Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 347

Par humānās palīdzības sūtījumiem

Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt, ka Latvijas Republikai nepieciešamo ārvalstu valdību humāno palīdzību pieprasa Ārlietu ministrija, pamatojoties uz ministriju un citu valsts pārvaldes institūciju iesniegtajiem materiāliem, pieprasījumiem un izziņām.

2. Uzdot ministrijām un citām valsts pārvaldes institūcijām, kas saņem humānās palīdzības sūtījumus:

2.1. nodrošināt šo sūtījumu materiālo vērtību saņemšanu, glabāšanu, uzskaiti un sadali atbilstoši Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai; ja humānās palīdzības sniedzējs izvirza papildu nosacījumus, tie jāievēro uz savstarpējas vienošanās pamata,

2.2. Finansu ministrijai atvērt speciālu norēķinu kontu, kurā humānas palīdzības saņēmējiem ir jāpārskaita līdzekļi, kas iegūti, humānās palīdzības sūtījumus realizējot par nacionālo valūtu. Finansu ministrijas speciālajā norēķinu kontā netiek ieskaitīti līdzekļi, kas iegūti, realizējot humānās palīdzības sūtījumus, ja to nosaka ar attiecīgo valsti noslēgta līguma noteikumi. Līdzekļus, kas iegūti, realizējot humānās palīdzības sūtījumus, atļauts izmantot pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju;

2.3. iesniegt līdz katra mēneša 15. datumam Finansu ministrijai un Latvijas Republikas Ārvalstu palīdzības koordinācijas komisijai datus par iepriekšējā laikposmā saņemtās humānās palīdzības apjomiem, līdzekļu ieskaitīšanu speciālajos norēķinu kontos un to izlietošanu;

2.4. saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990. gada 27. jūnija likumā «Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām»» 7. punktu iesniegt 5 dienu laikā pēc apstiprinošu dokumentu saņemšanas Finansu ministrijai un Latvijas Republikas Ārvalstu palīdzības koordinācijas komisijai datus par humānās palīdzības līdzekļu piešķiršanu un norādīt to saņemšanas un izlietošanas papildu nosacījumus.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I.GODMANIS

Latvijas Republikas finansu ministrs E. SILIŅŠ

Rīgā 1992. gada 18. augustā

18.08.1992