Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 15.01.2003., Latvijas Vēstnesis Nr.7 (2772)

Ministru kabineta noteikumi Nr.540

Rīgā 2002.gada 17.decembrī (prot. Nr.58, 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.131 "Latvijas Republikas vīzu izsniegšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā" 8.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.131 "Latvijas Republikas vīzu izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 107./108., 133./135., 286./289., 372./373.nr.; 2000, 44./46., 100./101., 117./118., 171./172., 259./261., 446./447.nr.; 2002, 47., 78.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

1.2. aizstāt 13.1.2.apakšpunktā vārdu "diviem" ar vārdu "trim";

1.3. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Pieņemot izskatīšanai vīzas saņemšanai iesniegtos dokumentus, vīzas pieprasītāja ceļošanas dokumentā izdara attiecīgu atzīmi.";

1.4. izteikt 22.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.8. ir iekļauta to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta;";

1.5. izteikt 22.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.20. nav tiesīga ieceļot Latvijas Republikā, pamatojoties uz Latvijas Republikas kompetento iestāžu sniegto atzinumu vai informāciju.";

1.6. papildināt 24.punktu aiz vārdiem "pārstāvniecību konsulārās amatpersonas" ar vārdiem "Valsts robežsardzes priekšnieks vai viņa pilnvarotas amatpersonas";

1.7. izteikt 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Personu iekļauj to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, uz pieciem gadiem - šo noteikumu 22.7. un 22.11.apakšpunktā minētajos gadījumos, uz nenoteiktu laiku - šo noteikumu 22.10., 22.13., 22.14., 22.19. un 22.20.apakšpunktā minētajos gadījumos. Pārējos šo noteikumu 22.punktā minētajos gadījumos personu var iekļaut to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, uz laikposmu no viena līdz trim gadiem.";

1.8. papildināt noteikumus ar 24.2 punktu šādā redakcijā:

"24.2 Lēmumu par šo noteikumu 24.1 punktā minētā termiņa samazināšanu vai personas svītrošanu no to personu saraksta, kurām ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, var pieņemt šādas amatpersonas:

24.2 1. iekšlietu ministrs, ja lēmumu par personas iekļaušanu sarakstā pieņēmis iekšlietu ministrs;

24.2 2. ārlietu ministrs, ja lēmumu par personas iekļaušanu sarakstā pieņēmis ārlietu ministrs;

24.2 3. pārvaldes priekšnieks, ja lēmumu par personas iekļaušanu sarakstā pieņēmis pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, Valsts robežsardzes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona;

24.2 4. departamenta direktors, ja lēmumu par personas iekļaušanu sarakstā pieņēmis departamenta direktors, viņa pilnvarota amatpersona vai pārstāvniecības konsulārā amatpersona.";

1.9. aizstāt 29.punktā vārdus "22.14.apakšpunktā noteiktajā gadījumā" ar vārdiem "atsevišķos šo noteikumu 22.punktā minētajos gadījumos, izņemot 22.7., 22.8., 22.9., 22.10., 22.11., 22.12., 22.13., 22.17., 22.19. un 22.20.apakšpunktā minētos gadījumus";

1.10. svītrot 32.punktu;

1.11. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Lēmumu par vīzas atteikuma atcelšanu pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas var pieņemt šādas amatpersonas:

34.1. pārvaldes priekšnieks, ja lēmumu par atteikumu izsniegt vīzu pieņēmusi pilnvarota pārvaldes amatpersona;

34.2. departamenta direktors pēc saskaņošanas ar pārvaldes priekšnieku -, ja lēmumu par atteikumu izsniegt vīzu pieņēmusi pilnvarota departamenta vai pārstāvniecības amatpersona.";

1.12. aizstāt 37.punktā vārdus "termiņā līdz desmit darbdienām" ar vārdiem "piecu līdz desmit darbdienu laikā";

1.13. papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Amatpersona, kas izskata vīzas pieprasījumu, lēmumu par šo noteikumu 37.punktā noteiktā termiņa samazinājumu var pieņemt vienīgi šādos gadījumos:

37.1 1. ja to paredz Latvijas Republikas starptautiskās saistības;

37.1 2. valsts prestiža interesēs;

37.1 3. humānu apsvērumu dēļ;

37.1 4. izskatot jautājumu par vīzu izsniegšanu šo noteikumu 2.pielikumā minēto valstu pilsoņiem (pavalstniekiem);

37.1 5. izskatot jautājumu par tranzītvīzas izsniegšanu;

37.1 6. izskatot jautājumu par vīzu izsniegšanu profesionāliem autopārvadātājiem.";

1.14. svītrot 62.3.apakšpunktu;

1.15. svītrot 63.1.apakšpunktā vārdu un skaitli "un 62.3.";

1.16. svītrot 63.2.apakšpunktu;

1.17. izteikt 67.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.2.3. dokumentus, kas apliecina nekustamā īpašuma atrašanos Latvijas Republikā;";

1.18. papildināt noteikumus ar 67.2.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.2.3.1 dokumentus, kas apliecina mantojuma masas atrašanos Latvijas Republikā;";

1.19. papildināt noteikumus ar 67.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.2.9. vienreizējas vīzas ar derīguma termiņu līdz septiņām dienām saņemšanai ne biežāk kā divas reizes gadā - Latvijas Republikas vietējo pašvaldību vai Latvijas Sarkanā Krusta izziņu par tuva radinieka (līdz trešajai radniecības pakāpei) vai svaiņa (līdz otrajai svainības pakāpei) apbedījuma vietas esamību Latvijas Republikā un dokumentus, kas apliecina personas radniecību vai svainību.";

1.20. papildināt noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Privāto ieceļošanas vīzu uz tādu pašu laiku var izsniegt tās personas laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem, kura ir šādu vīzu saņēmusi, ja iesniedz šo noteikumu 67.2.3. un 67.2.9.apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī laulības un dzimšanas apliecības.";

1.21. svītrot 2.pielikuma 6., 25. un 26.punktu;

1.22. izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

1-540 COPY.GIF (105343 bytes)

2-540 COPY.GIF (137172 bytes)

1.23. svītrot 5. un 6.pielikumu.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumus Nr.42 "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.131 "Latvijas Republikas vīzu izsniegšanas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 44./46.nr.).

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

01.01.2003