Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 95

(prot. Nr. 52(82),3. p.) Rīgā 2002. gada 25. septembrī

Par siltumenerģijas ražošanas tarifu Ventspils pilsētas pašvaldības SIA "Pārventas siltums"

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9. panta pirmās daļas 3. punktu, otro daļu un 21. panta septīto daļu un Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumu Nr. 297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 2. punktu, padome nolemj:

1. Apstiprināt Ventspils pilsētas pašvaldības SIA "Pārventas siltums" siltumenerģijas ražošanas tarifu 13,48 Ls/MWh.

2. Tarifs stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā publicēšanas dienas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes priekšsēdētāja p.i. E.Karnītis

25.09.2002