Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumus Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.469

Rīgā 2002.gada 22.oktobrī (prot. Nr.45 20.§)
Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 6.panta pirmo daļu un 30.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pārvadātājs veic pasažieru un kravas komercpārvadājumus (turpmāk — autopārvadājumi) ar citas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli.

2. Pārvadātājs veic autopārvadājumus ar citas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli, pamatojoties uz rakstisku nomas līgumu ar autotransporta līdzekļa īpašnieku. Nomniekam aizliegts slēgt autotransporta līdzekļa apakšnomas līgumu.

3. Nomas līgums attiecas uz autotransporta līdzekļa iznomāšanu bez autotransporta līdzekļa vadītāja.

4. Nomas līgumā pārvadātājs un autotransporta līdzekļa īpašnieks norāda, kura no līgumslēdzējām pusēm slēdz transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu.

5. Ja pārvadātājs nomā autotransporta līdzekli no fiziskas personas, kura pati vadīs šo autotransporta līdzekli, pārvadātājs ar autotransporta līdzekļa vadītāju noslēdz darba līgumu.

6. Veicot pārvadājumus, pārvadātājs ir atbildīgs par nomātā autotransporta līdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

7. Veicot autopārvadājumus ar citas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli, autotransporta līdzekļa vadītājam papildus citiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem autotransporta līdzeklī nepieciešami šādi dokumenti:

7.1. autotransporta līdzekļa nomas līgums vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts nomas līguma izraksts, kurā norādīts autotransporta līdzekļa iznomātāja un nomnieka nosaukums (fiziskām personām — vārds un uzvārds), nomas līguma noslēgšanas datums un darbības laiks, kā arī informācija par autotransporta līdzekli (marka, modelis, izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numurs un identifikācijas (šasijas) numurs). Minētais līgums vai tā izraksts nav nepieciešams, ja pārvadātājs norādīts autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecībā kā turētājs;

7.2. autotransporta līdzekļa vadītāja darba līgums vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts darba līguma izraksts.

8. Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija", republikas pilsētas dome vai rajona padome (turpmāk — institūcija), pamatojoties uz speciālo atļauju (licenci), nomas līgumu un autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecību, atbilstoši savai kompetencei izsniedz pārvadātājam licences kartīti autotransporta līdzekļa lietošanai, izdarot tajā atzīmi "Nomāts". Licences kartīti attiecīgā institūcija izsniedz uz autopārvadājumu licencēšanas noteikumos noteikto laiku, nepārsniedzot autotransporta līdzekļa nomas līguma termiņu.

9. Attiecīgā institūcija par licences kartītes izsniegšanu 30 dienu laikā paziņo Valsts ieņēmumu dienestam pēc autotransporta līdzekļa iznomātāja un autotransporta līdzekļa nomātāja adreses (juridiskajām personām — pēc juridiskās adreses, fiziskajām personām — pēc dzīvesvietas adreses).

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumus Nr.221 "Noteikumi par kārtību, kādā atļauts veikt pasažieru komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 110.nr.).

11. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 84/647/EEK.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
01.01.2003