Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.433

Rīgā 2002.gada 24.septembrī (prot. Nr.40 17.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13.panta pirmo, otro un ceturto daļu un 23.panta pirmo un otro daļu
un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.397 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 413./417.nr.; 2001, 147.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 6.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.12. individuālais komersants — Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.";

1.2. izteikt 11.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.1. datumu, kad iegūts vai zaudēts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktais darba ņēmēja statuss, mainījies darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, darba ņēmējam piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, darba ņēmējs, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, sācis strādāt nepilnu vai pilnu darba laiku;";

1.3. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Darba devēja ziņojums iesniedzams atsevišķi:

14.1. par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;

14.2. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir I vai II grupas invalīdi);

14.3. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju; darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem);

14.4. par personām, no kuru darba ienākumiem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pamatojoties uz iepriekšējām darba vai dienesta attiecībām.";

1.4. papildināt 29.punktā tekstu iekavās ar vārdiem "vai iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai";

1.5. papildināt noteikumus ar 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Līdz 2002.gada 31.decembrim pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka, aizpildot ziņojumu (5.pielikums), papildus norāda datumu, kad iegūts vai zaudēts attiecīgais statuss, bet individuālais komersants papildus nodokļu maksātāja kodam, vārdam un uzvārdam norāda personas kodu un individuālā komersanta firmu.";

1.6. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.novembra
noteikumiem Nr.397

Valsts ieņēmumu dienestateritoriālajai iestādei
Nodokļu maksātāja kods 

(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), organizācijas, iestādes nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Ziņas par darba ņēmējiem

Nr.
p.k
Personas kods vai reģistrācijas numursPersonas dzimšanas dati (ja nav personas koda)Vārds, uzvārdsDatums, mēnesis, gadsZiņu kods

1.
2.
3.
...

Ziņu kods un tā atšifrējums

Nr.
p.k.
Ziņu kodsAtšifrējums

1

2

3


1.


11


Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš ir apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
2.12Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir I vai II grupas invalīds)
3.13Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju; darba ņēmējam, kuram ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
4.21Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu
5.22Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
6.23Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja likvidāciju
7.24Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ
8.25Darba ņēmēja statusa zaudēšana citos gadījumos
9.31Darba ņēmēja apdrošināšanas statusa maiņa - darba ņēmējs, kurš ir apdrošināms visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (darba ņēmējam, kurš ir zaudējis I vai II grupas invaliditāti)1
10.32Darba ņēmēja apdrošināšanas statusa maiņa - darba ņēmējs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir ieguvis I vai II grupas invaliditāti)1
11.33Darba ņēmēja apdrošināšanas statusa maiņa - darba ņēmējs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju; darba ņēmējam, kuram ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)1
12.40Darba ņēmējam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums
13.51Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz trim gadiem, nodarbināts nepilnu darba nedēļu (līdz 20 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā līdz pusotram gadam, un līdz 34 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā no pusotra līdz trim gadiem)
14.52Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz trim gadiem, nodarbināts pilnu darba nedēļu (vairāk par 20 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā līdz pusotram gadam, un vairāk par 34 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā no pusotra līdz trim gadiem)

Piezīme. 1 Apdrošināšanas statusa maiņas gadījumā atbilstošā valsts sociālās apdroši­nāšanas obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi.

Izpildītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Tālruņa numurs
Vadītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums
Z.v.";

1.7. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.novembra
noteikumiem Nr.397

Valsts ieņēmumu dienestateritoriālajai iestādei
Nodokļu maksātāja kods 

 

(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), organizācijas, iestādes nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli pārskata mēnesī1

.gada

(mēnesis)

Darba ienākumu izmaksas datums 

darba ņēmēji, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
 darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir I vai II grupas invalīdi)
 darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju; darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
 darba ņēmēji, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāti neizmaksātie darba ienākumi par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi
 personas, no kuru darba ienākumiem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pamatojoties uz iepriekšējām darba vai dienesta attiecībām

Piezīme. 1 Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvo­tāju ienākuma nodoklis noapaļojams līdz latiem un santīmiem, atmetot 0,49 santīmus un mazāk un noapaļojot līdz santīmam 0,50 santīmus un vairāk.

Nr.
p.k.
Personas kods vai reģistrācijas numursVārds, uzvārdsDarba ienākumi (latos)Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (latos)Precizētie darba ienākumi (palielinājums (+) vai samazinājums (-)) (latos)Precizētās aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (palielinājums (+) vai samazinājums (-)) (latos)Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (latos)

1

2

3

4

5

6

7

8


Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

Kopā

Izpildītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Tālruņa numurs
Vadītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums
Z.v.";

1.8. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 14.novembra
noteikumiem Nr.397

Valsts ieņēmumu dienestateritoriālā iestāde
Nodokļu maksātāja kods  un individuālā komersanta personas kods  - 

(vārds, uzvārds un individuālā komersanta firma)

Pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka statuss iegūts/zaudēts (nevajadzīgo svītrot)

(datums)

Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām _____.gada __________ ceturksnī

 pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdroši­nāšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai (pašnodarbinātais vispārējā gadījumā vai pašnodarbinātais, kurš ir I vai II grupas invalīds)
 pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai (pašnodarbinātais, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju vai kuram ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
 pašnodarbinātais - nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai
 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka vispārējā gadījumā)
 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir I vai II grupas invalīds)
 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)
 ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai

RādītājiRindas kodsCeturkšņa mēnesisKopā

A

B

1

2

3

4


Ienākumi (latos)


1

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (latos)1

2

Piezīme. 1 Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas noapaļojamas līdz latiem un santīmiem, atmetot 0,49 santīmus un mazāk un noapaļojot līdz santīmam 0,50 santīmus un vairāk.

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums
Z.v.";

2. Noteikumu 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7. un 1.8.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs V.Jaksons
28.09.2002