Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2004. - 23.07.2004. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 20. jūlija noteikumus Nr. 608 "Noteikumi par marķējumā un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.585

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60, 6.§)
Noteikumi par marķējumā un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi

1.  Noteikumi nosaka marķējumā (informatīvā zīme vai uzlīme, informatīvais plakāts tirdzniecības vietā, rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi) un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi.

2.  Noteikumi attiecas uz jauniem iepriekš nereģistrētiem vieglajiem automobiļiem, kas noteikti LVS 87:1997 standartā “Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas” un pirmo reizi tiek piedāvāti patērētājiem (turpmāk – automobiļi).

3.  Aizliegts izplatīt vieglos automobiļus, par kuriem nav sniegta šajos noteikumos paredzētā informācija. Visos patērētājiem sagatavotajos informatīvajos materiālos (informatīvā zīme vai uzlīme, informatīvais plakāts tirdzniecības vietā, rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi, reklāmas publikācijas) aizliegts norādīt simbolus, marķējumu vai uzrakstus par degvielas patēriņu vai CO2 izplūdi, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, atbilstības sertifikātā un tipa apstiprinājuma dokumentācijā noteiktajam degvielas patēriņa un īpatnējās CO2 izplūdes skaitliskajam lielumam (turpmāk — oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un oficiāli noteiktās CO2 izplūdes skaitliskais lielums) vai citādi maldina patērētājus.

4.  Lai patērētājus informētu par oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un oficiāli noteiktās CO2 izplūdes skaitlisko lielumu, pārdevējs automobili marķē ar informatīvo zīmi vai uzlīmi, kas ir piestiprināta vai skaidri un saredzami parādīta pie katra automobiļa modeļa (vieglā automobiļa tirdzniecības markas, tipa un, ja nepieciešams, arī varianta un versijas komercapraksts) tirdzniecības vietās, kā arī tirdzniecības izstādēs.

5.  Informatīvajā zīmē vai uzlīmē (standarta izmērs — 297 x 210 mm (A4)) norāda šādu informāciju:

5.1.  automobiļa modelis un degvielas veids;

5.2.  oficiāli noteiktā degvielas patēriņa skaitliskais lielums, kas izteikts litros uz 100 kilometriem (1/100 km) un/vai kilometros uz litru (km/l) ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata;

5.3.  oficiāli noteiktās īpatnējās CO2 izplūdes skaitliskais lielums, kas izteikts gramos uz kilometru (g/km), noapaļojot līdz veselam skaitlim;

5.4.  šādas norādes:

5.4.1.  ”Rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi (izdruka vai kopija), kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, ir bez maksas pieejama visās automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā”;

5.4.2.  ”Papildus automobiļa degvielas patēriņa efektivitātei automobiļa degvielas patēriņu un CO2 izplūdi ietekmē arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā gāze, kas izraisa siltumnīcas efektu un rada globālo sasilšanu”.

6.  Satiksmes ministrija kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju nodrošina rokasgrāmatas par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi (turpmāk – rokasgrāmata) izstrādāšanu un publicē to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Satiksmes ministrija nodrošina, lai rokasgrāmatā reizi gadā tiktu apkopota ražotāju vai importētāju sniegtā informācija par tirgū pieejamo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi.

7.  Rokasgrāmatas izdruka vai kopija ir bez maksas pieejama automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

8.  Rokasgrāmatā ietver šādu informāciju:

8.1.  visu tirgū pieejamo automobiļu (konkrētajā gadā) saraksts, kas sakārtoti pēc tirdzniecības marku (ražotāja tirdzniecības zīme, kas norādīta uz atbilstības sertifikāta un tipa apstiprinājuma) nosaukuma alfabēta secībā;

8.2.  katram rokasgrāmatā minētajam modelim norādīts:

8.2.1.  degvielas veids;

8.2.2.  oficiāli noteiktā degvielas patēriņa skaitliskais lielums, kas izteikts litros uz 100 kilometriem (1/100 km) un/vai kilometros uz litru (km/l) ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata;

8.2.3.  oficiāli noteiktais īpatnējās CO2 izplūdes skaitliskais lielums, kas izteikts gramos uz kilometru (g/km), noapaļojot līdz veselam skaitlim;

8.3.  desmit degvielas patēriņa ekonomijas ziņā visefektīvākie automobiļu modeļi, kas sarindoti augošā secībā pēc īpatnējās CO2 izplūdes skaitliskā lieluma. Sarakstā norāda automobiļa modeli, oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un oficiāli noteiktās CO2 izplūdes skaitlisko lielumu;

