Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.269

Rīgā 2002.gada 25.jūnijā (prot. Nr.26, 36.§)

Cukura ražošanas kvotu veidi un to piešķiršanas kārtība, virskvotas cukura glabāšanas un realizācijas kārtība, cukurbiešu audzētāju reģistrā iekļaujamā informācija un reģistra uzturēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par cukuru"

3.panta otro un sesto daļu un 9.pantu

1. Noteikumi nosaka cukura ražošanas kvotu veidus un to piešķiršanas kārtību, virskvotas cukura glabāšanas un realizācijas kārtību, cukurbiešu audzētāju reģistrā iekļaujamo informāciju un tās sniegšanas kārtību, kā arī reģistra uzturēšanas kārtību.

2. Ir šādi cukura ražošanas kvotu veidi:

2.1. pamatkvota (A kvota) - cukura daudzums, kas atbilst valsts iekšējā tirgus gada patēriņam un realizējams iekšējā tirgū (turpmāk - A kvota);

2.2. papildu kvota (B kvota) - cukura daudzums, kas paredzēts A kvotas izpildes nodrošināšanai un cukura krājumu optimizēšanai (turpmāk - B kvota).

3. Saražotais cukura daudzums, kas pārsniedz A kvotas un B kvotas kopapjomu, ir virskvotas cukurs.

4. Cukura ražošanas A kvotu un B kvotu līdz 1.martam sadala cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) (turpmāk - cukurfabrika), ņemot vērā:

4.1. iepriekšējos trijos gados vidēji saražotā cukura daudzuma proporciju starp cukurfabrikām A kvotas ietvaros;

4.2. cukura atlikumu cukurfabrikā uz iepriekšējā gada 1.septembri. Ja šis atlikums cukurfabrikai ir lielāks par vidēji mēnesī pārdoto cukura daudzumu (ņemot vērā 12 mēnešos no minētā atskaites datuma pārdoto cukura daudzumu iekšējā tirgū), šo starpību proporcionāli sadala starp pārējām cukurfabrikām, palielinot to cukura ražošanas kvotas;

4.3. cukurfabrikā saražotā virskvotas cukura ieskaitīšanu cukura ražošanas A kvotā.

5. Cukurfabrika tai piešķirto cukura ražošanas B kvotu var izpildīt pilnīgi vai daļēji. Tās neizpilde nav pamatojums tirgus resursu papildināšanai ar jēlcukura importu.

6. Cukurbiešu audzētājs saskaņā ar cukurbiešu piegādes līgumu vispirms piegādā visu cukurbiešu apjomu A kvotas cukura ražošanai, tad cukurbiešu apjomu B kvotas cukura ražošanai. Pārējais piegādātais cukurbiešu apjoms tiek izmantots virskvotas cukura ražošanai.

7. Virskvotas cukuru cukurfabrika uzskaita, marķē ar norādi "C cukurs" un glabā atsevišķi no A kvotas un B kvotas cukura.

8. Ja cukurfabrika iesniegusi zemkopības ministram attiecīgu iesniegumu, virskvotas cukuru ar atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu ieskaita cukurfabrikas nākamā gada cukura ražošanas A kvotā, attiecīgi samazinot cukurfabrikai noteikto nākamā gada cukura ražošanas A kvotu.

9. Cukurbiešu audzētāju reģistrā tiek iekļauta šāda informācija:

9.1. vārds, uzvārds, personas kods (fiziskai personai) vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese (juridiskai personai);

9.2. reģistrētais cukurbiešu piegādes pamatapjoms (saskaņā ar cukurfabrikas apliecinātu dokumentu).

10. Cukurbiešu audzētāju reģistrā papildus šo noteikumu 9.punktā minētajai informācijai tiek iekļauti šādi dati par katru tajā reģistrēto cukurbiešu audzētāju:

10.1. no citām fiziskajām vai juridiskajām personām pārņemtais cukurbiešu piegādes pamatapjoms (saskaņā ar cukurfabrikas apliecinātu dokumentu);

10.2. citām fiziskajām vai juridiskajām personām nodotais cukurbiešu piegādes pamatapjoms (saskaņā ar cukurfabrikas apliecinātu dokumentu);

10.3. attiecīgajam gadam noteiktais cukurbiešu piegādes apjoms;

10.4. cukurbiešu apjoms, par kādu cukurfabrika un cukurbiešu audzētājs attiecīgajā gadā noslēguši cukurbiešu piegādes līgumu;

10.5. cukurfabrikai piegādāto cukurbiešu apjoms attiecīgajā gadā;

10.6. cukurbiešu audzētāja izslēgšana no cukurbiešu audzētāju reģistra;

10.7. cukurbiešu piegādes pamatapjoma samazinājums;

10.8. cukurbiešu piegādes pamatapjoma palielinājums.

11. Cukurfabrika katru gadu līdz 10.janvārim sniedz informāciju cukurbiešu audzētāju sabiedriskajai organizācijai par katra cukurbiešu audzētāja piegādāto cukurbiešu apjomu iepriekšējā gadā.

12. Cukurbiešu audzētāju sabiedriskā organizācija katru gadu līdz 1.februārim sniedz cukurfabrikai cukurbiešu audzētāju reģistrā iekļauto informāciju par katra cukurbiešu audzētāja cukurbiešu piegādes pamatapjomu.

13. Cukurfabrika katru gadu līdz 1.jūnijam par katru cukurbiešu audzētāju sniedz cukurbiešu audzētāju sabiedriskajai organizācijai šādu informāciju:

13.1. noteiktais cukurbiešu piegādes apjoms A kvotas cukura ražošanai un B kvotas cukura ražošanai kārtējam gadam;

13.2. cukurbiešu apjoms, par kādu noslēgts cukurbiešu piegādes līgums A kvotas cukura ražošanai un B kvotas cukura ražošanai kārtējam gadam.

14. Ar 2003.gada 1.janvāri cukurfabrika visu cukurbiešu audzētāju reģistrā iekļauto informāciju nodod cukurbiešu audzētāju sabiedriskajai organizācijai.

15. Šo noteikumu 11., 12. un 13.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumus Nr.93 "Cukura ražošanas kvotu veidi, to piešķiršanas kārtība un virskvotas cukura glabāšanas un realizācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 35.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 29.jūniju.

29.06.2002