Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā «Par valsts sociālās apdrošināšanas budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Apstiprināt valsts sociālās apdrošināšanas valūtas budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ieņēmumos 7029 tūkstošu ASV dolāru un izdevumos 7029 tūkstošu ASV dolāru kopsummā saskaņā ar pielikumu.

2. Grozīt valsts sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumus par kopējo palielinājuma summu l 766 677 tūkstošiem rubļu atbilstoši pielikumam.

3. Grozīt valsts sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumus par kopējo palielinājuma summu 3318177 tūkstošiem rubļu atbilstoši pielikumam.

4. Apstiprināt valsts sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļu deficītu l 551 500 tūkstošu rubļu apmērā.

Noteikt šādus budžeta deficīta finansēšanas avotus:

1) brīvie budžeta līdzekļu atlikumi 701 500 tūkstošu rubļu apmērā;

2) valsts budžeta garantija 850000 tūkstošu rubļu apmērā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 22. decembrī

 


Latvijas Republikas 1992. gada 22. decembra likuma
«Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā «Par valsts sociālas
apdrošināšanas budžetu laika posmam no 1992. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim»»
PIELIKUMS

1992.gada 1.jūljā apstiprinātais valsts sociālās apdrošināšanas budžets
(tūkst. rbļ.)
Grozījumi
(tūkst. rbļ.)
1992.gada 22.decembrī apstiprinātais valsts sociālās apdrošināšanas budžets
(tūkst. rbļ.)
Bez tam valūtas budžets
(tūkst. ASV dolāru)
1 2 3 4 5
IEŅĒMUMI
1. Sociālā nodokļa pieskaitījumi strādājošo darba samaksai, ko izdara darba devēji 10292274 559 597 10851871 6203
2. Algotā darbā nodarbināto sociālā nodokļa maksājumi 296 400 15124 311524 167
3. Pārējie ieņēmumi 16000 24000 40000
4. Ienākumi no valūtas konversijas 1 167956 1 167956
5. Izlietojamie budžeta līdzekļu atlikumi 659
IEŅĒMUMI KOPA 10612983 1 766 677 12379660 7029
BUDŽETA LĪDZEKĻU DEFICĪTS 1 551 500 1 551 500
IZDEVUMI
I. Izdevumi pensiju apdrošināšanai 6136306 2752801 8889107
tajā skaitā
1. Vecuma pensiju izmaksai 4 151 262 2 298 526 6 449 788
2. Izvaliditātes pensiju izmaksai 1 446 306 235 769 1 682 075
3. Pensiju izmaksai apgādnieka zaudējuma gadījumā 261 174 137960 399134
5. Sociālo pensiju izmaksai 181 080 80546 261 626
II. Izdevumi veselības apdrošināšanai 1 146769 75465 1 222 234
tajā skaitā
3. Izdevumi ārstnieciski profilaktiskiem pasākumiem 128720 65000 193720 46
4. Izdevumi slimnieku rehabilitācijas pasākumiem 172649 10465 183114
IV. Izdevumi sociālajai nodrošināšanai 2474 190 451 782 2 925 972
tajā skaitā
1. Pabalsti ģimenēm, kuras audzina bērnus
1.1. Bērna kopšanas pabalsti - līdz 1,5 gadu vecumam 302 400 105390 407 790
1.3. Pabalsti ģimenēm, kuru bērni no 3 līdz 7 gadu vecumam neizmanto pirmsskolas bērnu iestādes 58800 -20 695 38105
1.4. Bērna piedzimšanas pabalsti 22500 4454 26954
1.5. Pabalsti ģimenēm, kuras audzina bērnus 1 680 000 362 633 2 042 633
V. Sociālās apdrošināšanas pārvaldes un organizācijas izdevumi 492 568 14129 506 697
tajā skaitā
1. Pārvaldes izdevumi no tiem darba algas 43 106 21962 14 129 9786 57235 31 748
VI. Pārējie izdevumi 24000 24000 84
tajā skaitā
1.1. Budžeta līdzekļu ilgtermiņa ieguldījums 17500 17500
VII. Valūtas konversija LVR sociālās apdrošināšanas budžeta deficīta segšanai 6899
IZDEVUMI KOPĀ 10612983 3318 177 13931 160 7029

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

22.12.1992