Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi likumā "Par civilstāvokļa aktiem"

Izdarīt likumā "Par civilstāvokļa aktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 32.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

izslēgt trešo daļu;

uzskatīt līdzšinējo ceturto un piekto daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

2. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. Miršanas apliecināšanai nepieciešamie dokumenti

Miršanas faktu apliecina medicīnas iestādes izsniegta izziņa, tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai prokuratūras paziņojums par represēto personu miršanu."

3. 42.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja bērna dzimšana reģistrēta Latvijas Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā noteiktajā kārtībā, pēc mātes, bet, ja māte mirusi, - pēc bērna aizbildņa vai pilngadīga bērna pieteikuma fiktīvais ieraksts par bērna tēvu svītrojams, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas pārziņa atzinumu.";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto un sesto daļu.

4. Izteikt pārejas noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Uz personām, kurām bija pastāvīgais pieraksts Latvijas Republikā 1992.gada l.jūlijā un laulības reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienā un kuras nav Latvijas vai citas valsts pilsoņi, nav attiecināmi šā likuma 15.panta noteikumi. Šīs personas laulības reģistrācijai iesniedz šā likuma 14.pantā minētos dokumentus."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 17.jūnijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 3. jūlijā

17.07.1996