Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas instrukcija Nr.4

Rīgā 2002. gada 26. jūnijā

Fitosanitārie pasākumi kartupeļu vēža izplatības ierobežošanai un apkarošanai

Izdota saskaņā ar

Augu aizsardzības likuma

6. panta 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šī instrukcija nosaka fitosanitāros pasākumus, kurus piemēro Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk - dienests) inspektors, lai ierobežotu augu karantīnas organisma - kartupeļa vēža (Synchytrium endobioticum) (turpmāk - kartupeļa vēzis) izplatīšanos un apkarotu to.

2. Pārbaudes kartupeļu vēža atklāšanai un paraugu noņemšana, ņemot vērā organisma bioloģiju, tiek veikta saskaņā ar dienesta direktora apstiprinātajām instrukcijām.

3. Kartupeļu vēzi konstatē un identificē dienesta Augu karantīnas organismu diagnostikas daļa (turpmāk - diagnostikas daļa), izsniedzot Testēšanas pārskatu.

4. Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu vai atcelšanu dienesta inspektors pieņem lēmumu.

5. Pret kartupeļu vēzi (1.rasi) izturīgo kartupeļu šķirņu saraksts ir ievietots Latvijas augu šķirņu katalogā.

 

 

II. Fitosanitārie pasākumi aizdomu gadījumā

6. Ja radušās aizdomas par kartupeļu vēža klātbūtni, dienesta inspektors līdz testēšanas pārskata saņemšanai nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

6.1. aizliedz iespējami inficēto kartupeļu bumbuļu realizāciju un pārvietošanu;

6.2. uzdod veikt iespējami inficēto noliktavu, izmantotās lauksaimniecības tehnikas, inventāra un aprīkojuma mazgāšanu un dezinfekciju speciāli tam piemērotā vietā.

 

 

III. Fitosanitārie pasākumi

kartupeļu vēža atklāšanas gadījumā

7. Ja diagnostikas daļa apstiprina kartupeļu vēzi, dienesta inspektors:

7.1. nosaka kā inficētu ar kartupeļu vēzi visu kartupeļu partiju un visu lauku, kurā tie auguši, un iezīmē inficēto lauku plānā, ja atrasts kaut viens slims augs vai bumbulis;

7.2. nosaka buferzonas (buferzona - teritorija (zona, areāls), kurā konkrētais kaitīgais organisms nav sastopams vai tiek aktīvi apkarots un kas ietver vai piekļaujas inficētajai vai no organisma brīvajai teritorijai (zonai, areālam), kurā tiek veikti pasākumi, lai novērstu konkrētā kaitīgā organisma izplatību) robežas un iezīmē plānā;

7.3. veic apkārtējo saimniecību blakus esošajos laukos un pārējos inficētās saimniecības laukos izaudzēto kartupeļu bumbuļu vizuālo pārbaudi ražas novākšanas laikā;

7.4. inficētajam laukam kārto lauka vēsturi, kurā turpmāk katru gadu norāda attiecīgo informāciju.

8. Dienesta inspektors kartupeļu vēža atklāšanas gadā nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

8.1. bojātos bumbuļus, stolonus un lakstus savāc, apstrādā ar hlorkaļķi vai formalīna šķīdumu un aprok vismaz 1m dziļi;

8.2. bojātos bumbuļus ar redzamām slimības pazīmēm neizmanto pārtikai vai lopbarībai;

8.3. izmantoto lauksaimniecības tehniku, inventāru un aprīkojumu notīra un dezinficē;

8.4. kartupeļus no inficētā lauka izlieto tikai savā saimniecībā pārtikai vai lopbarībai, tos termiski apstrādājot (vārot, tvaicējot);

8.5. kartupeļus, kas izaudzēti citos saimniecības laukos:

8.5.1. nerealizē kā sēklas materiālu, bet, izvērtējot fitosanitāro risku, realizē pārtikai, pārstrādei un, tos termiski apstrādājot, - lopbarībai;

8.5.2. izmanto kā sēklas materiālu savā saimniecībā, ja pirms stādīšanas veiktajās pārbaudēs dienests tos atzinis par neinficētiem;

8.6. saimniecības neinficētajos laukos izaudzētā augu stādāmā un pavairojamā materiāla realizācija atļauta, izvērtējot fitosanitāro risku;

8.7. ja kartupeļus, kas iegūti no inficētās platības, izbaro mājdzīvniekiem, kūtsmēslus izmanto tikai savā saimniecībā un tikai inficētajā laukā, jo tie var saturēt slimības ierosinātājus.