8.4.  norāde, ka transportlīdzekļa pareiza lietošana, regulāra apkope un braukšanas stils (piemēram, izvairīšanās no agresīvas braukšanas, braukšana ar mazāku ātrumu, laikus veikta bremzēšana, pareizs spiediens riepās, tukšgaitas laika samazināšana, izvairīšanās pārvadāt lieku smagumu) samazina degvielas patēriņu un CO2 izplūdi;

8.5.  skaidrojums, ka gāzu izplūdes rada siltumnīcas efektu, kas var izraisīt klimata izmaiņas, kā arī dažādu patērētājam pieejamo degvielas veidu ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

8.6.  atsauce uz Eiropas Kopienas noteikto vidējo CO2 izplūdes apjomu automobiļiem, kā arī datums, kad šis rādītājs jāsasniedz;

8.7.  atsauce uz Eiropas Komisijas apkopoto un internetā pieejamo informāciju par automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi.

(8.6. un 8.7. apakšpunkti stājas spēkā 01.05.2004., sk. 16. punktu)

9. Pārdevējs nodrošina katrai automobiļu tirdzniecības markai informatīvu plakātu vai elektronisku displeju, kurā norāda oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un oficiāli noteiktās CO2 izplūdes skaitlisko lielumu visiem automobiļu modeļiem, kas ir izstādīti vai piedāvāti pārdošanai vai nomai konkrētā tirdzniecības vietā (vai ar tās starpniecību), kā arī tirdzniecības izstādē.

10.  Informatīvo plakātu sastāda saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto paraugu (minimālie izmēri - 70 x 50 cm) par katru vieglo automobiļu modeli, uzskatāmi un viegli salasāmi norādot šādu informāciju:

10.1.  oficiāli noteiktā degvielas patēriņa skaitliskais lielums, kas izteikts litros uz 100 kilometriem (1/100 km) un/vai kilometros uz litru (km/l) ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata;

10.2.  oficiāli noteiktās īpatnējās CO2 izplūdes skaitliskais lielums, kas izteikts gramos uz kilometru (g/km), noapaļojot līdz veselam skaitlim;

10.3.  šādas norādes:

10.3.1.  ”Rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi (izdruka vai kopija), kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, ir bez maksas pieejama visās automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā”;

10.3.2.  ”Papildus automobiļa degvielas patēriņa efektivitātei automobiļa degvielas patēriņu un CO2 izplūdi ietekmē arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā gāze, kas izraisa siltumnīcas efektu un rada globālo sasilšanu”.

11.  Plakātā norādāmo informāciju atjauno reizi sešos mēnešos. Ja plakātu nepieciešams papildināt agrāk, informāciju norāda saraksta apakšā.

12.  Visos drukātajos reklāmas materiālos, kas paredzēti patērētājam, norāda datus par oficiāli noteikto degvielas patēriņu un oficiāli noteikto īpatnējo CO2 izplūdi, izņemot gadījumus, ja reklāmas publikācijā ir iekļauta atsauce tikai uz tirdzniecības marku kopumā, nenorādot konkrētus automobiļu modeļus.

13.  Reklāmā norādāmā informācija par oficiāli noteiktā degvielas patēriņa un oficiāli noteiktās CO2 izplūdes skaitlisko lielumu atbilst šādām prasībām:

13.1.  tā ir tikpat labi saredzama un uztverama kā reklāmas publikācijas galvenā daļa;

13.2.  informāciju par oficiāli noteikto degvielas patēriņu sniedz par visiem reklāmas publikācijā minētajiem automobiļu modeļiem. Ja reklāmas publikācijā norādīti vairāki modeļi, sniedz informāciju par katra modeļa degvielas patēriņu vai norāda degvielas patēriņa diapazonu visiem modeļiem. Oficiāli noteiktā degvielas patēriņa skaitlisko lielumu norāda litros uz 100 kilometriem (1/100 km) un/vai kilometros uz litru (km/l) ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata.

14.  Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši savai kompetencei uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Konkurences padome.

15.  Noteikumu 6. un 7.punkts, kā arī 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūniju.

16.  Noteikumu 8.6. un 8.7.apakšpunkts stājas spēkā ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

(Minētie apakšpunkti stājas spēkā 01.05.2004., sk. 22.04.2004. noteikumu Nr. 425 2.12. apakšpunktu)

17.  Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 1999/94/EC.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
Pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 27. decembra
noteikumiem Nr.585
Tirdzniecības vietā izstādāmā informatīvā plakāta paraugs

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
01.05.2004