Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts meža dienesta likumā

Izdarīt Valsts meža dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta pirmajā daļā vārdus "valsts civiliestāde, kas atbild par vienotu meža politikas realizāciju visos Latvijas mežos" ar vārdiem "valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā".

2. 2.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "visos Latvijas mežos" ar vārdiem "visā Latvijas teritorijā";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) veic meža monitoringu un meža patoloģiskā stāvokļa uzraudzību;";

aizstāt daļu numerācijā skaitļus "(3)" un "(4)" attiecīgi ar skaitļiem "(2)" un "(3)".

3. 3.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "mežsargi" ar vārdiem "kā arī citi Dienestā strādājošie valsts civildienesta ierēdņi";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "(mežziņus, mežsargus)".

4. Papildināt 4.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dienesta amatpersonām, ievērojot darba īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts."

5. Papildināt 6.panta 5.punktu pēc vārda "personām" ar vārdiem "un veic citas procesa dalībnieka procesuālās darbības".

6. 7.pantā:

izslēgt daļas numerācijā skaitli "(1)";

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) netraucēti pārbaudīt dabā, vai tiek ievērotas meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pārbaudīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā produkcijas ieguves, glabāšanas, pārstrādes un realizācijas vietas, transportlīdzekļus, produkcijas ieguves rīkus, pārkāpēju personisko mantu un izņemt nelikumīgi iegūtos meža resursus, medību produkciju, pārkāpumu izdarīšanas rīkus, dokumentus un citus pierādījumus;";

papildināt pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) ja tiek pārkāptas meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības, apturēt transportlīdzekļus uz mežsaimniecības un lauksaimniecības uzņēmumu ceļiem, bet transportlīdzekļus, ko izmanto kokmateriālu transportēšanai, - arī uz pašvaldību ceļiem. Amatpersonām, kuras aptur transportlīdzekļus, jābūt formas tērpā."

7. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dienesta amatpersonām pašaizsardzības nolūkā ir tiesības iegādāties, glabāt, nēsāt un lietot ieročus un speciālos līdzekļus pašaizsardzībai, kā arī nēsāt un lietot Valsts policijā reģistrētos medību šaujamieročus."

8. Papildināt 9.pantu pēc vārda "mežā" ar vārdiem "medībām vai medījamo savvaļas dzīvnieku turēšanu nebrīvē".

9. Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dienesta amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, nēsā dienesta formas tērpu vai atšķirības zīmi. Formas tērpa un atšķirības zīmju paraugu un nēsāšanas kārtību nosaka Valsts meža dienests."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 10.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 24.oktobrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 7.novembri.

07.11.2002