Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome

Noteikumi par telekomunikāciju pakalpojumiem un pakalpojumu grupām, uz kurām attiecas vispārējo atļauju reģistrēšana un individuālo licenču izsniegšana

Apstiprināts
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
29.05.2002 sēdē, protokola Nr. 32 (62)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par telekomunikācijām" 41. panta 1. daļu un 47.panta 4.daļu

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka tos pakalpojumus un pakalpojumu grupas, kuru sniegšanai telekomunikāciju uzņēmumiem tiek reģistrētas vispārējās atļaujas vai izsniegtas individuālās licences.

2. Šajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. citi neklasificētie telekomunikāciju pakalpojumi - visi tie publiski pieejamie telekomunikāciju pakalpojumi, kuri nav klasificēti citādi šajos noteikumos;

2.2. datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumi - publiski pieejamie telekomunikāciju pakalpojumi, kas nodrošina signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos, izņemot interneta piekļuves un balss pārraides pakalpojumus;

2.3. ierobežotie nacionālie resursi - nacionālais radiofrekvenču spektrs un nacionālā numerācijas telpa;

2.4. individuālā licence - speciāla atļauja noteikta veida uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē vai telekomunikāciju tīkla izveidošanai un ekspluatācijai, kurā telekomunikāciju uzņēmumiem ir noteiktas individuālās saistības, prasības un tiesības un kura dod pieeju ierobežotajiem nacionālajiem resursiem telekomunikāciju nozarē;

2.5. Interneta piekļuves pakalpojumi - publiski pieejami telekomunikāciju pakalpojumi, kas nodrošina signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju starp klienta galaiekārtu (datoru, modemu u.c.) vai privāto tīklu un interneta pakalpojumu sniedzēja iekārtu (serveri, maršrutētāju, u.c.) datu lejupielādei un augšupielādei interneta datu pārraides tīklā;

2.6. nomāto līniju pakalpojumi - fizisku vai virtuālu, publiskajos telekomunikāciju tīklos izdalīto vai izveidoto, pastāvīgo sakaru kanālu telekomunikāciju pakalpojumi, kas nodrošina signālu pārraidi starp diviem noteiktiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas iekārtas;

2.7. pakalpojumu grupa - vairāki telekomunikāciju pakalpojumi vienam individuālās licences vai vispārējās atļaujas veidam;

2.8. publiskā telekomunikāciju tīkla operators - juridiskā persona, kura izveidota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurai saskaņā ar likumu "Par telekomunikācijām", starptautiskajiem līgumiem, citiem normatīvajiem aktiem un individuālajās licencēs iekļautajiem noteikumiem ir piešķirtas tiesības izveidot, attīstīt, ekspluatēt publisko telekomunikāciju tīklu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus;

2.9. publiskais fiksētais telekomunikāciju tīkls - publiskais telekomunikāciju tīkls, kas nodrošina signālu pārraidi starp noteiktiem telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem;

2.10. publiskais mobilais telekomunikāciju tīkls - publiskais telekomunikāciju tīkls, kas nodrošina signālu pārraidi starp mobilā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem;

2.11. publiskais radiokomunikāciju tīkls - publiskais telekomunikāciju tīkls, kas nodrošina signālu pārraidi, izplatīšanu un/vai uztveršanu, izmantojot radio viļņus telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšanai, neietverot publisko mobilo telekomunikāciju tīklu pakalpojumus;

2.12. publiskie radiokomunikāciju pakalpojumi - publiski pieejami telekomunikāciju pakalpojumi, kas nodrošina runas signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos radiokomunikāciju tīklos;

2.13. publiskie starptautiskie balss telefonijas pakalpojumi - publiski pieejami telekomunikāciju pakalpojumi, kas nodrošina runas signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju starp dažādās valstīs publiskajiem telekomunikāciju tīkliem pieslēgtām gala iekārtām;,

