Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā «Par peļņas nodokli»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā «Par peļņas nodokli» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, Nr. 3/4) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Papildināt 1. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

«Peļņas nodokļa maksātājas ir arī valsts un pašvaldību iestādes, kuras veic uzņēmējdarbību un kuru gūtā peļņa nav ņemta vērā, nosakot budžeta asignējumus.»

2. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

«Pirms peļņas aprēķināšanas no uzņēmējdarbības ieņēmumiem atskaita akcīzes, apgrozījuma un ceļu nodokli.»

3. 6. pantā:

izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

«9) izmaksas par ražošanas rakstura darbiem un pakalpojumiem, ko veikuši citi uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas, izņemot izmaksas kapitālieguldījumiem»;

papildināt pantu ar 10. punktu šādā redakcijā:

«10) zaudējumus, kuri rodas, līgumpartneriem neizpildot vai nepienācīgi izpildot savas saistības».

4. Izteikt 8. panta 2. punktu šādā redakcijā:

«2) īpašuma nodokļa un zemes nodokļa maksājumus».

5. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

«Ienākumus, kas gūti no kazino, loterijām (izņemot Latvijas Republikas valsts un labdarības loterijas), spēļu automātu ekspluatācijas un citām laimestu rakstura naudas spēlēm, apliek ar nodokli pēc 65 procentu likmes. Lai aprēķinātu nodokli, no ieņēmumiem atskaita izmaksas (izņemot darba samaksas izdevumus), kas saistītas ar šo ieņēmumu gūšanu.»

6. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

«Uzņēmumi valsts budžetā iemaksā 70 procentus no nodokļa summas, bet pašvaldību uzņēmumi - 40 procentus no nodokļa summas.»

7.. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

«Uzņēmumi vai to filiāles, kas atrodas Rīgas pilsētas rajonos, rajona pilsētās un pagastos, iemaksā attiecīgā Rīgas pilsētas rajona, rajona pilsētas vai pagasta budžetā 20 procentus no nodokļa summas, bet pašvaldību uzņēmumi - 50 procentus no nodokļa summas.»

8. Izteikt 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«Jaunie uzņēmumi, izņemot uzņēmumus, kas gūst šā likuma 11. pantā paredzētos ieņēmumus, tiek atbrīvoti no peļņas nodokļa maksāšanas pirmos divus gadus no brīža, kad uzņēmums uzsācis uzņēmējdarbību.»

9. Papildināt 23. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

«Šajā pantā minētie atvieglojumi neattiecas uz uzņēmumiem, kuri pārskaita fondiem (programmām, organizācijām) summas, kas ir mazākas par aprēķinātajām peļņas nodokļa summām.»

10. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:

«Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par pe|ņas daļu, kas gūta no lauksaimnieciskās darbības, ka arī no pašražotās lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu izgatavošanas un restaurēšanas.»

11. Papildināt 29. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

«Reģionālo lauksaimniecības mašīnu un iekārtu sarakstu apstiprina Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrija.»

12. Papildināt 30. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

«Šādu dabas aizsardzības pasākumu sarakstu apstiprina Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja.»

13. Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:

«Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par to izmaksu summu, kas saskaņā ar pašvaldību vai Latvijas Republikas Ministru Padomes apstiprinātajiem izmaksu normatīviem izlietota uzņēmumu bilancē esošo veselības aizsardzības objektu, veco ļaužu un invalīdu pansionātu, pirmsskolas bērnu iestāžu, bērnu atpūtas nometņu, izglītības iestāžu, kā arī dzīvokļu fonda objektu uzturēšanai.»

14. Izteikt 32. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par peļņas daļu atbilstoši tabulai tiem uzņēmumiem, kuru mantā nav valsts īpašuma vai tikai daļa mantas ir valsts īpašums.»

15. Izteikt 33. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par 2,85-kārtīgu summu, kura ziedojuma, dāvinājuma vai pārskaitījuma veidā iemaksāta kultūras, veselības aizsardzības, izglītības, zinātnes un labdarības pasākumiem, fondiem vai programmām, kā arī zemnieku saimniecību ražošanas attīstīšanai, bet ne vairāk kā par 15 procentiem no kopējās ar nodokli apliekamās peļņas.»

16. Papildināt 35. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

«Agroservisa organizāciju sarakstu apstiprina Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrija.»

17. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:

«Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu, kura iemaksāta vai izlietota sporta attīstībai, masu fiziskās kultūras pasākumiem, jaunu sporta būvju celtniecībai, sporta bāzu remontam un uzturēšanai, kā arī sporta inventāra un iekārtu iegādei, bet meistarkomandu finansēšanai - par divkāršu summu, taču ne vairāk kā par 15 procentiem no kopējās ar nodokli apliekamās peļņas.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 4. septembrī

04.09.1991