Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.356

Rīgā 2002.gada 13.augustā (prot. Nr.34, 1.§)

Noteikumi par valsts pilnvarnieku skaitu, pilnvarnieka atlīdzību un valsts uzņēmuma direktora darba samaksu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās
" 6. un 21.pantu
un likuma "Par valsts uzņēmumu" 18.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts pilnvarnieku skaitu un pilnvarnieka atlīdzības apmēru valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībās un statūtsabiedrībās ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu atbilstoši valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības, statūtsabiedrības ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu lielumu raksturojošajiem kritērijiem, kā arī valsts uzņēmuma direktora darba samaksas apmēru atbilstoši valsts uzņēmuma lielumu raksturojošajiem kritērijiem.

2. Lai noteiktu valsts pilnvarnieku skaitu un pilnvarnieka mēneša atlīdzības apmēru valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībās un statūtsabiedrībās ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu, kā arī valsts uzņēmuma direktora mēneša darba algu, valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības, statūtsabiedrības ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu un valsts uzņēmumus iedala četrās grupās (pielikums):

2.1. mazs;

2.2. vidējs;

2.3. liels;

2.4. īpaši liels.

3. Valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības, statūtsabiedrības ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu un valsts uzņēmuma lielumu raksturo šādi kritēriji:

3.1. vidējais darbinieku skaits, kuru nosaka, saskaitot valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībā, statūtsabiedrībā ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu vai valsts uzņēmumā uz darba līguma pamata strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā (turpmāk - vidējais darbinieku skaits);

3.2. bilances kopsumma;

3.3. neto apgrozījums pēc pēdējā apstiprinātā gada pārskata, atskaitot valsts budžeta dotāciju (turpmāk - neto apgrozījums).

4. Attiecībā uz statūtsabiedrībām ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu papildus šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem ņem vērā nosacījumu, ka mazā vai vidējā statūtsabiedrībā ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu ne vairāk kā 25 % no statūtsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesībām pieder citai statūtsabiedrībai, kas nav maza vai vidēja statūtsabiedrība.

5. Izvērtējot vidējo darbinieku skaitu un finansu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu), valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības, statūtsabiedrības ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu un valsts uzņēmumus iedala attiecīgajā grupā:

5.1. pēc vidējā darbinieku skaita, ja vismaz viens no finansu rādītājiem ir vienā grupā ar vidējo darbinieku skaitu;

5.2. pēc vidējā darbinieku skaita, ja abi finansu rādītāji ir augstākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu;

5.3. pēc vidējā darbinieku skaita, ja viens no finansu rādītājiem ir zemākā grupā, bet otrs - augstākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu;

5.4. pēc lielākā finansu rādītāja, ja abi finansu rādītāji ir zemākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu.

6. Valsts pilnvarnieku skaitu valsts statūtsabiedrībā un statūtsabiedrībā ar valsts kapitāla daļu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

7. Valsts akciju sabiedrībā "Latvijas dzelzceļš" maksimālais valsts pilnvarnieku skaits ir seši.

8. Pilnvarnieka mēneša atlīdzības apmēru valsts (pašvaldības) statūtsabiedrībās un statūtsabiedrībās ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, ņemot vērā nosacījumu, ka pilnvarnieka mēneša atlīdzības minimālais apmērs ir 60 latu un maksimālais apmērs ir 1300 latu.

9. Pilnvarnieka atlīdzības apmēru pārskata reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības un statūtsabiedrības ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu darbības efektivitāti salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

10. Pilnvarnieks netiek prēmēts.

11. Pilnvarnieks, kurš darbojas valsts (pašvaldības) statūtsabiedrības padomē, saņem pilnvarnieka atlīdzību pilnā apmērā un pusi no padomes locekļa atlīdzības.

12. Valsts uzņēmuma direktora mēneša darba algu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

13. Valsts uzņēmuma direktora mēneša darba algas apmēru pārskata reizi gadā pēc uzņēmuma gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā uzņēmuma darbības efektivitāti salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

14. Valsts uzņēmuma direktors saņem prēmiju, ja ir bijusi peļņa (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem) un nav nodokļu parādu valsts budžetam. Prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tās apmērs nedrīkst pārsniegt valsts uzņēmuma direktora triju mēnešu darba algu.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumus Nr.80 "Noteikumi par valsts pilnvarnieku skaitu, pilnvarnieka atlīdzību un valsts uzņēmuma vadītāja darba samaksu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 38., 59.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš

 

Pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 13. augustā
noteikumiem Nr. 356

Valsts pilnvarnieku skaits, pilnvarnieka mēneša atlīdzība un valsts uzņēmuma direktora mēneša darba alga atbilstoši valsts (pašvaldības) statūtsabiedrību, statūtsabiedrību ar valsts (pašvaldības) kapitāla daļu un valsts uzņēmumu iedalījumam

Finansu ministrs G.Bērziņš

17.08.2002