2.14. publiskie taksofonu pakalpojumi - publiski pieejamie telekomunikāciju pakalpojumi, kurus nodrošina telekomunikāciju uzņēmuma sabiedriskajās vietās ierīkotās telekomunikāciju galaiekārtas (telefoni), izejošo un/vai ienākošo telefona sarunu veikšanai par samaksu (ar monētām, taksofonu karti, kredītkarti);

2.15. publiskie vietējie/iekšzemes balss telefonijas pakalpojumi publiskajā telekomunikāciju tīklā - publiski pieejami telekomunikāciju pakalpojumi, kas nodrošina runas signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju starp publiskā telekomunikāciju tīkla un/vai publisko telekomunikāciju tīklu noteiktiem pieslēgumu punktiem teritorijā, kuras robežās balss telefonijas pakalpojumi tiek klasificēti kā vietējie/iekšzemes balss telefonijas pakalpojumi, pieslēgtām telekomunikāciju galaiekārtām neatkarīgi no lietojamās tehnoloģijas;

2.16. telekomunikāciju pakalpojumi - pakalpojumi, kas nodrošina pilnīgu vai daļēju signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos, izņemot televīzijas un radio apraidi;

2.17. telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs - juridiskā persona, kura sniedz telekomunikāciju pakalpojumus saskaņā ar likuma "Par telekomunikācijām" prasībām, izmantojot publisko telekomunikāciju tīklu;

2.18. vispārējā atļauja - regulatora reģistrēta atļauja, kura dod tiesības telekomunikāciju uzņēmumam sniegt telekomunikāciju pakalpojumus un kuras saņemšanai nav nepieciešams īpašs regulatora lēmums.

  

II nodaļa

Telekomunikāciju pakalpojumi un pakalpojumu grupas, uz kuriem attiecas vispārējo atļauju reģistrēšana vai individuālo licenču izsniegšana

3. Publisko vietējo/iekšzemes balss telefonijas pakalpojumu sniegšanai publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā;

4. Publisko vietējo/iekšzemes balss telefonijas pakalpojumu sniegšanai publiskajā mobilajā telekomunikāciju tīklā;

5. Publisko starptautisko balss telefonijas pakalpojumu sniegšanai neatkarīgi no lietojamās tehnoloģijas;

6. Publisko taksofonu pakalpojumu sniegšanai;

7. Publisko radiokomunikāciju pakalpojumu sniegšanai;

8. Nomāto līniju pakalpojumu sniegšanai;

9. Datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumu sniegšanai;

10. Interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai;

11. Citu neklasificēto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.

  

III nodaļa

Vispārējo atļauju reģistrēšana

12. Telekomunikāciju nozarē vispārējās atļaujas tiek reģistrētas telekomunikāciju uzņēmumiem, kuriem nav nepieciešama ierobežoto nacionālo resursu piešķiršana telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.

  

IV nodaļa

Individuālās licences izsniegšana

13. Telekomunikāciju nozarē individuālās licences tiek izsniegtas telekomunikāciju uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešami ierobežotie nacionālie resursi telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.

14. Numerācijas resursu piešķiršanas kārtību un nosacījumus nosaka Ministru kabinets. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, numerācijas resursu piešķiršanas kārtību un nosacījumus nosaka Regulatora padomes lēmums, izskatot jautājumu par licences izsniegšanu.

15. Radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumus uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē nosaka Regulators. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai radiofrekvenču piešķiršanas kārtību un nosacījumus nosaka Regulatora padomes lēmums, izskatot jautājumu par licences izsniegšanu.

16. Gadījumos, kad tiek organizēta izsole vai konkurss ierobežoto nacionālo resursu piešķiršanai, šo kārību nosaka izsoles vai konkursa nolikums. Individuālās licences nosacījumus Regulators izstrādā atsevišķi..

  

V nodaļa

Nobeiguma noteikumi

17. Šie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

22.06.2002