Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā «Par pagasta pašvaldību»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas likumā «Par pagasta pašvaldību» šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt III. nodaļu šādā redakcijā:

«III. Pagasta pašvaldības institūciju un pagasta padomes priekšsēdētāja (pagasta vecākā) atcelšanas kārtība

38. pants

Ja pagasta pašvaldības institūcijas vai pagasta padomes priekšsēdētājs (pagasta vecākais) pēc ievēlēšanas, realizējot pagasta pašvaldību, nav pildījuši vai ir atkārtoti pārkāpuši Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumus, Latvijas Republikas ģenerālprokurors var ierosināt Latvijas Republikas Augstākajā Padomē izskatīt jautājumu par pagasta pašvaldības institūciju un pagasta padomes priekšsēdētāja (pagasta vecākā) atcelšanu.

39. pants

Latvijas Republikas Augstākā Padome, pieņemot lēmumu par pagasta padomes atcelšanu:

1) nosaka termiņu jaunām vispārējām pagasta padomes tautas deputātu vēlēšanām;

2) uzdod vecajai pagasta valdei vai pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija priekšlikuma ieceltajai pagasta pagaidu valdei līdz jaunas pagasta valdes ievēlēšanai pildīt šā likuma 27. un 32. pantā paredzētos pienākumus;

3) pagasta pagaidu valdes iecelšanas gadījumā pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija priekšlikuma ieceļ arī pagasta pagaidu valdes priekšsēdētāju, kurš līdz jauna pagasta padomes priekšsēdētāja (pagasta vecākā) ievēlēšanai pilda šā likuma 30. panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētos pienākumus.

Jaunas vispārējas pagasta padomes tautas deputātu vēlēšanas tiek rīkotas kārtībā, kādu nosaka Latvijas Republikas likums «Par vietējo padomju tautas deputātu vēlēšanām».

Jaunas vispārējas pagasta padomes tautas deputātu vēlēšanas netiek rīkotas, ja līdz dienai, kad Latvijas Republikas Augstākajai Padomei ir jāpieņem lēmums par kārtējo pagasta padomju tautas deputātu vēlēšanu sarīkošanu Latvijas Republikā, ir palicis mazāk nekā gads. Šajā gadījumā pagasta pagaidu valdei ir vēl šā likuma 26. panta 6.., 11., 13.-16. un 19. punktā minētās tiesības un tā pilda savus pienākumus, līdz jauna pagasta padome ievēlē pagasta valdi.

40. pants

Ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par pagasta padomes atcelšanu, izbeidzas visu pagasta padomes deputātu pilnvaras.

41. pants

Latvijas Republikas Augstākā Padome, neatceļot pagasta padomi, šā likuma 38. pantā noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu par pagasta valdes vai pagasta revīzijas komisijas atcelšanu. Šajā gadījumā Latvijas Republikas Augstākā Padome, ievērojot šā likuma 32. panta otrās daļas un 36. panta noteikumus, ieceļ jaunu pagasta valdi vai jaunu pagasta revīzijas komisiju vai arī uzdod pagasta padomei noteiktā termiņā ievēlēt jaunu pagasta valdi vai jaunu pagasta revīzijas komisiju.

42. pants

Latvijas Republikas Augstākā Padome, neatceļot pagasta padomi, šā likuma 38. pantā noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu par pagasta padomes priekšsēdētāja (pagasta vecākā) atcelšanu. Šajā gadījumā Latvijas Republikas Augstākā Padome uzdod pagasta padomei noteiktā termiņā ievēlēt jaunu pagasta padomes priekšsēdētāju (pagasta vecāko).

43. pants

Pagasta valdi, kuru Latvijas Republikas Augstāka Padome ir iecēlusi šā likuma 41. pantā paredzētajā kārtībā, pagasta padome nav tiesīga atcelt.»

2. Līdzšinējo III. nodaļu uzskatīt par IV. nodaļu, attiecīgi grozot šīs nodaļas pantu numerāciju.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 10. septembrī

10.09.1991