Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Saeima ir pieņēmusi

un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par cukuru"

Izdarīt likumā "Par cukuru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 19.nr.; 2000, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.panta pirmo daļu pēc vārdiem "slēdz katru gadu" ar vārdiem "līdz 1.maijam".

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants

Cukurbiešu iepirkuma cena ir līgumcena, ko atbilstoši cukurbiešu kvalitātes rādītājiem nosaka cukurbiešu audzētāji un pārstrādātāji, savstarpēji vienojoties. Cukurbiešu kvalitātes rādītājus un to noteikšanas metodes nosaka saskaņā ar Latvijas valsts standartu, kuru publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

3. Aizstāt 11.1 pantā vārdus "pilnvarotas kompetentas institūcijas atzītajos" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārā dienesta atzītajos un reģistrētajos".

4. Papildināt 11.2 pantu ar vārdiem "saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto importējamo cukura produktu sortimentu".

5. Papildināt 11.4 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Cukura ražošanas un pārstrādes uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sniegto informāciju pārbauda Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošā valsts pārvaldes iestāde - Lauku atbalsta dienests."

6. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants

Ministru kabinets gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā papildus Lauksaimniecības likumā noteiktajam subsīdiju apjomam paredz līdzekļus, kas izlietojami cukura cenas daļējai kompensācijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto cukuru saturošo produktu sarakstu un šo līdzekļu izlietošanas kārtību."

7. Izslēgt 13.pantu.

8. Pārejas noteikumos:

papildināt 5.punktu pēc vārdiem "sabiedriskā organizācija" ar vārdiem "kura atbilst šādiem kritērijiem:

1) ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un darbojas atbilstoši likumam "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām";

2) darbojas ne mazāk kā trīs mēnešus;

3) tajā esošajiem dalībniekiem pieder ne mazāk kā 50 procenti no cukurbiešu piegādes pamatapjoma, kas reģistrēts cukurbiešu audzētāju reģistrā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Ja līdz šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā minētajam laikam cukurbiešu audzētāju sabiedriskā organizācija netiek izveidota, cukurbiešu audzētāju reģistru turpina uzturēt cukura ražošanas uzņēmums.";

papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Šā likuma 12.panta jaunā redakcija (par Ministru kabineta tiesībām noteikt cukura ražošanas veicināšanai paredzēto līdzekļu izlietošanas kārtību un cukuru saturošo produktu sarakstu), kā arī noteikums par 13.panta izslēgšanu stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 17.oktobrī.

 

Valsts prezidentes vietā Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2002.gada 31.oktobrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 14.novembri.

 

14.11.2002