Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 10. jūlija likumā «Par zemes komisijām»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 10. jūlija likumā «Par zemes komisijām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, Nr. 31.) šādus papildinājumus un grozījumus:

1) Papildināt 2.1. punktu pēc vārdiem «pagasta zemes ierīkotājs» ar vārdiem «rajona zemes komisijas ieteiktais pārstāvis, kuru apstiprinājusi pagasta Tautas deputātu padome».

2) 3.1. punktā:

aizstāt vārdus «zemes ierīkotājs» ar vārdiem «Tautas deputātu padomes izpildkomitejas zemes ierīcības daļas priekšnieks, rajona lauksaimniecības departamenta (pārvaldes) ieceltais pārstāvis»;

aizstāt vārdu «dabas» ar vārdu «vides».

3) Izteikt 5.4. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

«Lēmumus un atzinumus komisija pieņem ar komisijas locekļu un pieaicināto balsstiesīgo speciālistu balsu vairākumu.»

4) Izteikt 7. punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

«Par katru komisijas sēdi jāraksta protokols, kuru paraksta visi klātesošie komisijas locekļi un pieaicinātie balsstiesīgie speciālisti; katram komisijas loceklim un pieaicinātajam balsstiesīgajam speciālistam ir tiesības pievienot savu atsevišķo viedokli protokolam, kuru tādā gadījumā pagasta zemes komisija piecu dienu laikā nosūta rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas zemes ierīcības daļas priekšniekam, kam ir tiesības apturēt pagasta zemes komisijas lēmumu un atzinumu darbību, ja tie ir pretrunā ar spēkā esošajiem zemes likumdošanas aktiem, līdz šo lēmumu un atzinumu izskatīšanai augstākā zemes komisijā vai Tautas deputātu padomē.»

5) Papildināt likumu ar šāda satura 8. punktu:

«8. Zemes komisiju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un sekretāri ir amatpersonas, kas par savu pienākumu izpildi atbild saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.»

6) Likuma 8. punktu turpmāk uzskatīt par 9. punktu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 22. maijā

09.07.1991