Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību"

Izdarīt likumā "Par sociālo palīdzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 1., 23.nr.; 1999, 2., 24.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. 17.pantā:

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) No 2002.gada 1.jūlija ģimenes valsts pabalsta apmērs ģimenēm par pirmo bērnu ir šāds:

1) par bērnu, kurš dzimis 1994.gada 1.janvārī vai vēlāk, - 20 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta;

2) par bērnu, kurš dzimis līdz 1993.gada 31.decembrim, - četri lati 25 santīmi mēnesī.

(6) No 2003.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs ģimenēm par pirmo bērnu ir šāds:

1) par bērnu, kurš dzimis 1988.gada 1.janvārī vai vēlāk, - 20 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta;

2) par bērnu, kurš dzimis līdz 1987.gada 31.decembrim, - četri lati 25 santīmi mēnesī.";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) No 2004.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs ģimenēm par pirmo bērnu ir 20 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta.

(9) Ģimenes valsts pabalsta apmērs par otro bērnu ir 1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks par šā panta piektajā, sestajā un astotajā daļā noteikto pabalsta apmēru."

2. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "nav tiesību saņemt valsts pensiju" ar vārdiem "izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli "16" ar skaitli "18".

3. 20.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ir vecāks par 15 gadiem, iegūst izglītību vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu. Pabalstu nepiešķir par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

aizstāt trešajā daļā skaitli "16" ar skaitli "18".

4. Izteikt 34.panta trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) bērns līdz 15 gadu vecumam vai bērns, kas vecāks par 15 gadiem un apmeklē vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādi."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Izdevumi to valsts sociālo pabalstu izmaksām, kas radīsies sakarā ar grozījumiem 17.panta piektajā daļā, 18.panta pirmajā daļā, 20.panta otrās daļas 2.punktā un trešajā daļā, no 2002.gada 1.jūlija līdz 2002.gada 31.decembrim tiek finansēti no privatizācijas rezultātā iegūtajiem naudas līdzekļiem."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 20.jūnijā.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 28.jūnijā

 

01.07.2002