Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2009. - 30.06.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.324

Rīgā 2002.gada 30.jūlijā (prot. Nr.31 5.§)
Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju
” pārejas noteikumu 21.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts dzīvojamās mājas, kā arī visi dzīvojamās mājās valsts īpašumā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (turpmāk — dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa), tiek nodotas to pašvaldību īpašumā, kuru administratīvajā teritorijā tās atrodas.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.383)

2. Valsts dzīvojamās mājas valdītājs nosūta pašvaldībai piedāvājumu nodot tās īpašumā valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.383)

3. Pašvaldība piedāvājumu par dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanu savā īpašumā izskata domes sēdē mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas un lēmumu nosūta valsts dzīvojamās mājas valdītājam.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.383)

4. Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu pārņemt dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu, tā tiek nodota pašvaldības īpašumā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, kurā atbilstoši ēkas inventarizācijas lietai ir norādīti nododamie neprivatizētie objekti un tiem atbilstošā kopīpašuma domājamā daļa.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.383)

5. Dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa tiek nodota pašvaldības īpašumā ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Minēto aktu paraksta valsts dzīvojamās mājas valdītājs un attiecīgā pašvaldība.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.383)

6. Dzīvojamās mājas nodošanas un pieņemšanas aktā norāda mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu, dzīvokļa īpašumu kopējo platību un dzīvokļa īpašumos ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu, kā arī neprivatizētos objektus un tiem atbilstošo kopīpašuma domājamo daļu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
01.07.2009