Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

Izdarīt Lauksaimniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) tirgus intervence - valsts iejaukšanās lauksaimniecības produktu tirgū, lai nodrošinātu noteiktu minimālu produktu cenas līmeni valsts iekšējā tirgū;";

izslēgt 10.punktu;

papildināt pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) ražotāju grupa - jebkura atzīta komercsabiedrību vai kooperatīvo sabiedrību lauksaimniecības produktu ražotāju grupa, kas izveidota ar mērķi veicināt piedāvājumu koncentrēšanu un ražotāju grupas biedru saražoto produktu ievirzīšanu tirgū."

2. Papildināt 8.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lauksaimniecības produktu ražotāji, pārstrādātāji un tirgotāji sniedz informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā.

(6) Zemkopības ministrija vāc un apkopo informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem. Kārtību, kādā šo informāciju sniedz lauksaimniecības produktu ražotāji, pārstrādātāji un tirgotāji, un šīs informācijas vākšanas un apkopošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

3. 9.pantā:

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ražotāju grupu atzīšanas kritērijus, atzīšanas kārtību un darbības kontroli nosaka Ministru kabinets. Ražotāju grupu atzīšanu un darbības kontroli veic Lauku atbalsta dienests."

4. 10.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tirgus intervenci īsteno, izmantojot intervences iepirkuma vai privātās uzglabāšanas mehānismu. Cenu stabilitātes nodrošināšanai Ministru kabinets nosaka tirgus intervences noteikumus labības, piena produktu, liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas un aitu gaļas tirgū, reglamentējot:

1) tirgus intervences uzsākšanas nosacījumus;

2) kvalitātes rādītājus;

3) administrēšanas kārtību;

4) finansēšanas kārtību un kontroli.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Piena ražošanas kvotu sadales, piešķiršanas, informācijas vākšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

5. Izslēgt 20.1 pantu.

6. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1.punkta 4.apakšpunktu;

papildināt 1.punktu ar 6., 7., 8., 9. un 10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6) līdz 2003.gada 1.janvārim izdot noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegta un vākta informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem;

7) līdz 2003.gada 1.martam izdot noteikumus, kas nosaka ražotāju grupu atzīšanas kritērijus, atzīšanas kārtību un darbības kontroli;

8) līdz 2003.gada 1.jūlijam izdot noteikumus, kas nosaka tirgus intervenci piena produktu tirgū;

9) līdz 2003.gada 1.aprīlim izdot noteikumus, kas nosaka tirgus intervenci liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas un aitu gaļas tirgū;

10) līdz 2003.gada 1.jūlijam izdot noteikumus, kas nosaka piena ražošanas kvotu sadales, piešķiršanas, informācijas vākšanas un administrēšanas kārtību.";

papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz jauno Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumi nr.246 "Noteikumi par intervenci labības tirgū 2002./2003.gadā"."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 31.oktobrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2002.gada 20.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 4.decembri.

04.12.2002