Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.01.2006. - 30.09.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.535

Rīgā 2002.gada 10.decembrī (prot. Nr.56, 22.§)
Noteikumi par vienreizēju kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekam ar speciālo dienesta pakāpi, ja viņa veselībai nodarīts kaitējums
Izdoti saskaņā ar likuma “Par policiju23.panta astoto daļu,
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 52.panta ceturto daļu un
Robežsardzes likuma 46.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošajam specializētā valsts civildienesta ierēdnim, robežsargam, policijas darbiniekam ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk — darbinieks), kurš, pildot dienesta pienākumus, guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai kura veselībai nodarīts cits kaitējums, izmaksā vienreizēju kompensāciju, kā arī šīs kompensācijas apmēru.

(Grozīts ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr. 8)

2. Darbinieks saņem vienreizēju kompensāciju, ja viņš, pildot dienesta pienākumus, cietis nelaimes gadījumā un guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai viņa veselībai nodarīts cits kaitējums (turpmāk — nelaimes gadījums) un nelaimes gadījuma saistību ar dienesta pienākumu izpildi konstatējusi nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija, sastādot aktu par nelaimes gadījumu darbā.

(MK 03.01.2006. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

3. Ja darbinieks ir cietis nelaimes gadījumā, bet invaliditāte nav noteikta, viņam izmaksā vienreizēju kompensāciju šādā apmērā:

3.1. par smagiem veselības traucējumiem ar dzīvības apdraudējumu — 3000 latu;

3.2. par citiem smagiem veselības traucējumiem — 1000 latu;

3.3. par veselības traucējumiem, kas nav atzīti par smagiem, — 150 latu.

4. Ja darbinieks ir cietis nelaimes gadījumā, lēmumu par viņa veselības traucējumu smaguma pakāpi pēc darbinieka ārstēšanās pabeigšanas vai pēc 16nedēļu ilga ārstēšanās perioda pieņem Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija un nosūta to Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

(MK 03.01.2006. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

5. Ja darbinieks ir cietis nelaimes gadījumā, kura dēļ viņam dienesta laikā vai gada laikā pēc atvaļināšanas no dienesta noteikta invaliditāte, darbiniekam papildus likumos noteiktajām kompensācijām un pabalstiem izmaksā vienreizēju kompensāciju šādā apmērā:

5.1. I grupas invalīdam — 20000 latu;

5.2. II grupas invalīdam — 10000 latu;

5.3. III grupas invalīdam — 5000 latu.

6. Ja darbiniekam gada laikā pēc atvaļināšanas no dienesta veselības stāvoklis ir pasliktinājies un mainījusies invaliditātes grupa, atbilstoši no jauna noteiktajai invaliditātes grupai maina arī kompensācijas apmēru.

7. Lai saņemtu kompensāciju, darbinieks vai persona, kura pārstāv viņa intereses, ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc nelaimes gadījuma iesniedz Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrā šādus dokumentus:

7.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu;

7.2. invaliditātes gadījumā — Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izsniegtu izziņu par darbiniekam piešķirto invaliditātes grupu;

7.3. (svītrots ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr. 8).

(Grozīts ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr. 8)

8. Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra piecu darbdienu laikā pārbauda iesniegtos dokumentus, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādītu aktu par nelaimes gadījumu darbā un pieņem lēmumu par kompensācijas izmaksu vai par atteikumu izmaksāt kompensāciju. Par pieņemto lēmumu rakstiski paziņo darbiniekam vai personai, kura pārstāv viņa intereses. Lēmumu var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā. Iekšlietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 03.01.2006. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

9. Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra kompensāciju pārskaita uz darbinieka norādīto kontu kredītiestādē šādos termiņos:

9.1. vismaz 50 procentus no kompensācijas apmēra pārskaita 10 darbdienu laikā pēc lēmuma par kompensācijas izmaksu pieņemšanas;

9.2. atlikušo kompensācijas daļu pārskaita gada laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr. 8)

10. No izmaksājamās kompensācijas atskaita summu, kura saskaņā ar šiem noteikumiem jau izmaksāta par šo pašu nelaimes gadījumu.

11. Kompensācijas izmaksā no Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr. 8)

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
07.01.2006