpojumi).";

1.12. izteikt 140.punktu šādā redakcijā:

"140. Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, ja nodoklis budžetā samaksāts vienā taksācijas periodā, bet preces ievestas citā taksācijas periodā, samaksāto nodokli atskaita kā priekšnodokli tajā taksācijas periodā, kurā ir samaksāts nodoklis un preces izlaistas brīvam apgrozījumam.";

1.13. papildināt noteikumus ar 146.1 punktu šādā redakcijā:

"146.1 Piemērojot likuma 10.panta trešo daļu, ja preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam un muitas iestāde ir pieņēmusi lēmumu segt nodokļa maksājumus, izmantojot drošības naudu vai muitas galvojumu, par dokumentu, kas apliecina nodokļa samaksu budžetā, uzskata muitas iestādes lēmumu par Valsts ieņēmumu dienesta drošības naudas kontā ieskaitītā nodokļa pārskaitīšanu valsts budžetā vai maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka saskaņā ar muitas iestādes lēmumu nodoklis ir iemaksāts valsts budžetā.";

1.14. papildināt noteikumus ar 147.1 punktu šādā redakcijā:

"147.1 Likuma 10.panta ceturtās daļas normas nav attiecināmas uz elektropārvades kabeļu līnijām, siltumtīkliem, siltummaģistrālēm un siltumkamerām.";

1.15. izteikt 166.1 punktu šādā redakcijā:

"166.1 Piemērojot likuma 12.panta vienpadsmito daļu, taksācijas gada laikā iepriekšējos taksācijas mēnešos pārmaksāto nodokli atmaksā vai novirza citu šā panta 10.1 daļā norādīto maksājumu veikšanai tādā apmērā, kas nepārsniedz 18 procentus no šajos taksācijas mēnešos veikto apliekamo darījumu kopējās vērtības (ņemot vērā šajos taksācijas periodos jau atmaksātās nodokļa summas). Atlikušo pārmaksātā nodokļa summu atmaksā no valsts budžeta pilnā apmērā atbilstoši nodokļa gada deklarācijai.";

1.16. aizstāt 168.1 punktā vārdus "savu apliekamo darījumu nodrošināšanai ir samaksājusi" ar vārdiem "kā priekšnodokli ir atskaitījusi";

1.17. papildināt noteikumus ar 168.1 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"168.1 5. ievestajām precēm, kas pēc pārstrādes vai apstrādes pakalpojuma sniegšanas ārvalstu personai tiek izvestas no Latvijas Republikas kā kompensācijas produkti.";

1.18. izteikt 181.punktu šādā redakcijā:

"181. Noteikumu 169.punkts ir spēkā līdz 2002.gada 31.decembrim.";

1.19. papildināt noteikumus ar 182.punktu šādā redakcijā:

"182. Noteikumu 59., 60., 61., 62., 89. un 90.punkts ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim."

2. Noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.janvāri.

 

01.01.2003