Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

 

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par Latvijas Republikas likuma «Par valsts uzņēmumu» spēkā stāšanās kārtību

 

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Noteikt, ka Latvijas Republikas likums «Par valsts uzņēmumu» stājas spēkā ar 1990. gada 15. decembri.

2. Noteikt, ka Latvijas Republikas likums «Par valsts uzņēmumu» attiecas uz visiem Latvijas teritorijā esošajiem valsts uzņēmumiem neatkarīgi no to resorpakļautības, arī uz PSRS resorpakļautības uzņēmumiem, un tiem valsts uzņēmumiem, kuru darbības pamatā ir kooperatīvās un citas saimniekošanas formas vai nomas līgums.

3. Noteikt, ka ekonomiskās stimulēšanas fondu atlikumus uz 1991. gada 1. janvāri valsts uzņēmumi izlieto saskaņā ar kolektīvo līgumu.

4. Noteikt, ka valsts uzņēmumu sastāvā vai to teritorijā esošajiem kooperatīviem sava darbība jāizbeidz līdz 1990. gada 31. decembrim un jāsāk likvidācija atbilstoši Latvijas Republikas likumam «Par uzņēmējdarbību».

Latvijas Republikas Ministru Padome vai attiecīga ministrija var pagarināt kooperatīvu darbības izbeigšanas termiņu to līgumu izpildei, kuri noslēgti līdz šā lēmuma pieņemšanas brīdim un kurus nevar nodot tiesībpārņēmējam.

5. Noteikt, ka līdz 1991. gada 1. jūlijam Latvijas Republikas teritorijā esošajiem valsts uzņēmumiem, apvienībām jāpārkārto savas organizatoriskās formas saskaņā ar prasībām, kas izvirzītas Latvijas Republikas likumā «Par uzņēmējdarbību».

6. Noteikt, ka visiem valsts uzņēmumiem līdz 1991. gada 1. martam jāiesniedz uzņēmuma statūti Latvijas Republikas Ministru Padomei apstiprināšanai un uzņēmums jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

7. Atzīt ar 1990. gada 15. decembri par spēkā neesošu Latvijas Republikas teritorijā PSRS 1987. gada 30. jūnija likumu «Par valsts uzņēmumu (apvienību)».

8. Uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei līdz 1991. gada 1. februārim iesniegt priekšlikumus par grozījumiem likumdošanas aktos sakarā ar likuma «Par valsts uzņēmumu» pieņemšanu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 12. decembrī

27.01.1991