Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"

Izdarīt likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 2001, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šis likums nosaka ārvalstu bruņoto spēku statusu Latvijas Republikā laikā, kad tie pilda dienesta pienākumus starptautiskās sadarbības ietvaros."

2. Izslēgt 2.pantu.

3. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošās personas, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, uzrāda šādus dokumentus:

1) militārpersonas - pasi vai citu Latvijas Republikas atzītu ceļošanas dokumentu, ko izdevusi valsts, kura sūta attiecīgo personu;

2) civilpersonas - pasi."

4. Izslēgt 4.panta pirmajā daļā vārdus "kopējām militārajām mācībām vai manevriem".

5. Izteikt 5.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām laikā, kad tās uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības nēsāt un lietot šaujamieročus vienīgi dienesta uzdevumu veikšanai."

6. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošās personas laikā, kad tās uzturas Latvijas Republikā, ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus un Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus."

7. Izslēgt II nodaļu.

8. Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

"Vadītāja apliecība vai atļauja, kas izdota valstī, kura sūta ārvalsts bruņotajos spēkos ietilpstošo personu, tiek atzīta par derīgu attiecīgo transportlīdzekļu vadīšanai Latvijas Republikā."

9. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Sauszemes spēku militārās mācības vai manevri

Sauszemes spēku kopējās militārās mācības vai manevri notiek Latvijas Nacionālo bruņoto spēku mācību centros vai poligonos."

10. Izslēgt 13.pantā vārdus "militāro mācību vai manevru laikā".

11. 14.pantā:

izslēgt ievaddaļā vārdus "militāro mācību vai manevru laikā" un 1.punktā - vārdus "militāro mācību vai manevru vajadzībām";

aizstāt 2.punktā vārdus "par piedalīšanos militārajās mācībās vai manevros" ar vārdiem "pildot dienesta pienākumus".

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 20.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 5.jūlijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 19.jūliju.

19.07.2002