Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 115

Par valsts uzņēmumu dibināšanu, statūtu apstiprināšanu, direktoru (pārvaldnieku) iecelšanu, darba līgumu noslēgšanu un vadītāju parakstu paraugiem

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par valsts uzņēmumu» Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt, ka valsts uzņēmumu statūtus apstiprina, direktorus (pārvaldniekus) ieceļ amatā un noslēdz ar viņiem darba līgumu, kā arī direktoru (pārvaldnieku) parakstu paraugus apstiprina attiecīgā ministrija, komiteja vai Latvijas Republikas Ministru Padomes departaments pēc valsts uzņēmuma pamatdarbības veida.

Uzņēmumiem, kuri veic vairākus uzņēmējdarbības veidus, pamatdarbības veids ir tas, kurš veido lielāko daļu kopējā produkcijas, darbu un pakalpojumu realizācijas apjoma. Strīdus gadījumos, kā arī tad, ja uzņēmuma darbības sfēra nav minēto institūciju pārziņā, attiecīgo ministriju, komiteju vai Latvijas Republikas Ministru Padomes departamentu, kam jāpilda norādītās funkcijas, nosaka Latvijas Republikas Ministru Padome. Šīs funkcijas var pildīt arī pati Latvijas Republikas Ministru Padome.

2.Noteikt, ka jaunu valsts uzņēmumu dibināšanas iniciatori noteiktā kārtībā iesniedz pamatotus priekšlikumus Latvijas Republikas Valdībai.

Dibinot jaunus valsts uzņēmumus ar Latvijas Republikas Valdības lēmumu, parasti šajā lēmumā tiek noteikts, kurai Latvijas Republikas Ministru Padomes institūcijai jāapstiprina uzņēmuma statūti, jāieceļ direktors (pārvaldnieks), jānoslēdz darba līgums ar viņu, kā arī jāapstiprina direktora (pārvaldnieka) paraksta paraugs.

3. Uzdot ministrijām, komitejām un Latvijas Republikas Ministru Padomes departamentiem slēgt ar valsts uzņēmumu direktoriem (pārvaldniekiem) darba līgumus, nosakot viņu tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī darba samaksu un noteikumus atbrīvošanai no amata saskaņā ar likumdošanas aktos noteiktajām garantijām.

Ekonomikas ministrijai līdz 1991. gada 25. maijam izstrādāt galvenos kritērijus direktoru (pārvaldnieku) darba samaksai un atbildībai par ražošanas, saimnieciskās un komerciālās darbības rezultātiem, kuri jāņem vērā darba līgumu slēgšanā.

4. Šī lēmuma 1. punktā piešķirtās tiesības ministrijas, komitejas un Latvijas Republikas Ministru Padomes departamenti nav tiesīgi nodot tālāk citām valsts pārvaldes institūcijām.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus republikas Valdības lēmumus:

5.1. 1983. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 197 «Par uzņēmumu, apvienību, organizāciju un iestāžu izveidošanas, reorganizēšanas un likvidēšanas kārtību» (Ziņotājs, 1983, Nr. 21);

5.2. 1985. gada 21. novembra lēmumu Nr. 564 «Par uzņēmumu, organizāciju un iestāžu lauku palīgsaimniecībām» (Ziņotājs, 1986, Nr. 9);

5.3. 1991. gada 11. janvāra lēmumu Nr. 12 «Par valsts uzņēmumu dibināšanu, statūtu apstiprināšanu, direktoru (pārvaldnieku) iecelšanu un darba līgumu slēgšanu»;

5.4. 1991. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 22 «Par valsts uzņēmumu vadītāju parakstu paraugiem».

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas valdības lietu ministrs K. LĪCIS

Rīgā 1991. gada 29. aprīlī

29.04.1991