Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumus Nr. 1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas".
Ministru kabineta noteikumi Nr.363

Rīgā 2002.gada 13.augustā (prot. Nr.34 4.§)
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras īsteno pašvaldību izglītības iestādes
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 26.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas (turpmāk – programmas), kuras īsteno pašvaldību izglītības iestādes.

2. No valsts budžeta finansē programmās nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – dotācija), un uz dotāciju var pretendēt tikai akreditētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

3. Dotāciju ir tiesīga saņemt pašvaldība, ja attiecīgā ministrija ar to ir noslēgusi līgumu par noteikta skaita izglītojamo izglītošanu programmās.

4. Šo noteikumu 3.punktā minēto līgumu pašvaldība noslēdz ar:

4.1. Izglītības un zinātnes ministriju – profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās;

4.2. Kultūras ministriju – profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūras izglītības programmās.

5. Akreditēta pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno programmu un pretendē uz dotāciju, katru gadu līdz 1.augustam iesniedz attiecīgajā ministrijā pieteikumu dotācijas saņemšanai nākamajā gadā. Pieteikumam pievieno informāciju, kas apliecina rezultativitāti atbilstoši iepriekšējā gada programmas īstenošanas plānam (izglītojamo skaits programmā, darba rezultatīvie rādītāji, pedagogu profesionālā kvalifikācija un metodiskā darba nodrošinājums).

6. Ministrs, pamatojoties uz izglītojamo skaitu attiecīgajā programmā, valsts budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros nosaka dotācijas apmēru akreditētai pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei atbilstoši apstiprinātajiem programmu paraugiem.

7. Pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes (mūzikas, mākslas skolas un sporta izglītības iestādes), kas nav akreditētas, bet likumā noteiktajā kārtībā saņem dotāciju, var pretendēt uz to līdz iestādes akreditācijai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.augustam.

8. Noteikumi īstenojami no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

9. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
01.01.2003