Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.08.2005. - 30.12.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumus Nr. 1058 "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru".
Ministru kabineta noteikumi Nr.584

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60, 1.§)
Noteikumi par apsardzes sertifikāta izsniegšanu fiziskajām personām
Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 15.panta pirmo un trešo daļu un likuma “Par nodokļiem un nodevām10.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskajām personām izsniedzami apsardzes sertifikāti, valsts nodevas likmes par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu, kā arī nodevas maksāšanas kārtību.

2. Apsardzes sertifikātu var izsniegt jebkurai fiziskajai personai, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu un nokārtojusi apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu.

3. Persona, kas vēlas saņemt apsardzes sertifikātu, iesniedz Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļā šādus dokumentus:

3.1. iesniegumu;

3.2. dokumentu (atbilstoši labklājības ministra apstiprinātam paraugam) par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa beigšanu;

3.3. (svītrots ar MK 02.08.2005. noteikumiem Nr.576);

3.4. vienu fotogrāfiju (3x4 centimetri);

3.5. apliecību par profesionālās pilnveides izglītību, kura apliecina šo noteikumu 4.punktā minētās izglītības (apmācības) programmas apguvi.

(Grozīts ar MK 02.08.2005. noteikumiem Nr. 576)

4. Izglītības (apmācības) programmu apsardzes darbinieka sertifikāta iegūšanai izstrādā Iekšlietu ministrija un apstiprina izglītības un zinātnes ministrs. Minēto apmācību var veikt juridiska persona, kura noteiktā kārtībā ir saņēmusi licenci šīs programmas īstenošanai.

5. Persona 30 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas kārto apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu. Pārbaudījumu pieņem Iekšlietu ministrijas Apsardzes darbības kvalifikācijas komisija.

6. Iekšlietu ministrijas Apsardzes darbības kvalifikācijas komisija personai piecu darbdienu laikā pēc apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz apsardzes sertifikātu.

7. Apsardzes sertifikātu nedrīkst nodot citām personām.

8. Ja apsardzes sertifikāts ir pazaudēts, tā saņēmējs triju darbdienu laikā par to rakstiski paziņo Iekšlietu ministrijas Apsardzes darbības kvalifikācijas komisijai, norādot pazaudēšanas iemeslu. Minētā komisija izsniedz apsardzes sertifikāta dublikātu.

9. Persona, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, 30 dienas pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļā iesniegumu. Persona iesniegumam pievieno savu fotogrāfiju (3x4 centimetri), valsts nodevas samaksu apliecinoša doku­menta kopiju, apsardzes sertifikāta kopiju (uzrāda oriģinālu) un šajos noteiku­mos noteiktajā kārtībā kārto apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu.

(MK 02.08.2005. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

10. Par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

10.1. par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu — 25 lati;

10.2. par atkārtotu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu — 10 latu;

10.3. par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu (apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai) un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu — 10 latu;

10.4. par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu — 5 lati.

11. Valsts nodevu samaksā pirms apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas un apsardzes sertifikāta saņemšanas.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumus Nr.88 “Noteikumi par apsardzes sertifikāta izsniegšanu fiziskajām personām” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 75./78.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
05.08.2005