Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 223

Par Latvijas Republikas Ministru Padomes ārpusbudžeta privatizācijas fondu

Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Uz laiku līdz Latvijas Republikas likuma par valsts īpašuma konversiju pieņemšanai nodibināt Latvijas Republikas Ministru Padomes ārpusbudžeta privatizācijas fondu, kurā ieskaitāmi visi naudas līdzekļi, kas iegūti valsts īpašuma (uzņēmumu un to struktūrvienību) privatizācijas rezultātā.

2. Valsts institūcijām, kuras veic valsts uzņēmumu un to struktūrvienību privatizāciju, piecu dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu noformēšanas rakstveidā paziņot attiecīgajai pilsētas (rajona) valsts finansu inspekcijai, kā arī attiecīgā pagasta, pilsētas, rajona, republikas pilsētas, Rīgas pilsētas rajona vai priekšpilsētas pašvaldībai par katra valsts īpašuma objekta privatizāciju, norādot:

2.1. privatizējamā valsts īpašuma objekta iegūšanas noteikumus (ar tūlītēju samaksu, uz nomaksu vai pārņemot nomā);

2.2. privatizējamā valsts īpašuma objekta ieguvēja rekvizītus, samaksas summu un tās nomaksas termiņu.

3. Noteikt, ka fiziskās un juridiskās personas, kas valsts īpašuma objektus privatizācijas rezultātā iegūst savā īpašumā, naudas līdzekļus par tiem ieskaita ārpusbudžeta privatizācijas fondā:

3.1. piecu dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu noformēšanas, - izpērkot valsts īpašuma objektu ar tūlītēju samaksu;

3.2. privatizācijas komisijas noteiktajos termiņos un summās, - izpērkot valsts īpašuma objektu uz nomaksu;

3.3. nomas līgumā noteiktajos termiņos un summās, - pārņemot valsts īpašuma objektu nomā.

4. Šai lēmumā noteiktā kārtība attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad valsts īpašuma objekts maina savu statusu un kļūst par citas īpašuma formas objektu.

5. Valsts finansu inspekcijām kontrolēt valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu pilnīgu un savlaicīgu iemaksu Latvijas Republikas Ministru Padomes ārpusbudžeta privatizācijas fondā.

6. Ja fiziskās vai juridiskās personas, kas ieguvušas savā īpašumā valsts īpašuma objektus, savlaicīgi vai pilnā apmērā nav izpildījušas naudas saistības, valsts finansu inspekcijas, lai izlemtu jautājumu par parādu nokārtošanu, ziņo par to attiecīgajām valsts institūcijām, kuras veikušas konkrētā valsts īpašuma objekta privatizāciju.

7. Galvenajai Valsts finansu inspekcijai kopīgi ar Tieslietu ministriju līdz 1991. gada 16. septembrim iesniegt Latvijas Republikas Ministru Padomei priekšlikumus par grozījumiem, kādi saskaņā ar šo lēmumu izdarāmi Latvijas Republikas likumā «Par Galveno Valsts finansu inspekciju».

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas valdības lietu ministrs K. LĪCIS

Rīgā 1991. gada 2. septembrī

 

02.09.1991
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.