Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 140. pantu šādā redakcijā:

«140. pants. Autoceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par autoceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kas izpaužas autoceļu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju vai satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu bojāšanā, satiksmes traucējumu radīšanā, arī piegružojot, piesārņojot vai aizsprostojot ceļa braucamo daļu, nomales, sadales joslas, ceļu būves un zemes nodalījuma joslu, kā arī veicot darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti vai iznīcināti ceļa elementi, -

uzliek naudas sodu no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.»

2. Izteikt 141. pantu šādā redakcijā:

«141. pants. Valsts autoceļu aizsardzības zonas režīma neievērošana

Par valsts autoceļu aizsardzības zonas režīma neievērošanu, kas izpaužas kā visāda veida celtniecības, montāžas vai kalnrūpniecības darbu veikšana šajā zonā bez valsts ceļu dienesta atļaujas, kā arī mežu izciršana, zemsegas bojāšana, kas var izraisīt nolīdeņu, gravu, plūstošo smilšu vai sniega sanesumu veidošanos, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.»

3. Izteikt 142. pantu šādā redakcijā:

«142. pants. Autoceļu uzturēšanas prasību neievērošana

Par noteikumu pārkāpšanu, kuri nosaka autoceļu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī, vai par pasākumu neveikšanu, lai savlaicīgi aizliegtu vai ierobežotu satiksmi atsevišķos ceļa posmos, kad to lietošana var apdraudēt satiksmes drošību, kā arī par autoceļu būvniecības, remonta vai uzturēšanas darbiem, kuri pasliktina hidroloģisko režīmu autoceļu aizsardzības zonā vai traucē ceļam blakus esošo vai to šķērsojošo melioratīvo sistēmu vai būvju sistēmu, -

uzliek naudas sodu amatpersonām, kuras atbildīgas par autoceļu,, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļu būvju stāvokli, no simt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.»

4. Izslēgt 143. pantu.

5. 210. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus «141.-145.» ar skaitļiem «144., 145.»;

izslēgt otrajā daļā skaitļus «141., 142.».

6. 214. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus «138.-140.» ar skaitļiem «138.-139.»; izslēgt otrās daļas 2. punktā skaitli «140.», bet 3. punktā - vārdu un skaitli «un 140.».

7. Papildināt kodeksu ar jaunu 221.1 pantu šādā redakcijā:

«221.1 pants. Valsts ceļu dienesta iestādes

Valsts ceļu dienesta iestādes izskata šā kodeksa 140.-142. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts ceļu dienesta iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Autoceļu departamenta direktors - naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu;

2) Valsts ceļu tehniskās inspekcijas priekšnieks un galvenais inspektors - naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu;

3) Valsts ceļu tehniskās inspekcijas inspektors - brīdinājumu vai naudas sodu līdz trīssimt rubļiem;

4) rajona ceļu pārvaldes priekšnieks - brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt rubļiem;

5) rajona ceļu pārvaldes inspektors - brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt rubļiem.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDISS

Rīgā 1992. gada 11. martā

01.04.1992