Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 13.pantā vārdus "nav pakļauta valdības vai tās institūciju lēmumiem un rīkojumiem" ar vārdiem "neprasa un nepieņem norādījumus no valdības vai citām institūcijām un nav pakļauta valdības vai citu institūciju lēmumiem un rīkojumiem".

2. Izslēgt 18.panta otro daļu.

3. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Pēc šā likuma 18.1pantā minēto atskaitījumu izdarīšanas Latvijas Bankas peļņas atlikums ieskaitāms rezerves kapitālā. Rezerves kapitālu veido iespējamo zaudējumu segšanai. Tā zaudējumu daļa, kuras segšanai rezerves kapitāla nepietiek, sedzama no pamatkapitāla."

4. Izslēgt 20.pantu.

5. Izslēgt 22.panta ceturtās daļas 3.punktā vārdus "vai citu iemeslu".

6. Izslēgt 23.panta ceturto daļu.

7. Izslēgt 25.pantu.

8. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

"31.pants. Latvijas Bankas prezidenta, prezidenta vietnieka, padomes un valdes locekļu amatu savienošanas ierobežojumus un viņu pienākumus interešu konflikta novēršanā nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"."

9. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Latvijas Bankas prezidentam, prezidenta vietniekam, padomes un valdes locekļiem un darbiniekiem nav tiesību izpaust informāciju, kas ir ierobežotas pieejamības informācija un ko viņi ieguvuši, pildot amata pienākumus vai darba uzdevumus, personām, kurām nav tiesību iegūt šādu informāciju. Šis aizliegums ir spēkā arī pēc pilnvaru termiņa vai darba attiecību izbeigšanās."

Pārejas noteikums

Triju dienu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Latvijas Banka rīcības kapitālu ieskaita pamatkapitālā, palielinot to līdz likuma "Par Latvijas Banku" 18.pantā noteiktajam apjomam, un rīcības kapitāla atlikumu ieskaita rezerves kapitālā.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 20.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 28.jūnijā

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 12.jūliju.

12.07.2002