Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 568

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60, 48.§)

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

1. Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr., 2002, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 165.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uz specializētā valsts civildienesta (3.panta otrā daļa) ierēdņiem attiecas šā likuma I nodaļa, 4.panta otrās daļas 1.punkts, IV nodaļa, 22.pants, 37.pants, 39.pants un 40.panta otrā daļa. Citas šā likuma normas tiesiskās attiecības specializētajā valsts civildienestā nosaka tiktāl, ciktāl tās nenosaka speciālie likumi.";

1.2. 4.pantā:

1.2.1. izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts civildienesta pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir Ministru prezidenta tiešā pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku valsts civildienestā.";

1.2.2. izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kontrolēt šā likuma, ierēdņu disciplinārsodu likuma un citu ar valsts civildienesta jomu saistīto normatīvo aktu piemērošanu iestāžu darbībā un atcelt to nelikumīgos lēmumus valsts civildienesta jomā;";

1.2.3. svītrot otrās daļas 2., 6., 7. un 16.punktu;

1.3. 5.pantā:

1.3.1. izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts administrācijas skola ir Valsts kancelejas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku ierēdņu izglītības jomā, lai sagatavotu augsti profesionālus ierēdņus.";

1.3.2. izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izstrādāt ierēdņu mācību programmas saskaņā ar Valsts kancelejas pasūtījumu kārtējam gadam;";

1.4. 8.pantā:

1.4.1. izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atklātu pretendentu konkursu uz ierēdņu amatiem attiecīgā iestāde izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

1.4.2. izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Uz vakanto ierēdņa amatu atklātu pretendentu konkursu var neizsludināt šajā likumā noteiktajos gadījumos.";

1.5. aizstāt 9.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "Pārvaldes priekšnieks" ar vārdiem "attiecīgais ministrs";

1.6. izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. Pārcelšana citā ierēdņa amatā

(1) Lai nodrošinātu labu pārvaldību, civildienesta uzdevumu efektīvu izpildi, sabiedrības uzticību civildienestam, kā arī veicinātu ierēdņa kvalifikācijas izaugsmi, ierēdni, neizsludinot atklātu pretendentu konkursu, var pārcelt citā augstākas, atbilstošas vai zemākas kvalifikācijas kategorijas ierēdņa amatā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku tajā pašā vai citā iestādē. Pārcelšanas pamatojums var būt arī ierēdņa motivēts lūgums.

(2) Ierēdni citā amatā pārceļ ar attiecīgā iestādes vadītāja, ministra, Pārvaldes vai Ministru prezidenta lēmumu atbilstoši to pilnvarām, ievērojot attiecīgā ierēdņa institucionālo vai funkcionālo padotību.

(3) Pārceļot ierēdni, tiek izvērtēts viņa viedoklis. Pārceļot ierēdni uz citu iestādi, tiek izvērtēts arī iestādes vadītāja, ministra un Pārvaldes viedoklis. Pārceļot ierēdni uz zemākas kvalifikācijas kategorijas amatu, tiek izvērtēts Pārvaldes viedoklis.

(4) Pārceļot ierēdni citā atbilstošas vai zemākas kvalifikācijas kategorijas amatā, ierēdnim saglabā iepriekšējo amata mēnešalgu, sociālās garantijas, normatīvajos aktos noteiktās pastāvīgās piemaksas, kas saistītas ar dienestu, kā arī specializētajā civildienestā noteiktās dienesta pakāpes.

(5) Pārceļot ierēdni citā amatā uz noteiktu laiku, viņam saglabā tiesības atgriezties iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā.

(6) Pārceļot ierēdni uz citu apdzīvotu vietu, viņam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā tiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar pārcelšanos.

(7) Ierēdņus, kuriem ir bērni līdz triju gadu vecumam, un grūtnieces nav atļauts pārcelt uz citu apdzīvotu vietu bez viņu piekrišanas.

(8) Ierēdnim, kurš ir pārcelts citā amatā tajā pašā vai citā iestādē, ir tiesības piemērot disciplinārsodu par disciplinārpārkāpumu, kas ir izdarīts iepriekšējos ierēdņa amatos.";

1.7. izteikt 39.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Attiecīgais iestādes vadītājs, ministrs, Pārvalde un Ministru prezidents ierēdņu disciplinārsodu likumā noteiktajā kārtībā var atstādināt ierēdni no amata pienākumu izpildes disciplinārlietas izmeklēšanas laikā.";

1.8. papildināt 40.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārvalde un Ministru prezidents ir tiesīgs ierosināt un izmeklēt jebkuru disciplinārlietu, uzdot to darīt attiecīgās iestādes vadītājam, pārņemt jebkuru disciplinārlietu, kā arī piemērot disciplinārsodu jebkuram ierēdnim. Ministru prezidents ir tiesīgs uzdot Pārvaldei ierosināt un izmeklēt jebkuru disciplinārlietu."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

01.01.2003