9. Dienesta inspektors inficētajā laukā nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

9.1. aizliedz audzēt:

9.1.1. kartupeļus:

9.1.1.1. sēklas materiāla ieguvei - 20 gadus,

9.1.1.2. pārtikai - 10 gadus; pēc tam dienesta inspektors veic pārbaudi, noņemot augsnes paraugus, daļējai ierobežojumu atcelšanai;

9.1.2. augus, kas paredzēti pārstādīšanai - 20 gadus;

9.1.3. jebkurus citus augus ar saknēm, kā arī sīpolus un bumbuļus, kas paredzēti realizācijai - 20 gadus;

9.1.4. daudzgadīgos zālājus, un atstāt tos atmatā, jo tas veicina infekcijas saglabāšanos augsnē;

9.2. aizliedz augsnē uzglabāt pārstādīšanai paredzētos augus - 20 gadus;

9.3. aizliedz glabāt kartupeļus stirpās - 20 gadus;

9.4. aizliedz ierīkot ganības - 20 gadus;

9.5. iesaka audzēt dārzeņus, rušināmaugus, pākšaugus, labības;

9.6. lauksaimniecības tehnikas rūpīgu tīrīšanu un mazgāšanu specāli tam paredzētās vietās pēc tās izmantošanas inficētajos laukos.

10. Buferzonā un saimniecībā, kurā atklāts kartupeļu vēzis drīkst audzēt tikai pret kartupeļu vēzi (1.rasi) izturīgas kartupeļu šķirnes.

11. Saimniecībā, kurā atklāts kartupeļa vēzis, no citām saimniecībām iegādātu sēklas materiālu drīkst izmantot, ja pēc dienesta veiktajām pārbaudēm tas ir atzīts par neinficētu.

 

 

V. Inficētā lauka pārbaude

fitosanitāro pasākumu atcelšanai

12. Fitosanitāro pasākumus var atcelt daļēji vai pilnīgi.

13. Daļēji fitosanitāros pasākumus dienesta inspektors var atcelt, ja vismaz 10 gadu laikā ievēroti šīs instrukcijas 10.punktā minētie fitosanitārie pasākumi.

14. Daļējai fitosanitāro pasākumu atcelšanai dienesta inspektors:

14.1.inficētajā laukā noņem augsnes paraugus un nosūta tos uz diagnostikas daļu tiešai mikroskopēšanai;

14.2. noņem augsnes paraugus bioloģiskai pārbaudei, ja paraugos netiek konstatēta kartupeļu vēža infekcija.

15. Ja bioloģiskajā pārbaudē kartupeļiem nav slimības pazīmju, dienesta inspektors ierobežojumus atceļ daļēji - atļauj audzēt pārtikas kartupeļus. Ja kādā no pārbaudēm tiek konstatēts kartupeļu vēzis, dienesta inspektors pieņem lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu vismaz vēl uz diviem gadiem.

16. Pilnīgi fitosanitāros pasākumus dienesta inspektors var atcelt, ja vismaz 20 gadu laikā ievēroti šīs instrukcijas 10.punktā minētie fitosanitārie pasākumi.

17. Pilnīgai fitosanitāro pasākumu atcelšanai dienesta inspektors:

17.1. inficētajā laukā noņem augsnes paraugus un nosūta tos uz diagnostikas daļu tiešai mikroskopēšanai;

17.2. noņem augsnes paraugus bioloģiskai pārbaudei, ja paraugos netiek konstatēta kartupeļu vēža infekcija.

18. Ja bioloģiskajā pārbaudē kartupeļi neuzrāda slimības pazīmes, lauku uzskata par neinficētu ar kartupeļu vēzi, un dienesta inspektors pieņem lēmumu par fitosanitāro pasākumu atcelšanu. Ja kādā no pārbaudēm tiek atklāts kartupeļu vēzis, dienesta inspektors pieņem lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu vēl uz trim gadiem.

19. Instrukcija stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Zemkopības ministrs A.Slakteris

03.07.2002