Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 412

Par kokmateriālu eksportu

Lai saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu» uzlabotu kokmateriālu eksportu un mežizstrādi, Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Meža ministrijai līdz 1992. gada 1. novembrim izveidot ministrijā kokmateriālu eksporta kontroles un konjunktūras daļu ar tai pakļautiem kokmateriālu valsts brāķeriem.

2. Palielināt Meža ministrijai no valsts budžeta finansējamo tautsaimniecības iestāžu štata vienību skaitu par 12 vienībām, to skaitā:

- centrālajam aparātam - par 3 vienībām;

- tautsaimniecības iestādēm - par 9 vienībām.

3. Noteikt, ka Meža ministrijas kokmateriālu eksporta kontroles un konjunktūras daļa ar tai pakļautajiem kokmateriālu valsts brāķeriem:

3.1. sadarbojas ar ārvalstu kokmateriālu tirdzniecības valsts institūcijām un saimnieciskajam organizācijām kokmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzskaites, pārskata un iespējamā eksporta apjoma noteikšanas jautājumos, slēdz līgumus par vienādas metodikas piemērošanu eksportmateriālu kvalitātes un daudzuma noteikšanā, pārstāv Latvijas uzņēmēju intereses, ja rodas domstarpības ar ārvalstu kokmateriālu tirdzniecības valsts institūcijām;

3.2. veic kokmateriālu iekšējā un ārējā tirgus konjunktūras pētījumus un katru mēnesi publicē kokmateriālu cenas iekšējā tirgū un galvenajos ārvalstu tirgos;

3.3. pārbauda kravas muitošanas vietās kokmateriālu eksportprodukcijas atbilstību kravas deklarācijai un izvedmuitas tarifa no maksas pareizību un pārbaudes rezultātus Finansu ministrijas noteiktajā kārtībā fiksē muitas dokumentos;

3.4. likumā noteiktajā kārtībā kontrolē uzņēmumu grāmatvedības uzskaites dokumentus par kokmateriālu eksporta darījumiem un to atbilstību spēkā esošajiem likumdošanas un citiem normatīvajiem aktiem;

3.5. konsultē uzņēmumus par piedāvāto kokmateriālu tirdzniecības darījumu nosacījumiem un šo darījumu realizēšanas iespējām, kā arī informē uzņēmumu darbību kontrolējošās valsts institūcijas par gadījumiem, kad uzņēmumi kokmateriālus eksportē par dempinga cenām;

3.6. aptur darījumus, ja pavaddokumentos norādītā kravas vērtība un daudzums neatbilst tās faktiskajai vērtībai un daudzumam.

4. Piemērot kokmateriālu valsts brāķeriem ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 13. novembra lēmumu Nr. 318 "Par vienotu darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem» (Ziņotājs, 1992, 11/12) noteikto mežziņa kvalifikācijas kategoriju un darba samaksas noteikumus.

5. Meža ministrijai kopīgi ar Valsts statistikas komiteju izveidot visiem kokmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem un uzņēmējiem obligātu vienotu kokmateriālu ražošanas un tirdzniecības valsts pārskatu sistēmu.

6. Finansu ministrijai līdz 1992. gada 15. oktobrim iesniegt Latvijas Republikas Ministru Padomei ar Meža ministriju saskaņotus priekšlikumus par izmaiņām valsts budžetā 1992. gada otrajai pusei ar šī lēmuma pieņemšanu.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992. gada 13. janvāra lēmumu Nr. 11 «Par mežrūpniecības produkcijas izvedmuitas pagaidu tarifa piemērošanas kārtību» (Ziņotājs, 1992, 10).

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas meža ministrs K. ŠĻAKOTA

1992. gada 1. oktobrī

01.10.1992