Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2006. - 30.12.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumus Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums".
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par Valsts zemes dienestu

1. pants.

(Izslēgts ar 01.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

2. pants.

(Izslēgts ar 01.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

3. pants.

(Izslēgts ar 01.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

4. pants.

(Izslēgts ar 01.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

5. pants.

(Izslēgts ar 01.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

6. pants.

(Izslēgts ar 01.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

7. pants. Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanai, kā arī nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai nepieciešamo licenču izsniegšanas, to termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, licencēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, apdrošināšanas līguma minimālo summu nosaka un apdrošināšanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.

(01.12.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

8. pants.

(Izslēgts ar 01.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

9. pants.

(Izslēgts ar 01.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

10. pants.

(Izslēgts ar 01.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

Pārejas noteikumi

(01.12.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

1. Līdz šā likuma 7.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumi Nr.546 "Licencēšanas noteikumi nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai" un Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr.739 "Licences izsniegšanas pagaidu kārtība zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbiem".

2. Pasūtījumus, kurus mērniecības, topogrāfijas un ģeodēzisko darbu būvniecībā Valsts zemes dienests pieņēmis līdz 2005.gada 31.decembrim, bet nav izpildījis, nodod izpildei Valsts zemes dienes­ta reorganizācijas rezultātā Ministru kabineta izveidotajai valsts kapitālsabiedrībai.

Likums ir spēkā līdz 2007.gada 31.decembrim.

(01.12.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDlŠS
Rīgā 1992. gada 15. decembrī
01.01.2006