Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi likumā "Par sociālo nodokli"

Izdarīt likumā "Par sociālo nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Darba devēju maksājumi par darbinieku brīvprātīgo apdrošināšanu

Sociālā nodokļa objekts nav darba devēja samaksātās apdrošināšanas prēmijas par savu darbinieku dzīvības, veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšanu, izņemot:

1) darba devēja prēmiju maksājumus par dzīvības apdrošināšanu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu par labu darbiniekam, ja šāds apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz termiņu, kas ir īsāks par pieciem gadiem, vai ja līguma darbības laikā vai to laužot apdrošinātājs veicis iemaksātās prēmijas pilnīgu vai daļēju izmaksu apdrošinātajai personai;

2) darba devēja prēmiju maksājumus par veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu par labu darbiniekam, ja šāds apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz termiņu, kas ir īsāks par vienu gadu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Līdz 1996.gada l. jūlijam Ministru kabinets apstiprina to lauksaimniecībā nodarbināto personu (arī pašnodarbināto personu) sarakstu, uz kurām attiecas likuma pārejas noteikumu 6.punkts.";

papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ja sociālā nodokļa maksājuma parāds (pamatparāds, pamatparāda palielinājums, nokavējuma nauda), kas radies līdz 1996.gada l .janvārim, tiek dzēsts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.pantu, šā parāda dzēšanai ir tādas pašas juridiskās sekas kā šā parāda nomaksai."

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 5.jūnijā.

Valsts prezidents G. Ulmanis

Rīgā 1996.gada 21. jūnijā

05.07.1996