Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā «Par pilsētas pašvaldību»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas likumā «Par pilsētas pašvaldību» šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt III. nodaļu šādā redakcijā:

«III. Pilsētas pašvaldības institūciju un pilsētas padomes priekšsēdētāja atcelšanas kārtība

39. pants

Ja pilsētas pašvaldības institūcijas vai pilsētas padomes priekšsēdētājs pēc ievēlēšanas, realizējot pilsētas pašvaldību, nav pildījuši vai ir atkārtoti pārkāpuši Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumus, Latvijas Republikas ģenerālprokurors var ierosināt Latvijas Republikas Augstākajā Padomē izskatīt jautājumu par pilsētas pašvaldības institūciju un pilsētas padomes priekšsēdētāja atcelšanu.

40. pants

Latvijas Republikas Augstākā Padome, pieņemot lēmumu par pilsētas padomes atcelšanu:

1) nosaka termiņu jaunām vispārējām pilsētas padomes tautas deputātu vēlēšanām;

2) uzdod vecajai pilsētas valdei vai pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija priekšlikuma ieceltajai pilsētas pagaidu valdei līdz jaunas pilsētas valdes ievēlēšanai pildīt šā likuma 27. un 31. pantā paredzētos pienākumus;

3) pilsētas pagaidu valdes iecelšanas gadījumā pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija priekšlikuma ieceļ arī pilsētas pagaidu valdes priekšsēdētāju, kurš līdz jauna pilsētas padomes priekšsēdētāja ievēlēšanai pilda šā likuma 30. panta trešajā daļā un ceturtajā daļā paredzētos pienākumus.

Jaunas vispārējas pilsētas padomes tautas deputātu vēlēšanas tiek rīkotas kārtībā, kādu nosaka Latvijas Republikas likums «Par vietējo padomju tautas deputātu vēlēšanām».

Jaunas vispārējas pilsētas padomes tautas deputātu vēlēšanas netiek rīkotas, ja līdz dienai, kad Latvijas Republikas Augstākajai Padomei ir jāpieņem lēmums par kārtējo pilsētas padomju tautas deputātu vēlēšanu sarīkošanu Latvijas Republikā, ir palicis mazāk nekā gads. Šajā gadījumā pilsētas pagaidu valdei ir vēl šā likuma 26. panta 5., 10., 12., 13. - 16. un 19. punktā minētās tiesības un tā pilda savus pienākumus, līdz jaunā pilsētas padome ievēlē pilsētas valdi.

41. pants

Ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par pilsētas padomes atcelšanu, izbeidzas visu pilsētas padomes deputātu pilnvaras.

42. pants

Latvijas Republikas Augstākā Padome, neatceļot pilsētas padomi, šā likuma 39. pantā noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu par pilsētas valdes vai pilsētas revīzijas komisijas atcelšanu. Šajā gadījumā Latvijas Republikas Augstākā Padome, ievērojot šā likuma 31. panta otrās daļas un 35. panta noteikumus, ieceļ jaunu pilsētas valdi vai jaunu pilsētas revīzijas komisiju vai arī uzdod pilsētas padomei noteiktā termiņā ievēlēt jaunu pilsētas valdi vai jaunu pilsētas revīzijas komisiju.

43. pants

Latvijas Republikas Augstākā Padome, neatceļot pilsētas padomi, šā likuma 39. pantā noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu par pilsētas padomes priekšsēdētāja atcelšanu. Šajā gadījumā Latvijas Republikas Augstākā Padome uzdod pilsētas padomei noteiktā termiņā ievēlēt jaunu pilsētas padomes priekšsēdētāju.

44. pants

Pilsētas valdi, kuru Latvijas Republikas Augstākā Padome ir iecēlusi šā likuma 42. pantā paredzētajā kārtībā, pilsētas padome nav tiesīga atcelt.»

2. Līdzšinējo III. nodaļu uzskatīt par IV. nodaļu, attiecīgi grozot šīs nodaļas pantu numerāciju.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 10. septembrī

10.09.1991